Език - Осетински език

Език  >  Осетински език

Осетински език

Осетинският език (ирон æвзаг) е езикът на осетинците. Принадлежи към източноиранските езици и е разпространен в Република Северна Осетия и в Южна Осетия и е наследник на средновековния алански език. Броят на владеещите го е около 450-500 хиляди души (само в Русия 488 000), от тях в Северна Осетия има около 300-350 хиляди. Според преброяването от 2002 осетински език владеят 9388 руснаци, 1866 арменци, 1107 кабардинци и 737 ингуши.

Въз основа на анализа на Зеленчукския надпис може да се предположи, че предците на осетинците – кавказските алани – са имали писменост още през 10 век. Според езиковеда К. Е. Гагкаев, „Зеленчукският надпис се характеризира с постоянство в предаването на еднакви осетински звукове с еднакви гръцки букви, което говори за известни навици и традиции в тази област“.

X... ρη φουρτ Χ... Х... син на Х...

До втората половина на 18 век сведения за осетинска писменост няма.За религиозни цели през 1798 се издава първата осетинска печатна книга (катехизис), набрана на кирилица. От другата страна на Кавказ в началото на 19 век се издават църковни книги на набрана на грузинска азбука.

Съвременната осетинска писменост е създадена през 1844 от руския филолог от фински произход Андреас Шьогрен. От 1923 до 1938 се използва латински вариант, а след 1938 в Северна Осетия се използва кирилицата. В Южна Осетия се използва грузинската азбука до 1954, а след това се преминава на кирилица. При прехода към кирилица през 1938 доста знаци от азбуката на Шьогрен се заменят от двубуквени съчетания ([дз], [дж], [хъ] и т.н.), от некирилските букви остава само буквата Ӕ. По нея веднага се разпознават текстове на осетински, понеже тя не се среща в други кирилски азбуки. Съвременнаата осетинска азбука се състои от 42 букви (за букви се смятат и двубуквените съчетания [дз], [дж], [гъ] и т.н.), а някои букви ([ё], [щ], [ь], [я] и др.) се използват само за руски думи.

Език

Ossetian language (English)  Lingua osseta (Italiano)  Ossetisch (Nederlands)  Ossète (Français)  Ossetische Sprache (Deutsch)  Língua osseta (Português)  Осетинский язык (Русский)  Idioma osetio (Español)  Język osetyjski (Polski)  奧塞梯語 (中文)  Ossetiska (Svenska)  Limba osetă (Română)  オセット語 (日本語)  Осетинська мова (Українська)  Осетински език (Български)  오세트어 (한국어)  Osseetin kieli (Suomi)  Bahasa Ossetia (Bahasa Indonesia)  Osetinų kalba (Lietuvių)  Ossetisk (Dansk)  Osetština (Česky)  Osetçe (Türkçe)  Осетински језик (Српски / Srpski)  Osetčina (Slovenčina)  Oszét nyelv (Magyar)  Osetski jezik (Hrvatski)  ภาษาออสซีเชีย (ไทย)  Osetinščina (Slovenščina)  Osetīnu valoda (Latviešu)  Tiếng Ossetia (Tiếng Việt) 
 mapnall@gmail.com