Jezik - Ajmarski jezik

Jezik  >  Ajmarski jezik

Ajmarski jezik

Područje ajmarskog jezika u Boliviji, Peruu i Čileu Ajmarski jezik, Ajmara (ajmara: Aymar aru, šp.: Aymara; ISO 639-3: aym) je jezik U cjelokupnoj jezikoslovnoj literaturi izvan djela udruge SIL ajmarski (dakako, ne istoimena porodica, koja uz Ajmara u užem smislu obuhvaća i Kawki i Jaqaru) tretira se kao jedan jezik s dijalektalnim varijetetima, ne kao dva jezika; kao primjeri neka posluže [http://www.ling.fi/Entradas%20diccionario/Dic=Aymara.pdf Alain Fabre: Diccionario etnolingüístico y guía bibliográfica de los pueblos indígenas sudamericanos (2005-). Aymara (posljedna promjena: 01/12/12)]; [http://www.ilcanet.org/publicaciones/pdf_compendio.html Martha. J. Hardman, Juana Vásquez, Juan de Dios Yapita i dr.: Aymara: Compendio de estructura fonológica y gramatical. 2. izdanje, La Paz 2001]; Wolf Dietrich: Las lenguas indígenas de América; Promotora Española de Lingüística: Familia aimara. Isto potvrđuje i članak Origins and Diversity of Aymara, gdje se Original Aymara, jezik koji danas više ne postoji, odnosi na prajezik porodice ajmarskih jezika, Central Aymara na Kawki i Jaqaru u srednjem dijelu Perua, koji se ponekad opisuju kao jedan, a ponekad i kao dva jezika, kao što se navodi i u citiranom radu Alaina Fabrea, i Southern Aymara na ajmarski jezik u užem smislu riječi, koji se govori u Boliviji i u južnom dijelu Perua, a koji je predmet ovoga članka. U Ethnologueu i u standardu ISO 639-3 nazivi Central Aymara i Southern Aymara rabe se međutim u drukčijem smislu: ondje Central Aymara se odnosi na jezik u Boliviji i susjednim zemljama, a Southern Aymara na jezik u južnom Peruu, koji oboje propadaju oblasti Southern Aymara u smislu u kojem taj naziv upotrebljava članak Origins and Diversity of Aymara. Jaqaru i Kawki se u Ethnologueu navode zajedno kao poseban jezik Jaqaru, jedini član posebne potporodice Tupe u sklopu porodice ajmarskih jezika, koja se u Ethnologueu navodi pod nazivom Aymaran. I u ustavima Bolivije i Perua se spominje samo ajmara kao jedan jezik. iz porodice ajmarskih jezika kojim govori nekoliko milijuna ljudi u Južnoj Americi, pripadnici naroda Aymara, na području Perua, Bolivije i sjevernog Čilea.

Udruga SIL International u sklopu svog standarda ISO 639-3 ga tretira kao makrojezik koji obuhvaća dva jezika, centralnoajmarski [ayr] s ukupno 2.589.000 govornika, od toga 2.098.000 (2006) u Boliviji i južnoajmarski [ayc] s 219.000 govornika (2006) u Peruu.

Country

Bolivija

Bolivija je država u Južnoj Americi. Graniči sa Brazilom na sjeveru i istoku, Paragvajem i Argentinom na jugu, te Čileom i Peruom na zapadu. Zapadni dio zemlje je planinsko područje Anda, a istočni nizinski pripada amazonskom slivu pokrivenom kišnim šumama.

Među prvim indijanskim kulturama na području današnje Bolivije razvila se kultura Tiwanaku uz južnu obalu jezera Titicaca, u 2. stoljeću prije Krista. Unatoč razvijenim arhitektonskim i poljoprivrednim umijećima ova je kultura nestala oko 1200. Otprilike istovremeno nastaju kulture Moxos u istočnim ravnicama i Mollos u sjevernom dijelu zemlje, koje nestaju prije početka 13. stoljeća. Oko 1450. u ovo područje prodiru Inke i pripajaju ga vlastitom carstvu, sve do španjolskog osvajanja 1525.

Peru

Peru (španjolski Perú) je država u zapadnom dijelu Južne Amerike koja graniči s Ekvadorom i Kolumbijom na sjeveru, Brazilom na istoku, Bolivijom na istoku i jugu, Čileom na jugu, i s Tihim oceanom na zapadu.

U Srednjem vijeku Peru je bio središte čuvenog Carstva Inka.

Jezik

Aymara language (English)  Lingua aymara (Italiano)  Aymara (Nederlands)  Aymara (Français)  Aymara (Deutsch)  Língua aimará (Português)  Аймара (Русский)  Idioma aimara (Español)  Język ajmara (Polski)  艾馬拉語 (中文)  Aymara (Svenska)  Limba aimara (Română)  アイマラ語 (日本語)  Аймарська мова (Українська)  Аймара (Български)  아이마라어 (한국어)  Aimaran kieli (Suomi)  Bahasa Aymara (Bahasa Indonesia)  Aimarų kalba (Lietuvių)  Aymara (Dansk)  Ajmarština (Česky)  Aymaraca (Türkçe)  Ајмара (Српски / Srpski)  Aimara keel (Eesti)  Ajmarski jezik (Hrvatski)  Ajmarščina (Slovenščina)  Aimaru valoda (Latviešu)  Γλώσσα Αϊμάρα (Ελληνικά)  Tiếng Aymara (Tiếng Việt) 
 mapnall@gmail.com