Sprog - Westerlauwersfrisisk

Sprog  >  Westerlauwersfrisisk

Westerlauwersfrisisk

Westerlauwersfrisisk eller vestfrisisk er det ene af de officielle forvaltningssprog i Nederland. I Frisland (frisisk: Fryslân) bor godt 640.000 mennesker (2005), hvoraf 95 % forstår sproget. Godt 350.000 har frisisk som modersmål.

Ud over westerlauwersfrisisk tales på den slesvigske vestkyst mellem Husum og Vidåen samt på øerne udenfor en anden variant af frisisk: nordfrisisk. Både Tyskland og Nederland har anerkendt frisisk som minoritetssprog. Derfor er sproget beskyttet af den europæiske pagt for minoritetssprog.

Frisisk er et valgfag i Frisland, og man kan vælge at gå til eksamen i sproget ved de nederlandske undervisningsinstitutioner. Derudover er der også frisiske studieretninger ved universitet i Amsterdam og universitetet i Groningen.

I Frisland bliver der undervist i standardfrisisk, som er baseret på de to vestfrisiske dialekter kleifrisisk og woudfrisisk.

* Indoeuropæisk

* Germansk

* Vestgermansk

* Anglo-frisisk

* Frisisk

* Westerlauwersfrisisk

Land

Holland

Holland (eller Nederlandene (formen Nederland er også korrekt, men bruges stort set ikke); Nederland ) er et konstituerende land i Kongeriget Nederlandene bestående af tolv provinser i Vesteuropa og tre øer i det Caribiske Hav. Den europæiske del grænser mod nord og vest til Nordsøen, Belgien mod syd og Tyskland mod øst; og deler sine maritime grænser med Belgien, Tyskland og Storbritannien.

Landet er det tættest befolkede i Europa (bortset fra småstaterne Monaco, Vatikanstaten, Malta og San Marino). Det er også et af verdens lavestliggende lande, hvilket navnet Nederlandene henviser til. 26 % af landet er indvundet ved inddæmning og beskyttet af diger. Nederlandene har 17.300.000 indbyggere (6. marts 2019), der kaldes nederlændere eller hollændere. De bebor et landareal på 33.718 km². Befolkningstæthed: 513 indbyggere per km² landareal, 416 per km² samlet areal.

Sprog

West Frisian language (English)  Dialetto frisone occidentale (Italiano)  Westerlauwers Fries (Nederlands)  Frison occidental (Français)  Westfriesische Sprache (Deutsch)  Западнофризский язык (Русский)  Idioma frisón occidental (Español)  Język zachodniofryzyjski (Polski)  西弗里斯語 (中文)  Västfrisiska (Svenska)  西フリジア語 (日本語)  Західнофризька мова (Українська)  Западнофризийски език (Български)  서프리슬란트어 (한국어)  Länsifriisi (Suomi)  Bahasa Frisia Barat (Bahasa Indonesia)  Westerlauwersfrisisk (Dansk)  Západofríština (Česky)  Zapadnofrizijski jezik (Hrvatski)  ภาษาฟรีเชียตะวันตก (ไทย)  Rietumfrīzu valoda (Latviešu)  Tiếng Tây Frisia (Tiếng Việt) 
 mapnall@gmail.com