Език - Сардински език

Език  >  Сардински език

Сардински език

* Запазване на произношението на кратките гласни /ĭ/ и /ŭ/ като и ,; например, лат. siccus (сух) звучи като siccu (а не както е в италиански secco, френски sec).

* Липсва дифтонгизация на латинските гласни ( и, например лат. potet (може) звучи като podet , докато в другите романски езици се е развило в двугласна: итал. può, сисп. puede, фр. peut.

* Липса на вторична палатализация на задноезичните и пред и, например: chentu (сто), латински centum [кентум] – итал. cento, фр. cent. Това отличава сардинския език от всички съвременни романски езици.

* Промяна на /ll/ в звучна ретрофлексна преградна, например cuaddu (кон) вместо cavallo. Това не се отнася за по-късни заемки от италиански като bellu < bello (хубав).

* Ротацизъм на латинското /l/: arbu < albu(m) (бял), итал. bianco, craru < claru(m) (ясен), итал. chiaro.

Страна

Италия

Италия (официално название Repubblica Italiana – Италианска република) е държава в Европа.

Разположена е на юг от Алпите, на Апенинския полуостров. Включва двата най-големи острова в Средиземно море – Сицилия и Сардиния, и много по-малки в Тиренско и Адриатическо море. Площта ѝ е 301 338 km², от които 7200 km² водна площ.

Език

Sardinian language (English)  Lingua sarda (Italiano)  Sardijns (Nederlands)  Sarde (Français)  Sardische Sprache (Deutsch)  Língua sarda (Português)  Сардинский язык (Русский)  Idioma sardo (Español)  Język sardyński (Polski)  薩丁尼亞語 (中文)  Sardiska (Svenska)  Limba sardă (Română)  サルデーニャ語 (日本語)  Сардинська мова (Українська)  Сардински език (Български)  사르데냐어 (한국어)  Sardi (Suomi)  Bahasa Sardinia (Bahasa Indonesia)  Sardų kalba (Lietuvių)  Sardisk (Dansk)  Sardinština (Česky)  Sarduca (Türkçe)  Сардински језик (Српски / Srpski)  Sardínčina (Slovenčina)  Szárd nyelv (Magyar)  Sardinski jezici (Hrvatski)  Sardīniešu valoda (Latviešu)  Tiếng Sardegna (Tiếng Việt) 
 mapnall@gmail.com