Mapa - Ukrajina (Ukraine)

Ukrajina (Ukraine)
Ukrajinská vlajka
Ukrajina je stát ležící ve východní Evropě. Rozlohou je Ukrajina druhou největší zemí Evropy po evropské části Ruské federace, se kterou na východě a severovýchodě sousedí. Na východní části jejího území vznikly, až na několik výjimek mezinárodně neuznané, Luhanská lidová republika a Doněcká lidová republika. Na jihozápadě sousedí s Rumunskem, Moldavskem a mezinárodně neuznaným Podněstřím, na západě jsou jejími sousedy Maďarsko, Slovensko a Polsko, na severu Bělorusko a na východě Ruská federace. Jižní hranice státu tvoří Černé a Azovské moře, přičemž mezi těmito moři se nachází poloostrov Krym, který je de iure součástí Ukrajiny, ale de facto jej od roku 2014 ovládá Ruská federace. Ukrajina má rozlohu 603 628 km². S populací asi 41,7 milionu lidí je osmou nejlidnatější zemí Evropy. Hlavní a největší město Kyjev leží na Dněpru, nejdelší a nejdůležitější ukrajinské řece.

Území dnešní Ukrajiny je obydleno přibližně od roku 32 000 př. n. l. Neslo postupně různé názvy pocházející od Skytů, přes řecké oblasti u Černého moře až k tripolské kultuře, která vzkvétala mezi roky 5 500 a 2 750 př. n. l. v oblasti mezi Karpaty a Dněprem na území dnešní Ukrajiny, Moldavska a Rumunska o celkové odhadované rozloze přes 350 tisíc km².

Během středověku byla oblast klíčovým centrem kultury východních Slovanů s tím, že mocný stát Kyjevská Rus formoval základy ukrajinské identity. K jeho rozpadu přispěl mongolský vpád ve 13. století a poté bylo území napadeno, ovládáno a rozděleno různými mocnostmi, včetně Polsko-litevské unie, Rakouska-Uherska, Osmanské říše a Ruského impéria. V 17. až 18. století sice v oblasti existoval polonezávislý státní útvar Kozácký hetmanát, ale i ten se nakonec rozplynul na pomezí Polska a Ruska.

Na počátku 20. století v důsledku ruské revoluce vzniklo ukrajinské národní hnutí za sebeurčení a 23. června 1917 byla vyhlášena mezinárodně uznávaná Ukrajinská lidová republika. Po čtyřech letech bojů ztratila Ukrajina nezávislost a její větší část se jako Ukrajinská sovětská socialistická republika (USSR) stala roku 1922 součástí Sovětského svazu. V důsledku druhé světové války byly k SSSR přičleněny do té doby polské oblasti na západě i dříve československá Podkarpatská Rus.

Ukrajina získala nezávislost v roce 1991 po rozpadu SSSR a vyhlásila se za neutrální stát; vytvořila omezené vojenské partnerství s Ruskem a dalšími zeměmi SNS a v roce 1994 rovněž navázala partnerství s NATO. V roce 2013 poté, co se vláda Viktora Janukovyče rozhodla pozastavit dohodu o přidružení Ukrajiny do Evropské unie a vyhledávat bližší ekonomické vazby s Ruskem, začala několikaměsíční vlna protestů a demonstrací známá jako Euromajdan, což později, v roce 2014, eskalovalo do revoluce, která vedla ke svržení Janukovyče a vytvoření nové vlády. Tyto události tvořily pozadí pro anexi Krymu Ruskem v březnu 2014 a následnou válku na východní Ukrajině.

Dne 1. ledna 2016 požádala Ukrajina o možnost být součástí hluboké a komplexní zóny volného obchodu s Evropskou unií. Od 24. února 2022, kdy byla napadena Ruskem, je Ukrajina ve válečném stavu a platí zde všeobecná mobilizace. Od 23. června 2022 je Ukrajina kandidátskou zemí EU, stala se jí společně s Moldavskem.

Ukrajina je rozvojová země na 74. místě v indexu lidského rozvoje. Spolu s Moldavskem je nejchudší zemí Evropy a trpí velmi vysokou mírou chudoby a závažnou korupcí. Je však díky velké rozloze úrodné zemědělské půdy jedním z největších vývozců obilí na světě. Také si udržuje třetí největší armádu v Evropě, po Rusku a Francii. Ukrajina je unitární, poloprezidentská republika s oddělenou mocí zákonodárnou, výkonnou a soudní. Země je součástí Organizace spojených národů, Rady Evropy, OBSE, organizace GUAM a jedním ze zakladatelských států SNS, přestože členem této organizace se nikdy nestala.

Ukrajina se dělí na 24 oblastí, dvě města se zvláštním statusem (Kyjev a Sevastopol) a autonomní republiku Krym.

Slovo Ukrajina je slovanského původu, etymologie však není jednoznačná: nejčastěji se uvádí význam „okrajové území“, přesněji jednotlivá krajní, hraniční knížectví Kyjevské Rusi. Další výklady hovoří v souvislosti s knížectvími o „ukrojených“, oddělených zemích. První doložené užití z roku 1187 pochází z Kyjevského letopisu, zachovaného v Pověsti dávných let v Ipaťjevském kodexu z 15. století, kde se hovoří o smrti perejaslavského knížete, jejž „Ukrajina bohatě oplakala“.

V následujících staletích bylo slovo nadále používáno především v širokém významu krajních území, někdy též oblastí vnějších slovanskému osídlení, tj. sousedních „ukrajin“. Od 16. století se slovo objevuje i mimo slovanské písemné památky a v průběhu 17. století se začíná etablovat v evropské geografii; postupně začíná odkazovat k „území obývanému Ukrajinci“. Označení Ukrajina bylo užíváno spíše v lidové řeči, zatímco polské a ruské úřady používaly zpravidla označení Malá Rus, Malorusko – v kontrastu k Velké Rusi (dnešnímu Rusku), Bílé Rusi (dnes Bělorusko) a Červené Rusi (Halič). Obyvatelé Ukrajiny bývali označováni zpravidla jako Malorusové či Rusíni; etnonymum Ukrajinec se objevuje přibližně od 18. století, plně se však prosadilo až koncem 19. století. 
Měna / Jazyk (lingvistika) 
ISO Měna Symbol Platné číslice
UAH Ukrajinská hřivna (Ukrainian hryvnia) â‚´ 2
ISO Jazyk (lingvistika)
HU Maďarština (Hungarian language)
PL Polština (Polish language)
RU Ruština (Russian language)
UK Ukrajinština (Ukrainian language)
Čtvrť - Státní území  
Mapa - Ukrajina (Ukraine)
Mapa
Google Earth - Mapa - Ukrajina
Google Earth
Microsoft Bing - Mapa - Ukrajina
Microsoft Bing
OpenStreetMap - Mapa - Ukrajina
OpenStreetMap
Mapa - Ukrajinaukraine_adm93.jpg
ukraine_adm93.jpg
1000x1045
freemapviewer.org
Mapa - Ukrajinaukraine_pol_1991.jpg
ukraine_pol_1991.jpg
1034x1080
freemapviewer.org
Mapa - UkrajinaUkraine_relief_location_map.jpg
Ukraine_relief_locat...
1720x1157
freemapviewer.org
Mapa - UkrajinaUkraine_regions_map.png
Ukraine_regions_map....
2600x1764
freemapviewer.org
Mapa - Ukrajina1546px-Ukraine_location_map.svg.png
1546px-Ukraine_locat...
1546x1038
freemapviewer.org
large_detailed_road_...
6000x4033
www.vidiani.com
large_detailed_polit...
6000x4000
www.vidiani.com
detailed_map_of_Ukra...
4254x2732
www.ukraine-insight....
ukraine180907modern....
3292x2289
donsmaps.com
mapukraine.jpg
2545x1700
stayinkiev.com
ukraine-tourist-map....
2545x1700
www.globalcitymap.co...
Map_of_Ukraine_polit...
2466x1749
upload.wikimedia.org
Ukraine_map_provisio...
1996x1506
upload.wikimedia.org
Ukraine_map_blank.pn...
1700x1700
upload.wikimedia.org
Ukraine_map_modern.p...
1700x1700
upload.wikimedia.org
ukraine-protests-map...
2000x1346
www.washingtonpost.c...
Ukrain-physical-map....
1800x1271
www.ezilon.com
road-map-of-Ukraine....
1800x1271
www.ezilon.com
political-map-of-Ukr...
1800x1270
www.ezilon.com
ukraine-map.gif
1800x1200
markosun.files.wordp...
map-1400.jpg
1745x1212
www.globalsecurity.o...
map-1939.jpg
1739x1209
www.globalsecurity.o...
ukraine_map6.gif
1589x1304
billsportsmaps.com
Ukraine_relief_locat...
1720x1157
upload.wikimedia.org
large_detailed_relie...
1720x1157
www.vidiani.com