Mapa - Zvečan

Zvečan
Zvečan (v srbské cyrilici Звечан, albánsky Zveçan) je město na severu Kosova. V roce 2011 mělo podle sčítání lidu 1297 obyvatel. Opština Zvečan (tzn. samotné město s okolními vesnicemi) čítala 7341 obyvatel. Zvečan je obydlen převážně Srby. Město se nachází v údolí řeky Ibar, nedaleko od Kosovské Mitrovice.

Město Zvečan vzniklo nedaleko místní pevnosti, ze které zůstaly pouze trosky. Rozvíjelo se v úzké soutěsce okolo řeky Ibar především díky obchodním trasám, které směřovaly z území dnešního Sandžaku a centrálního Srbska do Kosova. První informace o městě a jeho významu pocházejí z 11. století. Poprvé je připomínáno v souvislosti s pohraničními střety mezi středověkým Srbskem a Byzantskou říší.

Ve Zvečanské pevnosti měli své královské sídlo Nemanjićové.

Rozvoj moderního města umožnila výstavba průmyslového komplexu Trepča. Díky tomu se tak město rozšířilo až ke Kosovské Mitrovici a sousedním vesnicím Donje Korilje a Veliko Rudare. Od roku 1926 až do začátku druhé světové války (v roce 1941) se zde také nacházela anglická čtvrť, kde žili odborníci, kteří průmyslový komplex řídili. V roce 1933 byla v Trepči otevřena škola. Po skončení války a příchodu komunistů k moci byl podnik Trepča znárodněn a Britové odešli. V roce 1953 byl vybudován ve městě Dělnický dům s kinem a tanečním sálem. Později zde vznikl i hotel, poliklinika, pošta a bazén. Větší investice do infrastruktury města však skončily na začátku 70. let, kdy se celé jugoslávské hospodářství ocitlo v krizi.

 
Mapa - Zvečan
Mapa
Google Earth - Mapa - Zvečan
Google Earth
Microsoft Bing - Mapa - Zvečan
Microsoft Bing
OpenStreetMap - Mapa - Zvečan
OpenStreetMap
Mapa - Zvečan - Esri.WorldImagery
Esri.WorldImagery
Mapa - Zvečan - Esri.WorldStreetMap
Esri.WorldStreetMap
Mapa - Zvečan - OpenStreetMap.Mapnik
OpenStreetMap.Mapnik
Mapa - Zvečan - OpenStreetMap.HOT
OpenStreetMap.HOT
Mapa - Zvečan - OpenTopoMap
OpenTopoMap
Mapa - Zvečan - CartoDB.Positron
CartoDB.Positron
Mapa - Zvečan - CartoDB.Voyager
CartoDB.Voyager
Mapa - Zvečan - OpenMapSurfer.Roads
OpenMapSurfer.Roads
Mapa - Zvečan - Esri.WorldTopoMap
Esri.WorldTopoMap
Mapa - Zvečan - Stamen.TonerLite
Stamen.TonerLite
Státní území - Kosovo
Kosovo, plným názvem Kosovská republika, je částečně uznaný stát v jihovýchodní Evropě, který v únoru 2008 vyhlásil nezávislost na Srbsku jako Kosovská republika. Srbsko považuje tuto republiku za své území a stále na ni vznáší nárok jako na svou vlastní. K září 2020 uznávalo samostatnost Kosovské republiky 98 členů OSN z celkových 193.

Kosovo je vnitrozemský stát v centru Balkánského poloostrova. Hlavní město a současně největší město je Priština. Kosovo má rozlohu 10 905 km² žije zde asi 1,9 miliónu obyvatel (k roku 2018). Albánci tvoří 88 % obyvatel, Srbové 7 %. Země hraničí na jihu se Severní Makedonií a Albánií, s Černou Horou na západě a s tzv. nesporným územím Srbska na severu a východě. Ve starověku se v regionu nacházelo Dardanské království a později římská provincie Dardánie. Území bylo součástí Srbska ve středověku a mnozí považují Bitvu na Kosově poli v roce 1389 za jeden z určujících momentů v srbské středověké historii. Poté, co bylo od 15. do počátku 20. století součástí Osmanské říše, se na konci 19. století Kosovo a jeho Prizrenská liga stalo centrem albánského hnutí za nezávislost. V důsledku porážky v první balkánské válce (1912–13), Osmanská říše postoupila Kosovský vilájet Balkánskému svazu; větší část území získalo Srbské království, zatímco Černohorské království si připojilo západní část krátce před tím, než se obě země po první světové válce staly součástí Království Jugoslávie. Po období jugoslávského unitářství v Království Jugoslávie pak poválečná jugoslávská ústava ustanovila Autonomní provincii Kosovo a Metochii v rámci vytvořené republiky Srbsko.
Mapa - KosovoKosovo_Regions_map.png
Kosovo_Regions_map.p...
1997x1689
freemapviewer.org
Mapa - KosovoKosovo_map.png
Kosovo_map.png
608x816
freemapviewer.org
Mapa - Kosovo2000px-Kosovo_map-en.svg.png
2000px-Kosovo_map-en...
2000x2060
freemapviewer.org
Mapa - Kosovo1015px-Kosovo_relief_location_map.svg.png
1015px-Kosovo_relief...
1015x1150
freemapviewer.org
Měna / Jazyk (lingvistika)  
ISO Jazyk (lingvistika)
SQ Albánština (Albanian language)
SR Srbština (Serbian language)
Čtvrť - Státní území  
  •  Albánie 
  •  Severní Makedonie 
  •  Srbsko 
  •  Černá Hora