Jazyk - Sardinština

Jazyk  >  Sardinština

Sardinština

Sardština, někdy také sardinština , je indoevropský jazyk náležící do skupiny jihorománských jazyků. Je rozšířena zejména na Sardinii kde vznikla z latinských základů.

Sardština je románský jazyk, jenž se nejvíce blíží vulgární latině (ta dala základ všem románským jazykům), což je důsledkem předčasné izolace ostrova od římského impéria, jež ve své době představovalo mimo jiné významný impuls jazykového vývoje. Izolace zabránila kontaktu s dalšími jazyky podobně, jako tomu bylo v případě islandštiny ve vztahu k ostatním skandinávských jazykům. Podle názoru řady jazykovědců tak vývoj sardštinu ponechal na dosti archaické úrovni; někteří sardinští lingvisté však tento názor vyvracejí.

Státní území

Itálie

Itálie, celým názvem Italská republika je stát ležící v jižní Evropě na Apeninském poloostrově. Na severu hraničí s Francií (488 km), Švýcarskem (740 km), Rakouskem (430 km) a Slovinskem (232 km). Uvnitř Itálie leží dva samostatné městské státy: Vatikán (0,44 km²) a San Marino (39 km²). Itálii navíc patří území obklopené Švýcarskem zvané Campione d'Italia. Z východu Itálii omývá Jaderské moře, z jihu Jónské moře a ze západu Tyrhénské moře a Ligurské moře. Celková délka pobřeží je 7600 km. K Itálii patří dva velké ostrovy ve Středozemním moři: Sardinie a Sicílie. Hlavním městem sjednocené Itálie je od roku 1870 Řím. Itálie je členem Organizace spojených národů (OSN), Severoatlantické aliance (NATO), Rady Evropy, Evropské unie (EU), Eurozóny, Schengenského prostoru.

Itálie patří do skupiny sedmi nejbohatších a nejrozvinutějších států světa (G7) a je jejím zakladatelem. Společně s Nizozemskem, Belgií, Lucemburskem, Francií a Spolkovou republikou Německo byla zakladatelským státem Evropského hospodářského společenství (EHS), což byl předchůdce EU, a Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom). Tyto nadstátní organizace vznikly na základě dvou Římských smluv, které byly podepsány v Římě 25. března 1957. Obě smlouvy vstoupily v platnost 1. ledna 1958.

Jazyk

Sardinian language (English)  Lingua sarda (Italiano)  Sardijns (Nederlands)  Sarde (Français)  Sardische Sprache (Deutsch)  Língua sarda (Português)  Сардинский язык (Русский)  Idioma sardo (Español)  Język sardyński (Polski)  薩丁尼亞語 (中文)  Sardiska (Svenska)  Limba sardă (Română)  サルデーニャ語 (日本語)  Сардинська мова (Українська)  Сардински език (Български)  사르데냐어 (한국어)  Sardi (Suomi)  Bahasa Sardinia (Bahasa Indonesia)  Sardų kalba (Lietuvių)  Sardisk (Dansk)  Sardinština (Česky)  Sarduca (Türkçe)  Сардински језик (Српски / Srpski)  Sardínčina (Slovenčina)  Szárd nyelv (Magyar)  Sardinski jezici (Hrvatski)  Sardīniešu valoda (Latviešu)  Tiếng Sardegna (Tiếng Việt) 
 mapnall@gmail.com