Mapa - Francie (Republic of France)

Francie (Republic of France)
Francouzská vlajka
Francie, plným názvem Francouzská republika , je stát, jehož většina území (někdy označovaná jako metropolitní Francie) se nachází v západní Evropě. Francouzskou republiku tvoří i tzv. zámořská Francie, která zahrnuje území v Karibiku, Severní a Jižní Americe, v Indickém oceánu a Oceánii. Francouzi metropolitní Francii kvůli jejímu geografickému tvaru často přezdívají (šestiúhelník). K Francii patří také ostrov Korsika. Metropolitní Francie sahá od Středozemního moře na jihu k Lamanšskému průlivu a Severnímu moři na severu, od Rýna na východě k Atlantskému oceánu na západě. Sousedí s Belgií a Lucemburskem na severu, Německem na severovýchodě, Švýcarskem a Itálií na východě a Andorrou, Monakem a Španělskem na jihu.

Francie má 67 milionů obyvatel (65 milionů metropolitní Francie) a je tak čtvrtou nejlidnatější zemí Evropy a druhou nejlidnatější zemí Evropské unie (po Německu). Rozlohou je největším státem EU. Francouzská ekonomika je šestá největší na světě podle nominálního hrubého domácího produktu (HDP) a desátá největší podle HDP v paritě kupní síly. Francie je členskou zemí Severoatlantické aliance a je jedním ze zakládajících členů Evropské unie a Organizace spojených národů. Je jedním z pěti stálých členů Rady bezpečnosti OSN s právem veta, jednou z osmi uznaných jaderných mocností a členem sdružení osmi nejvyspělejších států světa G8. Francie je též členem eurozóny.

Politický systém má parlamentně-demokratický, republikánský a poloprezidentský. Hlavní město Paříž je nejen obchodním a kulturním centrem Francie, ale zejména v minulosti šlo o hlavní světové centrum umění a myšlení. Díky tomu je dnes sídlem řady mezinárodních organizací jako je OECD, UNESCO, Interpol ad. Dalšími velkými městy jsou Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Lille a Nice. Francouzská kultura, filozofie a francouzské dějiny silně ovlivnily celou Evropu (zejm. stoletá válka, velká francouzská revoluce a napoleonské války).

Spolu se Spojeným královstvím je Francie jednou ze dvou doposud existujících koloniálních velmocí. V 19. století byla francouzská koloniální říše druhá největší na světě (po britské). Velký důraz Francie tradičně klade na ochranu a propagaci francouzského jazyka a udržuje úzké vazby s jinými frankofonními zeměmi a oblastmi světa.

[[Eugène Delacroix – La liberté guidant le peuple, Svoboda vedoucí lid, Symbol Francouzské revoluce]] Ačkoliv je Francie obvykle vnímána jako jednolitý národní stát, při pohledu na rané dějiny Francie je patrné, že – slovy André Mauroise – „jakási francouzská rasa nikdy neexistovala“. Francouzi se vyznačují značně různorodým etnickým původem, který je stejně jako francouzské dějiny výsledkem mnoha vlivů. V průběhu svých dějin zažila Francie množství přistěhovaleckých vln (což je příznačné i pro současnou Francii). Vyplývá to z geografické polohy Francie na západním okraji evropského kontinentu. Jejím vlivem byla Francie místem, kde se zastavovaly invaze a usazovali se vetřelci. Navíc, přestože dnešní Francie má přirozené hranice, z historického hlediska nebyla nijak uzavřeným celkem. Na jejím území se tak od počátku dějin setkávají nejrozličnější národy – Keltové, Řekové, Římané, Germáni, Frankové, Normané, Židé, Španělé, Portugalci, Italové, Alžířané a mnoho dalších.

Nejvýznamnější stopy v dějinách Francie zanechali Galové (což byla ta část Keltů, která se usadila ve Francii), Římané a Frankové, přičemž Galové a Římané na přelomu prvního a druhého tisíciletí splynuli dohromady a Frankové dali Francii jméno. Přístup k imigrantům byl na území Francie téměř výhradně asimilační, což znamená, že kultura, jazyk a genetické dispozice nově příchozích se rozpouštěly mezi zde již dříve usazeným obyvatelstvem, přičemž je samozřejmě do jisté míry i obohacovaly. Z hlediska civilizačního byl nejzásadnější vliv galorománské kultury, což se odráží i na dnešní podobě francouzštiny, kterou řadíme mezi románské jazyky. Výskyt mnoha oblastních jazyků, které většinou nemají s latinským jazykem příliš společného (bretonština, baskičtina, korsičtina, vlámština nebo alsaské nářečí němčiny), však velmi názorně dokládá, že utváření francouzského národa bylo mnohem složitější a nejednoznačnější. Ještě v první polovině 20. století byla každodenním jazykem většiny venkovského obyvatelstva v jižní třetině Francie románská okcitánština, která má blízko ke katalánštině. „Ačkoliv staletí trvající centralizační tlaky stmelily Francouze do jediného národa se silným citem pro národní identitu“, byl tento národ utvářen množstvím rozdílných etnik. A právě z této historické rozmanitosti pochází kulturní a jazykové bohatství dnešní Francie.

 
Měna / Jazyk (lingvistika) 
ISO Měna Symbol Platné číslice
EUR Euro (Euro) € 2
ISO Jazyk (lingvistika)
EU Baskičtina (Basque language)
BR Bretonština (Breton language)
FR Francouzština (French language)
CA Katalánština (Catalan language)
CO Korsičtina (Corsican language)
OC Okcitánština (Occitan language)
Čtvrť - Státní území  
Mapa - Francie (Republic of France)
Mapa
Google Earth - Mapa - Francie
Google Earth
Microsoft Bing - Mapa - Francie
Microsoft Bing
OpenStreetMap - Mapa - Francie
OpenStreetMap
Mapa - FrancieSatellite_image_of_France_in_August_2002.jpg
Satellite_image_of_F...
5200x4000
freemapviewer.org
Mapa - Franciefrance_admin91.jpg
france_admin91.jpg
1058x1114
freemapviewer.org
Mapa - Francie2000px-Map_France_1477-en.svg.png
2000px-Map_France_14...
2000x2156
freemapviewer.org
Mapa - Francie2000px-France_map_Lambert-93_with_regions_and_departments_polygons-blank.svg.png
2000px-France_map_La...
2000x1898
freemapviewer.org
Mapa - FrancieFrance_topography_%26_population_density.jpg
France_topography_%2...
1940x1810
freemapviewer.org
france.jpg
2631x2705
www.footiemap.com
Vichy_France_Map.jpg
2442x2589
upload.wikimedia.org
France_map_blank.png
2400x2400
upload.wikimedia.org
France_map_modern.pn...
2400x2400
upload.wikimedia.org
large_detailed_physi...
2218x2054
www.vidiani.com
france_1921.jpg
2469x1781
www.lib.utexas.edu
France_map.jpg
2069x2098
map.vbgood.com
France-Under-Louis-X...
1677x2220
mappery.com
France_map_with_Loir...
1797x1796
upload.wikimedia.org
PowerGridFranceMap.g...
1500x1845
sob-zine.org
France_language_map_...
1559x1726
upload.wikimedia.org
map-of-france-region...
1440x1714
www.gite.com
MapFranceAND.gif
1800x1350
www.gpspassion.com
map-france-sncf.gif
1500x1570
wecpark.com
France-physical-map....
1412x1415
www.ezilon.com
France-physical-map....
1412x1415
franceahead.co.uk
France-political-map...
1412x1411
www.ezilon.com
France-road-map.gif
1412x1410
www.ezilon.com
ext_of_france_map7_1...
1828x1078
images.nationmaster....
map-of-france-region...
1260x1500
2.bp.blogspot.com