Mapa - Slovensko (Slovak Republic)

Slovensko (Slovak Republic)
Slovenská vlajka
Slovensko, plným názvem Slovenská republika, je vnitrozemský stát ležící ve střední Evropě. Na východě sousedí s Ukrajinou, na jihu s Maďarskem, na jihozápadě s Rakouskem, na západě s Českem a na severu s Polskem. V roce 2021 zde žilo 5 441 899 lidí. Hlavním městem je Bratislava, úředním jazykem je slovenština.

Slovensko je členem OSN, NATO (od 29. března 2004), OBSE (od 1. ledna 1993), WTO, MMF, Světové banky, Rady Evropy (od 30. června 1993), EU (od 1. května 2004), EEA, Eurozóny (od 1. ledna 2009), Evropské celní unie a Schengenského prostoru (od 21. prosince 2007), OECD, Visegrádské skupiny a jiných mezinárodních struktur.

Před příchodem Slovanů v 5. století žili na území Slovenska především Keltové a Germáni. V 7. století se obyvatelstvo stalo součástí Sámovy říše a poté hrály oblasti západního Slovenska významnou roli především jako jedno z krystalizačních center Velké Moravy. Po zániku tohoto státního útvaru pak téměř celé dnešní Slovensko bylo součástí uherského státu; velice malé okrajové části byly pro změnu součástí Moravy (např. osada U Sabotů), či Dolních Rakous (slovenské pohraničí, sousedící s Lanžhotem, či s dnešním Rakouskem). Po vymření uherské dynastie Arpádovců se v Uhrách vystřídalo několik rodů domácího i cizího původu, dokud v 16. století nezískali do svých rukou uherský trůn Habsburkové. S příchodem osvícenství a později během 19. století proběhlo slovenské národní obrození, v rámci něhož Ľudovít Štúr kodifikoval roku 1846 slovenštinu jako národní jazyk Slováků. Do roku 1918 trvaly snahy o prosazení slovenské jazykové autonomie a povznesení slovenské kultury, které byly soustavně potírány maďarizační politikou uherských vlád. Po roce 1918 se Slovensko stalo součástí Československa, v rámci něhož získali Slováci status státotvorného národa. Mezi lety 1939–1945 existovala na území Slovenska takzvaná Slovenská republika, která byla satelitem nacistického Německa. Roku 1945 byl obnoven československý stát, o tři roky později se vlády zmocnil komunistický režim, který byl svržen během listopadové revoluce roku 1989. Neshody mezi českými a slovenskými politickými elitami vyústily roku 1993 v rozdělení Československa, důsledkem čehož vznikla Slovenská republika jakožto suverénní slovenský stát. Od roku 2004 je Slovensko součástí NATO a Evropské unie, v roce 2009 byla v zemi zavedena jednotná evropská měna euro.

Slovensko je parlamentní republikou s demokratickými institucemi. V hospodářství se vyznačuje převážně soběstačnou zemědělskou produkcí, modernizovaným průmyslem a rozvíjejícím se sektorem služeb, který převažuje jak v podílu hrubého domácího produktu, tak pracovní síly. Celkově je ekonomika Slovenska velmi úspěšná a patří mezi jedny z nejrychleji rostoucích v regionu. Dopravní infrastruktura je vzhledem ke geografickému profilu země řidčeji rozprostřena, avšak v současnosti dochází k jejímu rozšíření a modernizaci. V oblasti výroby elektřiny převažují jaderné elektrárny, následované tepelnými a vodními elektrárnami. Ozbrojené síly Slovenské republiky jsou integrované do struktur NATO, podílejí se na zahraničních misích a v současnosti jsou plně profesionalizované.

Z okolních států má Slovensko pevné svazky především s Českou republikou. Dříve konfliktní vztahy s Maďarskem se v posledních letech zlepšily. V zemi žijí silná maďarská a početná romská menšina.

Slovensko má bohatou kulturní i vědeckou tradici jakož i množství přírodních a historických památek.

Vznik názvu Slovensko a etnonyma Slováci je pevně spjat s existencí uherského státu. Tím, že předkové Slováků žili na vymezeném území odděleném státní hranicí od jim jazykově blízkých Čechů, Moravanů a Poláků a zároveň je od zdejšího německého a maďarského obyvatelstva odlišovaly jiný jazyk a kultura, došlo v rámci uherského státu k vytvoření zárodků slovenského povědomí. V oficiálních pramenech většinou byli obyvatelé dnešního Slovenska nazýváni Slavus či Sclavus, aby tak byli odlišeni od Chorvatů, Poláků, Čechů a dalších slovanských národů. Termín slovenský se často užíval například v názvech obcí a u toponym, a to především v místech, kde se ve větší míře spolu stýkaly jednotlivé neslovanské národy Uher s původní slovanskou populací Slovenska.

 
Měna / Jazyk (lingvistika) 
ISO Měna Symbol Platné číslice
EUR Euro (Euro) € 2
ISO Jazyk (lingvistika)
HU Maďarština (Hungarian language)
SK Slovenština (Slovak language)
Čtvrť - Státní území  
Mapa - Slovensko (Slovak Republic)
Mapa
Google Earth - Mapa - Slovensko
Google Earth
Microsoft Bing - Mapa - Slovensko
Microsoft Bing
OpenStreetMap - Mapa - Slovensko
OpenStreetMap
Mapa - Slovensko1032px-Slovakia_location_map.svg.png
1032px-Slovakia_loca...
1032x533
freemapviewer.org
Mapa - SlovenskoSatellite_image_of_Slovakia_in_December_2002.jpg
Satellite_image_of_S...
1753x874
freemapviewer.org
Mapa - Slovenskoslovakia_map.jpg
slovakia_map.jpg
1315x1336
freemapviewer.org
Mapa - Slovenskoslovakia_rel94.jpg
slovakia_rel94.jpg
1012x1031
freemapviewer.org
Mapa - SlovenskoUn-slovakia.png
Un-slovakia.png
3038x2258
freemapviewer.org
Tourism_regions_of_S...
4674x2502
upload.wikimedia.org
Bratislava-Tourist-M...
3750x2823
mappery.com
slovensko.jpg
3244x2043
www.ceskedalnice.cz
Slovakia_map_modern....
2400x2400
upload.wikimedia.org
Slovakia_map_blank.p...
2400x2400
upload.wikimedia.org
rl3c_sk_slovakia_map...
2480x2019
www.ginkgomaps.com
Slovakia_Regions_map...
2500x1453
wikitravel.org
Slovakia-Map.gif
2447x1466
mappery.com
Slovakia-Map.gif
2447x1466
www.mappery.com
slovakia.jpg
2095x1071
www.footiemap.com
slovensko_mapa.gif
1700x1037
www.advokatdk.sk
road_and_administrat...
1315x1336
www.vidiani.com
Map.jpg
1600x814
3.bp.blogspot.com
detailed_road_and_ph...
1500x867
www.vidiani.com
rl3c_sk_slovakia_map...
1240x1029
www.ginkgomaps.com
14742827-textured-ma...
1203x951
us.123rf.com
Slovakian-political-...
1412x809
www.ezilon.com
map-slovakia.jpg
1240x916
www.geographicguide....
physical-map-of-Slov...
1412x782
www.ezilon.com
Slovak_Republic_1939...
1553x697
upload.wikimedia.org