Jazyk - Eveština

Jazyk  >  Eveština

Eveština

Eweština (též ewe, či eve, evesky Eʋegbe) je jazyk ze skupiny jazyků Kwa používaný přibližně třemi miliony mluvčích v Ghaně a Togu. Patří do podskupiny jazyků Gbe rozšířených mezi východní Ghanou a západní Nigérií. Dalšími příbuznými jazyky jsou jazyky Fon a Aja. Stejně jako ostatní jazyky Gbe je i eweština jazykem tónovým. Eweština je co se týče výslovnosti velmi těžký jazyk, pro nerodilého mluvčího je například téměř nepřekonatelný problém rozeznat rozdíl mezi d a ɖ, sami můžete posoudit na http://www.youtube.com/watch?v=dUDrLCB0wQk (4:23), o a ɔ, e a ɛ, také je obrovský problém vyslovit ƒ, kp a gb.

Díky Diedrichu Hermannu Westermannovi, jenž zveřejnil řadu slovníků a mluvnic tohoto jazyka a dalších, příbuzných jazyků, je eweština jedním z nejlépe zdokumentovaných jazyků Afriky.

Jedná se o jeden ze dvou národních jazyků Toga, tím druhým je kabiye.

Státní území

Ghana

Ghana, oficiální název Ghanská republika, je stát v západní Africe. Sousedí na severu s Burkina Faso, na východě s Togem, na západě s Pobřežím slonoviny, jeho jižní pobřeží omývají vody Guinejského zálivu. Hlavním městem je Accra.

Ghana byla postupně kolonizována již od roku 1470, kdy se na pobřeží usídlili Portugalci a postavili zde první z mnoha pevností. Na konci 17. století vznikla v severní části mocná a bohatá Ašantská říše, která až na konci třetí ašantsko-britské války v roce 1901 podlehla britskému imperialismu. Do roku 1957 byla Ghana državou Velké Británie pod názvem Zlaté pobřeží. Stala se první kolonií v subsaharské Africe, která získala nezávislost (6. března 1957) a jejím prvním prezidentem se stal Kwame Nkrumah. Byl vůdčí osobností panafrikanismu a byl jedním ze zakladatelů mezivládní Organizace africké jednoty, kterou v roce 2002 vystřídala Africká unie. Nkrumah byl svržen v ozbrojeném státním převratu v roce 1966 poté, co do značné míry opustil cestu demokratického vládnutí.

Togo

Tožská republika ( République togolaise) je stát v západní Africe ležící na pobřeží Atlantského oceánu (Beninský záliv), tzv. Zlatonosné pobřeží. Rozlohou 56 785 km 2 se řadí mezi menší státy afrického kontinentu. Na západě hraničí s Ghanou (877 km), na severu s Burkinou (126 km) a na východě s Beninem (644 km). Pobřeží na jihu je dlouhé jen 56 km.

Pobřeží Toga se od konce 15. století postupně stalo cílem zájmu Portugalců, Nizozemců, Francouzů a Angličanů, zejména obchodníků s otroky. Počátkem 18. století vytvořily kmene Ewe v jižní části země kmenový svaz, sever se stal součástí domorodých království Dagomba a Gondža. Od 2. poloviny 19. století zesílilo pronikání německých kolonizátorů, roku 1884 byl nad jižní částí Toga vyhlášen německý protektorát Togoland, v roce 1905 se z celého území stala německá kolonie. Hned po vypuknutí 1. světové války Togo obsadila francouzská a britská vojska. V roce 1922 bylo Togo vyhlášeno mandátním územím Společnosti národů pod správou Francie (východní část směrem k Dahome) a Velké Británie (západní část směrem ke Zlatonosnému pobřeží). Krátce před tím vznikl plán na zřízení československé kolonie, z plánu však brzy sešlo. Během 2. světové války byla francouzská část do roku 1942 loajální vichistickému režimu, poté Svobodné Francii. Vznikl také Výbor tožské jednoty, který významně přispěl k úsilí za dosažení nezávislosti. V roce 1946 se Togo stalo poručenským územím v britské a francouzské správě. O deset let později se v Brity spravované části uskutečnil plebiscit, na jehož základě došlo k jejímu připojení ke Zlatonosnému pobřeží (Ghana). Francouzské části byla přiznána vnitřní samospráva.

Jazyk

Ewe language (English)  Lingua ewe (Italiano)  Ewe (Nederlands)  Éwé (Français)  Ewe (Deutsch)  Língua ewe (Português)  Эве (Русский)  Idioma ewé (Español)  Język ewe (Polski)  埃维语 (中文)  Ewe (Svenska)  Limba ewe (Română)  エウェ語 (日本語)  Еве (Українська)  Ewen kieli (Suomi)  Bahasa Ewe (Bahasa Indonesia)  Eve kalba (Lietuvių)  Eveština (Česky)  Eve keel (Eesti)  Éwé jezik (Hrvatski)  Evu valoda (Latviešu) 
 mapnall@gmail.com