Национално знаме на Ирак

Национално знаме на Ирак
Националното знаме на Ирак е един от официалните символи на Република Ирак. От създаването на кралство Ирак през 1921 г. националното знаме е променяно неколкократно. Сегашното е утвърдено през 2008 г. Съставено е от три еднакви по размер хоризонтални полета в червено, бяло и черно. Върху бялото поле има надпис на арабски – популярният в Арабския свят израз Аллах Акбар. Цветовете са панарабски.

Държавно знаме
Национално знаме на Ирак
Страна - Месопотамия

Warning: getimagesize(/Image/Map/MP99237.gif): failed to open stream: No such file or directory in /home/mapnlee7/public_html/MAPNALL/article.php on line 532
Месопотамия (от гръцки: Μεσοποταμία – „междуречие“), също Двуречие или Междуречие, се наричат земите, разположени между реките Тигър и Ефрат. На север граничи с планините на Армения, на юг достига Персийския залив. На запад граничи със Сирийската степ, а на изток – с планинските възвишения на Западен Иран. В тези земи благодарение на разливите на Тигър и особено на Ефрат, подобно на тези на Нил в Египет, възникват едни от най-древните цивилизации като Шумер, Акад и Асирия, а в началото на второто хилядолетие пр. Хр. започнало обединение на почти цялата област около град Вавилон.

Регионалният топоним Месопотамия идва от корените на древногръцките думи μέσος („мезо“ – средна) и ποταμός („потамия“ – река) и буквално означава „(земя) между реките“. Най-старата известна употреба на името Месопотамия е в Ἀλεξάνδρου ἀνάβασις (Анабазис Александри – „Походите на Александър“) на Ариан, написана в края на 2 век, но изрично се позовава на източници от времето на Александър Велики. В Анабазис Александри с името Месопотамия е обозначена земята източно от Ефрат в северна Сирия. Арамейската дума biritum/ birit narim съответства на сходна географска представа. По-късно терминът Месопотамия се използва по-общо за всички земи между Ефрат и Тигър, като по този начин включва не само части от Сирия, но и от Ирак и Югоизточна Турция. Често в по-широко географско значение на топонима Месопотамия, се включват съседните степи западно от Ефрат и западната част на планината Загрос – на изток.
Neighbourhood - Страна
  •  Иран 
  •  Йордания 
  •  Кувейт 
  •  Саудитска Арабия 
  •  Сирия 
  •  Турция