Език - Аварски език

Език  >  Аварски език

Аварски език

Аварският език (на аварски: авар мацI [awar maʦʼː], магIарул мацI [maʕarul maʦʼː])) е кавказки, език говорен от аварците (кавказки авари). Разпространен в Дагестан и някои съседни области и е един от официалните езици е на руската автономна република Дагестан. Не бива да се бърка с езика на аварите от ранното Средновековие, който се обозначава като тюрко-аварски език.

Аварският език има важно значение като „lingua franca“ за различните малки народи в Дагестан.

Аварският език има сравнително дълга писмена история. От 15 век се използва грузинската азбука, а под персийско влияние от 17 век се използва арабската азбука. През 1937 година се въвежда разширен вариант на руската кирилица. Тъй като езикът има много на брой съгласни, те се предават на кирилица като двубуквени съчетания (буква + малка отвесна чертица, палочка).

* Съвременната аварска азбука има 51 букви.

Страна

Турция

Ту̀рция, официално Репу̀блика Ту̀рция (Türkiye Cumhuriyeti), е държава, чиято територия е почти изцяло разположена в Азия (97%), а останалите 3% – на Балканския полуостров в Югоизточна Европа, но повече от 20% от населението ѝ живее на Балканския полуостров. Граничи на изток с Грузия, Армения, Азербайджан и Иран; на юг – с Ирак и Сирия; на запад – с Егейско море и островите в него, Гърция и България. До 1922 г. територията на днешната държава е в центъра на Османската империя. Площта ѝ е 783 562 km², от които 769 632 km² суша и 13 930 km² водна площ. Разположението на Турция между Европа и Азия я прави страна от особено геостратегическо значение.

Сунитският ислям се изповядва от 90% от населението на страната, а останалата част изповядва най-вече алевитство, юдейство и православно християнство. Официален език е турският, а официална религия няма. Турция членува в организации като НАТО, ОИСР, Съвет на Европа, ОССЕ и Г-20. Турция започва преговори за пълноправно членство в Европейския съюз през 2005 година. Турция също така засилва връзките си и със страните от Централна Азия, Африка, Близкия изток чрез членството си в организации като Организация „Ислямска конференция“ и Организация за икономическо сътрудничество.

Език

Avar language (English)  Lingua avara (Italiano)  Avaars (Nederlands)  Avar (Français)  Awarische Sprache (Deutsch)  Língua avar (Português)  Аварский язык (Русский)  Idioma avar (Español)  Język awarski (Polski)  阿瓦尔语 (中文)  Avariska (Svenska)  アヴァル語 (日本語)  Аварська мова (Українська)  Аварски език (Български)  아바르어 (한국어)  Avaarin kieli (Suomi)  Avarų kalba (Lietuvių)  Avarština (Česky)  Avarca (Türkçe)  Аварски језик (Српски / Srpski)  Avarski jezik (Hrvatski)  Avarščina (Slovenščina)  Avāru valoda (Latviešu)  Tiếng Avar (Tiếng Việt) 
 mapnall@gmail.com