Mapa - Evropa (Europe)

Evropa (Europe)
Satelitní snímek Evropy v noci Evropa je území vnímané buďto jako jeden ze šesti světadílů v jejich tradičních pojetích, nebo jako západní část Eurasie. Ze severu jej ohraničuje Severní ledový oceán, ze západu Atlantský oceán, z jihu Středozemní a Černé moře spolu s vodními cestami, které je spojují, a z východu Asie (o přesném průběhu této části hranice nepanuje konsenzus).

Jde o druhý nejmenší světadíl s rozlohou asi 10 058 912 km² (2009) (asi 7 % zemského povrchu), který je zároveň druhý nejhustěji zalidněný (asi 72 obyvatel/km²), takže asi 742 500 000 obyvatel Evropy (2013) představuje přibližně 9,6% podíl na světové populaci (údaje k roku 2009).

V Evropě se mimo jiné formovala tzv. západní civilizace. Některé evropské národy hrály roli ve světovém dění v období kolonialismu od cca 16. století do počátku století 20., kdy byl jejich vliv zatlačen do pozadí Spojenými státy americkými – důvodem byla politická a národnostní různorodost Evropy, válečné boje obou světových válek, čtyřicetileté rozdělení Evropy tzv. železnou oponou a přijetí amerického dolaru jako základního mezinárodní platidla (tvorba měnových rezerv jednotlivých států apod.).

Současná politická a jazyková pestrost Evropy komplikují snahy o její politickou centralizaci, včetně území, které jsou součástí Evropské unie. V Evropě se mluví 218 jazyky z nejméně 6 jazykových rodin (indoevropská, uralská, altajská, afroasijská, severokavkazská a baskičtina); naprostá většina mluvčích však připadá na jazyky indoevropské. Jednotlivé státy jsou obvykle založeny na národních základech.

Název kontinentu se odvozuje z řeckého slova Ευρώπη (Európé) a prostřednictvím latinské podoby Europa pronikl do téměř všech jazyků světa. Etymologie vlastního výrazu Ευρώπη je nejasná: může pocházet od výrazu ευρωπός (europos) – „libě se nesoucí“, nebo ευρύς (eurys) – „široký, s velkýma očima“. Jiné teorie odvozují původ názvu od asyrského erebu – „západ (slunce)“ či od akkadského slova s významem „temný“.

Podle řecké mytologie je název kontinentu spojován s bájnou postavou krásné Európy, dcery týrského krále Agénora, do níž se zamiloval sám vládce bohů Zeus. Aby mohl Európu unést, proměnil se v krásného bílého býka; když na něj zmámená dívka usedla, přeplul s ní moře na břeh vzdálené pevniny a posléze na ostrov Krétu. Európa mu zde dala tři syny: Mínoa, který se později stal krétským králem, Sarpédonta, který se stal králem v Lýkii, a Rhadamanta, pozdějšího člena podsvětního soudního tribunálu. Z Diovy vůle se Európa poté, co ji vládce bohů opustil, provdala za krétského krále Asteria. Její jméno nebylo nikdy zapomenuto, připomíná ji navždy název světadílu Evropa.

Únos Európy je vyobrazen na řecké národní variantě mince v hodnotě 2 euro.

Nezřídka se pro Evropu používá i označení „Starý kontinent“ (v návaznosti na objev Ameriky, označované jako „Nový svět“).

 
Mapa - Evropa (Europe)
Mapa
Google - Mapa - Evropa
Google
Google Earth - Mapa - Evropa
Google Earth
Microsoft Bing - Mapa - Evropa
Microsoft Bing
OpenStreetMap - Mapa - Evropa
OpenStreetMap
Mapa - EvropaEurope_geopolitical_map_of_Europe.jpg
Europe_geopolitical_...
1400x1801
freemapviewer.org
Mapa - Evropaeurope.jpg
europe.jpg
1517x2004
freemapviewer.org
Mapa - Evropaeurope.jpg
europe.jpg
1519x2012
freemapviewer.org
Mapa - EvropaEurope_bluemarble_laea_location_map.jpg
Europe_bluemarble_la...
1400x1197
freemapviewer.org
Mapa - EvropaTemplate_europe_map_en.jpg
Template_europe_map_...
1475x1200
freemapviewer.org
europe4c.jpg
4562x4787
alabamamaps.ua.edu
academia_europe_poli...
3300x2404
www.worldmapsonline....
WW2_Holocaust_Europe...
2729x2271
upload.wikimedia.org
Europe_Map_1800_(VOE...
2794x2160
images.wikia.com
Europe_Map_1850_(VOE...
2794x2160
images.wikia.com
Map_of_Europe_1750_(...
2794x2160
images.wikia.com
Europe_Map_1800_(VOE...
2794x2160
images1.wikia.nocook...
Europe_Map_1850_(VOE...
2794x2160
static2.wikia.nocook...
Languages_of_Europe_...
3000x1945
upload.wikimedia.org
Languages_of_Europe_...
3000x1945
media.moddb.com
Biogeographical_Regi...
2270x2050
upload.wikimedia.org
europe_1911.jpg
2243x1840
www.lib.utexas.edu
european_union_membe...
2362x1665
www.vidiani.com
Europe_map_CIA_2005_...
1678x2158
upload.wikimedia.org
txu-oclc-247233313-e...
1683x2146
www.lib.utexas.edu
ImperialEuropeMapGam...
2100x1525
images2.wikia.nocook...
Europe_map_1919.jpg
1996x1506
upload.wikimedia.org
Europe_ref_2000.jpg
1491x1948
maps.unomaha.edu
europe_1871_1911.jpg
1881x1541
www.emersonkent.com
europe-political-map...
1617x1709
www.geographicguide....