- Vlajka Zimbabwe

 >  Vlajka Zimbabwe

Vlajka Zimbabwe

Vlajka Zimbabwe byla přijata 18. dubna 1980. Tvoří ji sedm stejně širokých horizontálních pruhů, v barvách: zelené, žluté, červené, černé a znovu červené, žluté a zelené. Směrem k žerdi je černým, úzkým lemem ohraničený bílý klín (lem je pouze na odvěsnách), v němž je na pozadí červené pěticípé hvězdy ve žluté barvě zobrazen národní symbol Zimbabwe v podobě do mastku vytesaného orla (pravděpodobně orlík kejklíř nebo orel jasnohlasý), přesahující do bílého pole.

Barvy mají klasický panafrický význam. Zelená barva znamená rostlinstvo a zemědělství, žlutá nerostné bohatství, červená krev prolitou v boji za svobodu a černá africké obyvatelstvo. Tyto barvy jsou převzaty z vlajky vládní strany Zimbabwská africká národní unie - Vlastenecká fronta (ZANU-PF), k nim přistupuje ještě barva bílá, která představuje mír. Pěticípá červená hvězda vyjadřuje budovatelské úsilí národa. Žlutý legendární pták, jehož soška byla vyzdvižena z ruin Velké Zimbabwe, je symbolem země a připomíná její slavnou minulost.

Území dnešního Zimbabwe bylo osídleno již před 50 000 lety. V průběhu staletí zde existovala řada říší. Až kolem roku 1867, po objevu zlata, začala na tomto území evropská kolonizace. V roce 1889 získal Cecil Rhodes pro svou Britskou Jihoafrickou společnost (British South Africa Company) monopolní právo na kolonizaci Mašonska. V roce 1895 bylo toto území spojeno s Matabelskem a pojmenováno po zakladateli: Rhodesie. Po vlajce Spojeného království se začala od roku 1893 vyvěšovat vlajka společnosti. Ta byla tvořena britskou vlajkou, s ve středu umístěným bílým kruhovým polem se znakem společnosti: žlutým lvem držícím v pravé přední tlapě sloní kel na modročervené točenici (zobrazena je však červenožlutá). Pod lvem byla černými verzálkami vyvedená zkratka společnosti: B.S.A.C. Později byl přidán kolem bílého pole červený lem.

V roce 1922 bylo, s blížícím se koncem smlouvy Britské Jihoafrické společnosti (smlouva skončila v roce 1923), uspořádáno referendum o budoucnosti země. Kolonisté odmítli začlenění do Jihoafrické unie a proto byla 1. října 1923 britskou vládou vytvořena samosprávná kolonie Jižní Rhodesie. 11. srpna 1924 byla zavedena vlajka kolonie. Jednalo se o britskou státní námořní vlajku (služební Blue Ensign) se znakem Jižní Rhodesie ve vlající části. Znak byl tvořen štítem s bílým pruhem v horní části, ve kterém byl uprostřed umístěn červený britský lev a po stranách dva zelenofialové bodláky. Pod pruhem byl v zeleném poli žlutý krumpáč. Bodláky byly převzaty ze znaku Cecila Rhodese. Vlajka byla užívána pouze zahraničními misemi a sportovními týmy mimo území státu, v Jižní Rhodesii byla oficiálně užívána pouze vlajka britská.

1. srpna 1953 vznikla Federace Rhodesie a Ňaska (spojením Jižní Rhodesie (dnešní Zimbabwe), Severní Rhodesie (dnešní Zambie) a Ňaska (dnešní Malawi)). Federace užívala vlajku zavedenou 22. července 1954. Opět se jednalo o modrou britskou služební vlajku s vlajkovým emblémem federace ve vlající části. Emblém tvořil štít rozdělený na tři pole: horní modré se žlutou polovinou vycházejícího slunce s patnácti paprsky (Ňasko), střední bílé ve tvaru hradeb s červeným britským lvem (Jižní Rhodesie) a dolní černé se šesti bílými zvlněnými pruhy (Severní Rhodesie). Vlajka měla, stejně jako všechny britské vlajky poměr 1:2, některé zdroje však uvádějí poměr 3:5.

31. prosince 1963 se Federace Rhodesie a Ňaska rozpadla. V roce 1964 byla Jižní Rhodesie přejmenována na Kolonii Rhodesie a 8. dubna téhož roku byla zavedena nová vlajka. Jednalo se o vlajku z let 1924–1953 s listem se světlejší modrou barvou.

V roce 1964 se též konalo další referendum bílých kolonistů o nezávislosti země. Většina se vyslovila pro, ale po bezvýsledném jednání s britskou vládou byla 11. listopadu 1965 ministerským předsedou Ianem Douglasem Smithem vyhlášena nezávislost jednostranně (stát nebyl mezinárodně uznán), s názvem Rhodesie. 11. listopadu 1968 byla zavedena nová vlajka. Jednalo se o list s poměrem 1:2 se třemi vertikálními pruhy: zeleným, bílým a zeleným. Uprostřed bílého pruhu byl rhodeský státní znak z roku 1924. 1. března 1970 byla vyhlášena republika. Vlajka se poté nezměnila.

1. května 1979 byla země přejmenována na Zimbabwe Rhodesie a 7. srpna téhož roku byla změněna i státní vlajka. Vlajka o poměru 3:5 (zobrazena ale v poměru 1:2) měla tři horizontální pruhy: červený, bílý a zelený, a u žerdi široký černý pruh oddělený od ostatních pruhů úzkým bílým proužkem. V horní části svislého černého pruhu byla zobrazena žlutá soška nalezená při vykopávkách a pocházející z období Velké Zimbabwe. Vlajka byla původně bez bílého proužku, od 2. září byla užívána již ve výše popsané podobě.

12. prosince byla země opět přejmenována na Rhodesii a byla obnovena kolonie a britská správa. Došlo též k obnovení britské koloniální vlajky (zřejmě té z roku 1964), v praxi se však nadále užívala vlajka Zimbabwe Rhodesie.

18. dubna 1980 byla vyhlášena nezávislost Zimbabwe a téhož dne byla v hlavním městě Harare vztyčena vlajka užívaná dodnes.
 
Vlajka Zimbabwe

Státní území - Zimbabwe

Zimbabwe nebo Zimbabwská republika je vnitrozemský stát na jihovýchodě Afriky. Sousedí na severozápadě se Zambií, na východě s Mosambikem, na jihu s Jihoafrickou republikou a na jihozápadě s Botswanou.

V koloniální minulosti byla tato země nazývána Jižní Rhodesie, nebo také Republika Rhodesie či Zimbabwe Rhodesie. Do roku 1963 začleněna ve federaci Rhodesie a Ňaska, společně se Severní Rhodesií (dnešní Zambie) a Ňaskem (dnešní Malawi). Jméno Zimbabwe pochází od předků většinového etnika Šona, z původního slova „Ziimba Remambve“, v překladu znamená „skalnatý dům“, anebo „Dzimba Woye“, což v překladu znamená „uctívaný dům“. 18. dubna 1980 se místní obyvatelé dočkali nezávislosti na Spojeném království. Na území o rozloze 390 580 km² žije 12,38 milionu obyvatel. Hlavním městem je Harare.
Neighbourhood - Státní území  

  •  Botswana 
  •  Jihoafrická republika 
  •  Mosambik 
  •  Zambie 

Jazyk (lingvistika)

Flag of Zimbabwe (English)  Bandiera dello Zimbabwe (Italiano)  Vlag van Zimbabwe (Nederlands)  Drapeau du Zimbabwe (Français)  Flagge Simbabwes (Deutsch)  Bandeira do Zimbabwe (Português)  Флаг Зимбабве (Русский)  Bandera de Zimbabue (Español)  Flaga Zimbabwe (Polski)  津巴布韋國旗 (中文)  Zimbabwes flagga (Svenska)  ジンバブエの国旗 (日本語)  Прапор Зімбабве (Українська)  Национално знаме на Зимбабве (Български)  짐바브웨의 국기 (한국어)  Zimbabwen lippu (Suomi)  Bendera Zimbabwe (Bahasa Indonesia)  Zimbabvės vėliava (Lietuvių)  Zimbabwes flag (Dansk)  Vlajka Zimbabwe (Česky)  Zimbabve bayrağı (Türkçe)  Застава Зимбабвеа (Српски / Srpski)  Zimbabwe lipp (Eesti)  Vlajka Zimbabwe (Slovenčina)  Zimbabwe zászlaja (Magyar)  Zastava Zimbabvea (Hrvatski)  ธงชาติซิมบับเว (ไทย)  Σημαία της Ζιμπάμπουε (Ελληνικά)  Quốc kỳ Zimbabwe (Tiếng Việt) 
 mapnall@gmail.com