Γλώσσα - Βαλλωνική γλώσσα

Γλώσσα  >  Βαλλωνική γλώσσα

Βαλλωνική γλώσσα

Τα Βαλλωνικά (Walon) είναι μια τοπική Ρωμανική γλώσσα που ομιλείται ως πρώτη ή δεύτερη γλώσσα από κάποιους κατοίκους του Βελγίου.

Ωστόσο, αν και τα Βαλλωνικά ομιλούνταν ευρέως μέχρι τα μέσα του 20ού αιώνα, μόνο λίγοι κάτοικοι της Βαλλωνίας μπορούν σήμερα να τα χρησιμοποιήσουν. Το μεγαλύτερο μέρος της νεώτερης γενιάς (γεννημένοι εντός της δεκαετίας του 1970 και έπειτα) γνωρίζουν μόνο λίγες ιδιωματικές εκφράσεις που συχνά είναι βρισιές. Παρ'όλα αυτά η Βαλλωνική γλώσσα παραμένει μέρος της Βαλλωνικής κληρονομιάς και ως τέτοια είναι ένα από τα θεμέλια της Βαλλωνικής εθνότητας. Ωστόσο, η ίδια η ύπαρξη των Βαλλώνων ως εθνική ομάδα είναι θέμα υπό συζήτηση.

Τα Βαλλωνικά ήταν η κυριαρχούσα γλώσσα των Βαλλώνων μέχρι τις αρχές του 20ού αιώνα, αν και διέθεταν μια παθητική γνώση των Γαλλικών. Από την εποχή εκείνη, η χρήση των Γαλλικών έχει επεκταθεί σε τέτοιο βαθμό που σήμερα μόνο το 30-40% του Βαλλωνικού πληθυσμού μιλά την προγονική γλώσσα του. Αναλύοντας τις στατιστικές με βάση την ηλικία, το 70-80% του πληθυσμού άνω των 60 χρόνων μιλούν Βαλλωνικά, ενώ μόλις περίπου το 10% αυτών που είναι κάτω των 30 χρόνων. Η παθητική γνώση των Βαλλωνικών είναι περισσότερο διαδεδομένη: περίπου 36-58% του τμήματος της νεώτερης ηλικίας.

Με νόμο τα Βαλλωνικά έχουν αναγνωριστεί από το 1990 από την Γαλλική Κοινότητα του Βελγίου, την πολιτιστική αρχή της Βαλλωνίας, ως μία "ιθαγενής τοπική γλώσσα" που πρέπει να διδάσκεται στα σχολεία και να ενθαρρύνεται. Το Βαλλωνικό πολιτιστικό κίνημα περιλαμβάνει την Union Culturelle Wallonne, έναν οργανισμό με περρισότερους από 200 ερασιτεχνικούς θεατρικούς κύκλους, συγγραφικές ομάδες, και σχολικά συμβούλια.

Πάνω από δέκα περίπου Βαλλωνικά περιοδικά εκδίδονται τακτικά, και η Société de Langue et de Littérature Wallonne, ιδρυμένη το 1856, προωθεί την Βαλλωνική λογοτεχνία και τη μελέτη (διαλεκτολογία, ετυμολογία, κ.α.) των τοπικών Ρωμανικών γλωσσών της Βαλλωνίας.

Γλώσσα

Walloon language (English)  Lingua vallone (Italiano)  Waals (Nederlands)  Wallon (Français)  Wallonische Sprache (Deutsch)  Língua valona (Português)  Валлонский язык (Русский)  Idioma valón (Español)  Język waloński (Polski)  瓦隆语 (中文)  Vallonska (Svenska)  Limba valonă (Română)  ワロン語 (日本語)  Валлонська мова (Українська)  Валонски език (Български)  왈롱어 (한국어)  Valloni (Suomi)  Bahasa Walloon (Bahasa Indonesia)  Valonų kalba (Lietuvių)  Vallonsk (Dansk)  Valonština (Česky)  Valonca (Türkçe)  Валонски језик (Српски / Srpski)  Valónčina (Slovenčina)  Valonski jezik (Hrvatski)  ภาษาวัลลูน (ไทย)  Valoņu valoda (Latviešu)  Βαλλωνική γλώσσα (Ελληνικά)  Tiếng Wallon (Tiếng Việt) 
 mapnall@gmail.com