Mapa - Dánsko (Kingdom of Denmark)

Svět >  Evropa >  Dánsko

Dánsko (Kingdom of Denmark)

Dánská vlajka
Dánsko (dánsky Danmark) je země ležící v severní Evropě. Spolu s Grónskem a Faerskými ostrovy tvoří státní celek Dánské království (Kongeriget Danmark). Grónsko (největší ostrov na světě) a Faerské ostrovy, jež leží v Atlantickém oceánu, disponují autonomií, nejsou členy Evropské unie a každý z nich deleguje dva zástupce do parlamentu (Folketingu). Pro vztah kontinentálního Dánska a obou autonomních území je používán polooficiální termín Rigsfællesskabet.

Dánsko bez autonomních území má rozlohu 42 924 kilometrů čtverečních (tato rozloha se však v čase mírně mění, kvůli erozi pobřeží), s nimi 2 210 579 kilometrů čtverečních. Je nejjižnější ze severských zemí, neleží na Skandinávském poloostrově. Je tvořeno Jutským poloostrovem, ostrovy Fyn, Sjælland a více než čtyřmi stovkami dalších menších ostrovů. Po celém území má nízkou nadmořskou výšku a je velmi rovinaté.

Na východě je omýváno Baltským mořem a na západě mořem Severním. Jedinou suchou hranici má na jihu s Německem (68 kilometrů), další blízké země jsou na jihu Polsko, na severu a severovýchodě Švédsko a na severu Norsko.

Od roku 1849 je Dánsko konstituční monarchií a parlamentní demokracií. Vláda i parlament sídlí v hlavním městě Kodani. Podle sčítání z roku 2018 má Dánsko 5,8 milionu obyvatel (Grónsko a Faerské ostrovy mají každý okolo 50 tisíc obyvatel). Většina Dánů, asi 60 % z nich, žije v Kodaňské aglomeraci, což je metropolitní oblast, která se velmi malou částí rozkládá i ve Švédsku. Samotné hlavní město Kodaň má 600 000 obyvatel.

Dánsko je od roku 1973 členem Evropské unie, je také součástí schengenského prostoru, zachovává si však vlastní měnu. Je jedním ze zakládajících členů NATO. Je rovněž členem Severské rady, významného sdružení regionální spolupráce.

Dánsko je považováno za jednu z nejvíce ekonomicky a sociálně rozvinutých zemí světa. Podle údajů Mezinárodního měnového fondu z roku 2017 má 9. nejvyšší hrubý domácí produkt (nominální na hlavu) na světě a 20. nejvyšší v paritě kupní síly. Podle indexu lidského rozvoje, jejž počítá OSN, nabízí 11. nejvyšší kvalitu života na světě (2018) a 9. nejvyšší podle tzv. narovnaného indexu lidského rozvoje.(očištěného od nerovností ve společnosti). Dánsko má nejvyšší celkové zdanění (procento k HDP) v Evropě, a tedy i jedno z nejvyšších na světě (přes 47 procent). Podle měření OECD z roku 2011 má Dánsko nejvyšší sociální mobilitu na světě a druhé nejšťastnější obyvatelstvo planety. Světové ekonomické fórum označuje Dánsko za 12. nejkonkurenceschopnější zemi světa. Podle indexu časopisu The Economist má pátou nejkvalitnější demokracii (2017). Podle Transparency International má nejnižší míru korupce na světě (2016).

Nejstarší archeologické nálezy z dánského území pocházejí z Eemského interglaciálu, z doby 130 000 až 110 000 let před naším letopočtem. Trvalé osídlení je doloženo od 12 500 př. n. l. a zemědělství od roku 3900 př. n. l. Z doby bronzové (1800-600 př. n. l.) se dochovaly pohřební mohyly, v nichž byly nalezeny lesní rohy či proslulý Trundholmský sluneční vůz. Během doby železné (500 př. n. l. – začátek letopočtu) začaly na dánské území migrovat germánské kmeny ze severu (Jutové). Po začátku letopočtu, v římském období, udržovaly římské provincie s domorodými kmeny v Dánsku obchodní vztahy, což dokládají nálezy římských mincí. Ačkoli na dánském území nesídlili Keltové, vztahy s nimi byly zřejmě silné, jak dokládá Kotlík z Gundestrupu. Jutové odešli především do Británie, jejich zbytky se smísily s dalšími přicházejícími kmeny Anglů a Sasů. Ty byly vstřebány dalším germánským kmenem Dánů, který přišel z východu. Historikové věří, že se o něm zmiňuje římský historik Jordanes ve svém známém díle Getica.

Ze 3. století pocházejí nejstarší části obranného valu na hranicích s dnešním Německem zvaného Danevirke. Z 8. století je doloženo první užití runového písma. Kolem roku 700 vzniklo nejstarší dánské město Ribe. Od 9. století se ve franských zdrojích hovoří o dánských vůdcích jako o králích. Prvním zaznamenaným jménem byl Godfred. Za prvního historicky doloženého krále je považován Gorm Starý. Vládl v letech 936-958. Sídlil v Jellingu, kde nechal vztyčit proslulé runové kameny. V nápisu na nich je užit pojem „Dánsko“, jde o nejstarší známé užití tohoto pojmu na dánském území. Gormův syn, Harald I., známý též jako Harald Modrozub, Dánsko christianizoval, patrně z taktických důvodů, okolo roku 965. Nechal stavět kruhové pevnostní systémy zvané trelleborg a posílil proti Frankům val Danevirke. Harald byl prvním dědičným dánským králem a prvním, který ovládl Norsko a započal tak dánskou územní expanzi.

Knut Veliký v 11. století již ovládl rozsáhlé území a spojil Dánsko, Anglii a Norsko do jednoho státního celku zvaného Severská říše. V Evropě v té době byli výbojní Skandinávci 8.-11. století známí jako Vikingové a silně ovlivnili západní Evropu, kulturně i geneticky.

Během vrcholného a pozdního středověku Dánsko ovládlo dnešní jižní Švédsko, Estonsko a severní Německo. V roce 1397 vstoupilo Dánsko do personální unie s Norskem a Švédskem, pod královnou Markétou I. Všechny tři země sjednocené v tzv. Kalmarské unii byly formálně rovnocenné, nicméně Markéta Dánsko považovala za jádro své říše, a také tam sídlila. To budilo odstředivé tendence ve Švédsku, které vyvrcholily 17. června 1523, když švédský odbojník a budoucí král Gustav I. Vasa dobyl Stockholm. Od roku 1536 se tak mluví o novém státu, Dánsko-Norsku. 
Měna / Jazyk (lingvistika) 
ISO Měna Symbol Platné číslice
DKK Dánská koruna (Danish krone) kr 2
ISO Jazyk (lingvistika)
EN Angličtina (English language)
DA Dánština (Danish language)
FO Faerština (Faroese language)
DE Němčina (German language)
Neighbourhood - Státní území  

Mapa - Dánsko (Kingdom of Denmark)

Zeměpisná šířka / Zeměpisná délka : 56° 0' 0" N / 10° 0' 0" E | Časové pásmo : UTC+1:0 / UTC+2 | Měna : DKK | Telefon : 45  

Mapa

Google-Mapa-Dánsko
Google
Google Earth-Mapa-Dánsko
Google Earth
Nokia-Mapa-Dánsko
Nokia
OpenStreetMap-Mapa-Dánsko
OpenStreetMap
Mapa-Dánsko1000px-Denmark_physical_map.svg.png
1000px-Denmark_physi...
1000x806
freemapviewer.org
Mapa-Dánskodenmark_rel99.jpg
denmark_rel99.jpg
1376x1102
freemapviewer.org
Mapa-Dánskodenmark_pol99.jpg
denmark_pol99.jpg
1406x1154
freemapviewer.org
Mapa-DánskoDenmark_regions_map1.png
Denmark_regions_map1...
2371x2191
freemapviewer.org
Mapa-Dánsko1836px-Denmark_location_map.svg.png
1836px-Denmark_locat...
1836x1479
freemapviewer.org
Mapa-Dánsko-denmark-map-full.gif
denmark-map-full.gif
3239x2379
www.1483online.com
Mapa-Dánsko-Denmark_regions_map1.png
Denmark_regions_map1...
2371x2191
wikitravel.org
Mapa-Dánsko-Scandanavia3-map-updated-1-12-12.jpg
Scandanavia3-map-upd...
2341x1641
walkingadventures.co...
Mapa-Dánsko-denmark.jpg
denmark.jpg
1726x2105
www.footiemap.com
Mapa-Dánsko-Denmark_1921.jpg
Denmark_1921.jpg
1533x2163
upload.wikimedia.org
Mapa-Dánsko-denmark_1921.jpg
denmark_1921.jpg
1533x2163
images.nationmaster....
Mapa-Dánsko-Denmark-physical-map.gif
Denmark-physical-map...
1412x2000
www.ezilon.com
Mapa-Dánsko-Denmark-political-map.gif
Denmark-political-ma...
1412x1995
www.ezilon.com
Mapa-Dánsko-denmark-road-map.gif
denmark-road-map.gif
1386x1970
globalcitymap.com
Mapa-Dánsko-Denmark-road-map.gif
Denmark-road-map.gif
1386x1970
www.ezilon.com
Mapa-Dánsko-road_map_of_denmark.jpg
road_map_of_denmark....
1539x1359
www.vidiani.com
Mapa-Dánsko-denmark_pol99.jpg
denmark_pol99.jpg
1406x1154
www.lib.utexas.edu
Mapa-Dánsko-administrative_map_of_denmark.jpg
administrative_map_o...
1406x1154
www.vidiani.com
Mapa-Dánsko-denmark_rel99.jpg
denmark_rel99.jpg
1376x1102
www.lib.utexas.edu
Mapa-Dánsko-relief_and_administrative_map_of_denmark.jpg
relief_and_administr...
1376x1102
www.vidiani.com
Mapa-Dánsko-Dan
Dan
1050x1397
3.bp.blogspot.com
Mapa-Dánsko-map_of_denmark_road.jpg
map_of_denmark_road....
1050x1397
3.bp.blogspot.com
Mapa-Dánsko-detailed_road_map_of_denmark.jpg
detailed_road_map_of...
1050x1397
www.vidiani.com
Mapa-Dánsko-denmark_pol81.jpg
denmark_pol81.jpg
1275x1036
www.lib.utexas.edu
Mapa-Dánsko-denmark_pol81.jpg
denmark_pol81.jpg
1275x1036
images.nationmaster....
1 2 3 4 5 6 

Photograph

Dánsko
Dánsko
Dánsko
Dánsko
Dánsko
Dánsko
Dánsko
Dánsko
Dánsko
Dánsko
Dánsko
Dánsko
Dánsko
Dánsko
Dánsko
Dánsko
Dánsko
Dánsko
Dánsko
Dánsko
Dánsko
Dánsko
Dánsko
Dánsko
Dánsko
Dánsko
Dánsko
Dánsko
Dánsko
Dánsko
Dánsko
Dánsko
Dánsko
Dánsko
Dánsko
Dánsko
Dánsko
Dánsko
Dánsko
Dánsko
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Administrative Subdivision

Státní území, Stát, Region,...

Island

 mapnall@gmail.com