Mapa - Dubaj (Dubai)

Dubaj (Dubai)
Dubaj (též Dubai či Dubayy, lze do českého jazyka přeložit jako „místo srazu“) je hlavní město stejnojmenného emirátu ve Spojených arabských emirátech a zároveň nejlidnatější město v zemi. Pro odlišení od emirátu se používá označení Dubai City. Nachází se na pobřeží Perského zálivu. Téměř veškerý hospodářský, sociální, kulturní i politický život emirátu se odehrává v jeho hlavním městě, kde žije přibližně 99 % obyvatel emirátu. Mnoho obyvatel zaměstnaných ve městě bydlí z důvodu nižších nájmů v sousedním emirátu Šardžá, který přiléhá až k branám města.

Doklady o námořním obchodu pocházejí již z doby kolem roku 6000 př. n. l. Většina místních osad obchodovala při pobřeží Perského zálivu a s Persií. Hlavními vývozními artikly byly perly, sušené ryby, datle a sůl. Texty z Mezopotámie se zmiňují o Maganu (dnešní SAE a Omán), kde se v pohoří Hadžar od rané doby bronzové (3000 př. n. l.) těžila a tavila měděná ruda. Měděné ingoty se pravděpodobně na oslech transportovaly do přístavů u Indického oceánu.

Prosperujícím obchodním přístavem, o kterém se zmiňují i historické texty, byl Džulfár (dnešní Ras al-Chajma).

V roce 1507 Portugalci ve snaze ovládnout obchod s kořením a perlami dobyli Hormuzskou úžinu, Maskat, dnešní Bahrajn, Džulfár a další města v regionu. Své zájmy se zde snažila prosadit i Osmanská říše a Peršané, později Dánové a Britové.

První historické zmínky o Dubaji pocházejí z roku 1800. Tehdejší osada s pevností byla stále považována za ománskou výspu. Dubaj i ostatní šejcháty byly pouhým seskupením kmenů a nebyly nikterak zorganizovány. Významné změny přineslo prosazování britských obchodních zájmů v oblasti. Šlo zejména o aktivity Východoindické společnosti, která otevírala nové trasy do přístavů v Perském zálivu a následně i dále do Indie. Po první sérii mírových smluv podepsaných mezi lokálními šejky a Británií v roce 1820 se území začalo označovat jako Smluvní Omán.

První koncesi na těžbu ropy podepsal dubajský šejk Sacíd bin Maktúm s Brity v roce 1937.

V roce 1952 byla vytvořena Rada Smluvního Ománu, které předsedal britský konzul a od roku 1965 šejk Saqr bin Muhammad al-Qásimí z Ras al-Chajma. Vládcové jednotlivých šejchátů se scházeli dvakrát ročně, iniciovali vzájemnou spolupráci a pracovali na schématech rozvoje zejména v oblasti zdravotní péče a vzdělání. V roce 1968 Velká Británie oznámila, že roku 1971 plánuje odchod z regionu. Dne 18. 2. 1968 se sešli vládce Abú Zabí šejk Zájed bin Sultán al-Nahján a vládce Dubaje šejk Rášid bin Sacíd al-Maktúm. Na další schůzku, která se konala o týden později, byli přizváni zástupci ostatních regionů a také čelní představitelé Kataru a Bahrajnu. Byla vytvořena Unie arabských emirátů, ze které ale státy Bahrajn a Katar nakonec odstoupily a vyhlásily nezávislost. 2. prosince 1971 byla založena federace šesti států (Abú Zabí, Dubaj, Šardža, Adžmán, Fudžajra, Umm al-Quwajn), ke které se přidal 10. 2. 1972 Ras al-Chajma.

 
Mapa - Dubaj (Dubai)
Mapa
Google - Mapa - Dubaj
Google
Google Earth - Mapa - Dubaj
Google Earth
Microsoft Bing - Mapa - Dubaj
Microsoft Bing
Nokia - Mapa - Dubaj
Nokia
OpenStreetMap - Mapa - Dubaj
OpenStreetMap
Mapa - Dubaj - Esri.WorldImagery
Esri.WorldImagery
Mapa - Dubaj - Esri.WorldStreetMap
Esri.WorldStreetMap
Mapa - Dubaj - OpenStreetMap.Mapnik
OpenStreetMap.Mapnik
Mapa - Dubaj - OpenStreetMap.HOT
OpenStreetMap.HOT
Mapa - Dubaj - OpenTopoMap
OpenTopoMap
Mapa - Dubaj - CartoDB.Positron
CartoDB.Positron
Mapa - Dubaj - CartoDB.Voyager
CartoDB.Voyager
Mapa - Dubaj - OpenMapSurfer.Roads
OpenMapSurfer.Roads
Mapa - Dubaj - Esri.WorldTopoMap
Esri.WorldTopoMap
Mapa - Dubaj - Stamen.TonerLite
Stamen.TonerLite
Státní území - Spojené arabské emiráty
Vlajka Spojených arabských emirátů
Spojené arabské emiráty, zkratkou SAE, někdy zvané jen Emiráty, jsou federací sedmi konstitutivních emirátů na Blízkém východě, rozkládající se v jihozápadní Asii ve východní části Arabského poloostrova při pobřeží Perského zálivu. Na pevnině sousedí s Ománem a Saúdskou Arábií a rovněž sdílí námořní hranici s Katarem, Íránem a Pákistánem. Jedná se o konstituční monarchii. Každý ze sedmi emirátů – Abú Zabí, Adžmán, Dubaj, Fudžajra, Rás al-Chajma, Umm al-Kuvajn a Šardžá – má vlastního vládce, emíra. Tito vládci společně tvoří Federální nejvyšší radu a volí ze svého středu jednoho, který pak slouží jako prezident Spojených arabských emirátů. Abú Zabí slouží jako hlavní město, nejlidnatějším městem je ale Dubaj. Počet obyvatel Emirátů byl v roce 2020 odhadnut na 9,89 milionu. Z toho jsou odhadem 1,4 milionu občané a zbytek přistěhovalci bez občanství. Islám je státním náboženstvím a arabština úředním jazykem.

Bohatství státu spočívá v přírodních zdrojích. SAE mají šesté největší zásoby ropy na světě a sedmé největší zásoby zemního plynu. Přesto se vláda, již od časů otce zakladatele Zajd bin Sultána Ál Nahjána, spoléhá zdaleka nejméně ze všech států Perského zálivu na ropu a plyn – zaměřuje se i na cestovní ruch a služby, hodně investic jde do zdravotnictví, vzdělávání a infrastruktury. Vláda Spojených arabských emirátů nevybírá od svých občanů daň z příjmu, tu platí jen právnické osoby. V roce 2018 byla zavedena daň z přidané hodnoty ve výši 5 %.
Mapa - Spojené arabské emirátyUAEOMCmap.png
UAEOMCmap.png
928x829
freemapviewer.org
Mapa - Spojené arabské emirátyUAE_Regions_map.png
UAE_Regions_map.png
1280x926
freemapviewer.org
Mapa - Spojené arabské emirátyunitedarabemirates.jpg
unitedarabemirates.j...
1244x998
freemapviewer.org
Mapa - Spojené arabské emirátyUnited_Arab_Emirates_relief_location_map.jpg
United_Arab_Emirates...
1228x1055
freemapviewer.org
Mapa - Spojené arabské emiráty1228px-United_Arab_Emirates_location_map.svg.png
1228px-United_Arab_E...
1228x1056
freemapviewer.org
Měna / Jazyk (lingvistika)  
ISO Měna Symbol Platné číslice
AED Dirham Spojených arabských emirátů (United Arab Emirates dirham) دإ 2
ISO Jazyk (lingvistika)
EN Angličtina (English language)
AR Arabština (Arabic language)
HI Hindština (Hindi)
FA Perština (Persian language)
UR Urdština (Urdu)
Čtvrť - Státní území  
  •  Omán 
  •  Saúdská Arábie 
Územní jednotka
Státní území, State, Region,...
Město, Vesnice,...
Muzeum