Sprog - Jiddisch

Sprog  >  Jiddisch

Jiddisch

Jiddisch (יידיש) er et sprog af den germanske familie, med hebraiske og slaviske indslag, der tales af europæiske, særlig østeuropæiske, ashkenaziske jøder.

Sproget tales af ca. 4 millioner jøder rundt omkring i verden. Det udviklede sig mellem 800 og 1100-tallet som en sammensmeltning af mellem- og højtyske dialekter, hvori mange hebraiske ord blev optaget. Der er tydelig slavisk indflydelse, det ses f.eks. ved ordstillingen. Der er også optaget mange engelske låneord i jiddisch. I dag er der nogle ortodokse jødiske menigheder, der har stærkt voksende sproggrupper, bl.a. i New York, London og Antwerpen, som hovedsagelig bruger jiddisch som dagligdagssprog.

Selvom jiddisch anvender et tilpasset alfabet fra hebraisk, og mange ord er låneord fra hebraisk, er selve sproget ikke beslægtet genetisk med hebraisk.

Perioden 1800-1900 omtales ofte som den gyldne tidsalder for jiddisch litteratur. Denne periode falder sammen med anstrengelserne for at genoplive det hebraiske sprog, som et talt sprog – der igen har indflydelse på genoplivningen af den hebraiske litteratur. Mange jiddische ord er kommet ind i de amerikansk-engelske leksika.

I dag er der godt 1000 jiddische låneord i det tyske sprog, mens der udelukkende anvendes omkring 50 ord i den almindelige daglige tale (2003). Også engelsk, især amerikansk engelsk, har flere låneord fra jiddisch.

Før Anden Verdenskrig var der ikke nogen standardiseret måde at skrive jiddisch på. Men takket være YIVO (Yidisher Visnshaftlekher Institut, Jiddische Videnskabelige Institut) og dens arbejde findes det nu en fælles stavemåde. Det var kun i Sovjetunionen, før murens fald, der brugtes en lidt anderledes stavning.

En stor jiddisch forfatter var Salomon Rabinovic, 1859-1916, bedre kendt under pseudonymet Sholem Aleichem, sidestilles med Mark Twain. Den polsk-amerikanske forfatter Isaac Bashevis Singer fik i 1978 Nobelprisen i litteratur for sit jiddische forfatterskab.

Yentl, en film af og med Barbra Streisand, fortæller om livet i Østeuropa for over 100 år siden, hvor der boede mange jøder, der talte jiddisch. Filmen giver et indblik i livet, traditioner og musik. Manuskriptet er baseret på en roman af Singer.

* Di Velt fun Yidish: Audio Stories

* Bøger og tidsskrifter på jiddisch i Det Kongelige Biblioteks samlinger

Sprog

Yiddish language (English)  Lingua yiddish (Italiano)  Jiddisch (Nederlands)  Yiddish (Français)  Jiddisch (Deutsch)  Língua iídiche (Português)  Идиш (Русский)  Yidis (Español)  Jidysz (Polski)  意第緒語 (中文)  Jiddisch (Svenska)  Limba idiș (Română)  イディッシュ語 (日本語)  Їдиш (Українська)  Идиш (Български)  이디시어 (한국어)  Jiddiš (Suomi)  Bahasa Yiddi (Bahasa Indonesia)  Jidiš (Lietuvių)  Jiddisch (Dansk)  Jidiš (Česky)  Yidiş (Türkçe)  Јидиш (Српски / Srpski)  Jidiši keel (Eesti)  Jidiš (Slovenčina)  Jiddis nyelv (Magyar)  Jidiš (Hrvatski)  ภาษายิดดิช (ไทย)  Jidiš (Slovenščina)  Jidišs (Latviešu)  Γίντις (Ελληνικά)  Tiếng Yiddish (Tiếng Việt) 
 mapnall@gmail.com