Jazyk - Lotyština

Jazyk  >  Lotyština

Lotyština

Lotyština (lotyšsky latviešu valoda) patří do skupiny baltských jazyků. Je to úřední jazyk Lotyšska, kde jím mluví přibližně 2 milióny lidí.

Baltské jazyky jsou pro lingvisty velmi zajímavé, protože se v nich zachovalo mnoho archaických tvarů pocházejících z rané indoevropštiny. To je důkaz o odštěpení balto-slovanské větve od ostatních jazyků. Baltská a slovanská větev se od sebe oddělily přibližně v 10. století př. n. l. Zatímco výskyt archaických tvarů slov je nezpochybnitelný, přesný způsob, jakým se baltské jazyky vyvíjely z indoevropštiny, není znám. Východobaltské jazyky se oddělily od západobaltských (podle teorie o prabaltském jazyce) někdy mezi lety 400 a 600 n. l. Rozdílnost mezi lotyštinou a litevštinou začala být patrná v 9. stol., dlouhé období neexistoval jeden jazyk, ale mnoho různých nářečí. Tato přechodná nářečí existovala do 15. a možná až do 17. století. Lotyština se jako samostatný jazyk objevila v 16. století, vyvinula se z ní latgalština a asimilovala s kuronštinou, zemgalštinou a sélštinou. Nejstarší známé nálezy psané lotyštiny jsou překlady množství kostelních písní z roku 1530 Nicholase Ramma, německého pastora z Rigy.

Státní území

Lotyšsko

Lotyšsko, oficiálně Lotyšská republika (Latvijas Republika), je prostřední ze tří pobaltských zemí na jihovýchodním pobřeží Baltského moře a jeho Rižského zálivu. Na jihu sousedí s Litvou, na jihovýchodě s Běloruskem, na východě s Ruskem a na severu s Estonskem. Žije zde okolo 2 milionů obyvatel a hlavním městem je Riga. Lotyši jsou baltským národem a tvoří 62 % obyvatel země. Oficiálním jazykem je lotyština.

Lotyšsko je bývalá sovětská svazová republika, obnovila svou nezávislost 21. srpna 1991. Je členem Evropské unie, NATO, Rady Evropy, Schengenského prostoru a eurozóny.

Jazyk

Latvian language (English)  Lingua lettone (Italiano)  Lets (Nederlands)  Letton (Français)  Lettische Sprache (Deutsch)  Língua letã (Português)  Латышский язык (Русский)  Idioma letón (Español)  Język łotewski (Polski)  拉脱维亚语 (中文)  Lettiska (Svenska)  Limba letonă (Română)  ラトビア語 (日本語)  Латиська мова (Українська)  Латвийски език (Български)  라트비아어 (한국어)  Latvian kieli (Suomi)  Bahasa Latvi (Bahasa Indonesia)  Latvių kalba (Lietuvių)  Lettisk (Dansk)  Lotyština (Česky)  Letonca (Türkçe)  Летонски језик (Српски / Srpski)  Läti keel (Eesti)  Lotyština (Slovenčina)  Lett nyelv (Magyar)  Letonski jezik (Hrvatski)  ภาษาลัตเวีย (ไทย)  Latvijščina (Slovenščina)  Latviešu valoda (Latviešu)  Λετονική γλώσσα (Ελληνικά)  Tiếng Latvia (Tiếng Việt) 
 mapnall@gmail.com