Jazyk - Irština

Jazyk  >  Irština

Irština

Irština (také irská gaelština) je goidelský (gaelský) jazyk keltské větve indoevropské jazykové rodiny, blízce příbuzný skotské gaelštině.

Irštinou se mluví v Irské republice a Severním Irsku jako menšinovým jazykem (vedle angličtiny), získala však status národního a úředního jazyka Irska. Irsky mluvící obyvatelé se soustřeďují především v oblastech zvaných Gaeltacht, které jsou v situovány přibližně do oblastí západně od Galway s přilehlými Aranskými ostrovy, oblast v okolí města Bangor a přilehlého poloostrova. Menší oblasti jsou i ve vnitrozemí.

Na západě ostrova mluví irštinou jako mateřským jazykem asi 50 tisíc lidí. V Severním Irsku není irština úředním jazykem, nicméně je úředně považována za menšinový jazyk. Dnes se irská vláda snaží o jakési „znovuvzkříšení“ irštiny na základě různých programů, např. zavedení irštiny na úřadech, školách, v televizi a rozhlase. Pro turistu vyvstávají jisté potíže, když se dostane do oblastí Gaeltacht, kde se setká pouze s ukazateli v irštině, na což mapy často nemyslí. Po celé zemi je většina nápisů dvojjazyčných v podobě anglicko-irské. Jen malá část mladé generace umí jazykem předků mluvit, větší část populace je schopna pasivně rozumět. Asi 30 000 žáků mimo Gaeltacht navštěvuje základní a střední školy s výukou vedenou v irském jazyce, jejich počet přitom narůstá. O chod těchto škol se stará nevládní organizace Gaelscoileanna. Některé obory lze v irštině studovat na univerzitě, především na Národní universitě v Galway (Ollscoil na hÉireann).

Irská státní televize TG4 vysílaná v irštině, podobně i rádiová stanice. V Severním Irsku je malá část vysílání BBC vedena v irštině, případně s výukovými programy.

Irština se až do 60. let minulého století psala irskou unciálou, písmem užívaným od raného středověku. Opuštění unciály ve prospěch moderních typů písma bylo dlouho předmětem sporu, podobně jako v Německu opuštění fraktury. Před příchodem křesťanství se irština psala keltským oghamem.

Teprve 13. června 2005 se irština stala jedním z úředních jazyků EU (s účinností od roku 2007), tedy po více než třech desetiletích od vstupu Irska v roce 1973.

Následující vlastnosti jsou pro irštinu význačné:

* větná skladba typu VSO (Verb-Subject-Object) - na prvním místě ve větě stojí přísudek, za ním podmět, potom předmět,

* gramatické kategorie jmen zahrnují dvě čísla (singulár a plurál), tři pády (nominativ, genitiv a vokativ + někde pozůstatky dativu) a dva rody (maskulinum a femininum),

* psaná forma se výrazně liší od mluvené, časté jsou spřežky a nevyslovované znaky, takže slovo mívá často znatelně méně hlásek než písmen,

Státní území

Irsko

Irsko je ostrov v Atlantském oceánu na severozápadě Evropy. Je rozlohou 84 412 km² druhým největším z Britských ostrovů a po Velké Británii a Islandu třetím největším ostrovem Evropy. Má zhruba 5,7 milionu obyvatel. Větší část ostrova (pět šestin) zaujímá Irská republika, zbylá šestina je coby Severní Irsko součástí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska.

Irsku se také říká Smaragdový či Zelený ostrov. Latinské pojmenování pro Irsko je Hibernia.

Jazyk

Irish language (English)  Lingua irlandese (Italiano)  Iers (Nederlands)  Irlandais (Français)  Irische Sprache (Deutsch)  Língua irlandesa (Português)  Ирландский язык (Русский)  Idioma irlandés (Español)  Język irlandzki (Polski)  愛爾蘭語 (中文)  Iriska (Svenska)  Limba irlandeză (Română)  アイルランド語 (日本語)  Ірландська мова (Українська)  Ирландски език (Български)  아일랜드어 (한국어)  Iiri (Suomi)  Bahasa Irlandia (Bahasa Indonesia)  Airių kalba (Lietuvių)  Irsk (Dansk)  Irština (Česky)  İrlandaca (Türkçe)  Ирски језик (Српски / Srpski)  Iiri keel (Eesti)  Írčina (Slovenčina)  Ír nyelv (Magyar)  Irski jezik (Hrvatski)  ภาษาไอริช (ไทย)  Irska gelščina (Slovenščina)  Īru valoda (Latviešu)  Ιρλανδική γλώσσα (Ελληνικά)  Tiếng Ireland (Tiếng Việt) 
 mapnall@gmail.com