Laoština

Laoština
Laoština je oficiální jazyk Laosu.

Jde o analytický jazyk velmi blízký thajštině, tedy slova jsou většinou jednoslabičná, neohýbají se, ale jejich vztahy se vyjadřují pořadím slov a pomocnými částicemi. Pro cizince je laoština těžká hlavně systémem samohlásek, které rozlišují dvojí délku a šest tónů s lexikálním významem.

Laoština se zapisuje vlastním slabično-fonetickým písmem indického původu. Slova se neoddělují mezerami, jako interpunkce se užívá mezery na znamení ukončení fráze či věty. V moderních textech se občas používají interpunkční znaménka evropského typu, základním oddělovačem frází a vět však zůstává mezera.

* sabajdí – dobrý den

* khopťaj – děkuji

* khopťaj laj laj – děkuji mnohokrát

* huea – loď

* song thaew – autobus

* thao daj – kolik to stojí

* daj – prodej mi to (používané při smlouvání)
Státní území
  • Laos
    Laos, plným názvem Laoská lidově demokratická republika, je vnitrozemský stát v jihovýchodní Asii na poloostrově Zadní Indie. Jeho sousedy jsou Vietnam, Kambodža, Thajsko, Myanmar a Čína. Většina obyvatel Laosu náleží k etnické skupině Lao, kromě ní zde ale žije snad až 120 národnostních menšin. Laos je socialistický stát s vedoucí úlohou jedné strany.

    V laoštině je stát nazýván Muang Lao (ເມືອງລາວ) nebo Pathet Lao, což v doslovném překladu znamená „Laoská země“. Francouzi, kteří spojili tři separovaná Laoská království do Francouzské Indočíny v roce 1893, pojmenovali zemi podle místních obyvatel „Laos“ (ve francouzštině se koncové „s“ vyslovuje velmi tiše, nebo vůbec).