Nyelv - Gudzsaráti nyelv

Nyelv  >  Gudzsaráti nyelv

Gudzsaráti nyelv

A gudzsaráti nyelv (gudzsarátiul: ગુજરાતી Gujǎrātī) az indoeurópai nyelvcsalád indoiráni csoportjához, azon belül a nyugati indoárja nyelvekhez tartozik.

Anyanyelvi beszélőinek száma kb. 46,5 millió fő, így ez a 24. legtöbb anyanyelvi beszélővel rendelkező nyelv.

A gudzsaráti volt az anyanyelve Mohandász Karamcsand Gandhinak, Muhammad Ali Dzsinnah-nak, valamint Sardar Vallabhbhai Patelnek is.

Szépirodalma a 13. században alakult ki.

Ország

India

India (hindi nyelven भारत, ISO: Bhārat), hivatalosan Indiai Köztársaság (hindi nyelven भारत गणराज्य, ISO Bhārat Gaṇarājya), dél-ázsiai független ország, földrajzilag a Föld hetedik legnagyobb és második legnépesebb országa, fővárosa Újdelhi. A 28 államot és 7 szövetségi területet magába foglaló ország partjait délen az Indiai-óceán, nyugaton az Arab-tenger, keleten a Bengáli-öböl mossa. Tengerpartjának hossza így összesen 7517 kilométer. Nyugaton Pakisztán, északkeleten Kína, Nepál és Bhután, keleten Banglades és Mianmar (Burma) határolja. Az ország a tengeren szomszédos Srí Lankával, a Maldív-szigetekkel és Indonéziával is.

A gyakran szubkontinensként emlegetett ország hosszú történelme méltán tette Indiát a sokszínű kulturális értékek országává. A kezdeti Indus-völgyi civilizáció, majd a fontos kereskedelmi útvonalak és az ókorban megalakult ősi indiai birodalmak fontos szerepet játszottak a szubkontinens tudományos, kulturális és kereskedelmi felemelkedésében. Két nagy világvallás, a hinduizmus és a buddhizmus, valamint két másik szintén nagy vallás, a dzsainizmus és a szikhizmus ered a történelmi India területéről, de az ország kulturális fejlődését alapvetően befolyásolta az első évezredben megjelent zoroasztrizmus, a zsidó vallás és az iszlám is. A hatalmas középkori birodalmak felemelkedésének és bukásának korát a Brit Kelet-indiai Társaság megjelenése zárta le a 18. században, és a következő évszázadban az Egyesült Királyság gyarmatosította az egész szubkontinenst. Az indiai függetlenségi mozgalommal 1947-ben vált önálló országgá; a modern India kialakulása a Mahátma Gandhi nevével fémjelzett mozgalommal kezdődött.

Nyelv

Gujarati language (English)  Lingua gujarati (Italiano)  Gujarati (Nederlands)  Gujarati (Français)  Gujarati (Deutsch)  Língua guzerate (Português)  Гуджарати (Русский)  Idioma guyaratí (Español)  Język gudźarati (Polski)  古吉拉特语 (中文)  Gujarati (Svenska)  Limba gujarati (Română)  グジャラート語 (日本語)  Гуджараті (Українська)  Гуджаратски език (Български)  구자라트어 (한국어)  Gudžarati (Suomi)  Bahasa Gujarat (Bahasa Indonesia)  Gudžaratų kalba (Lietuvių)  Gujarati (Dansk)  Gudžarátština (Česky)  Guceratça (Türkçe)  Гуџарати (Српски / Srpski)  Gudžarati keel (Eesti)  Gudzsaráti nyelv (Magyar)  Gudžaratski jezik (Hrvatski)  ภาษาคุชราต (ไทย)  Gudžaratu valoda (Latviešu)  Γλώσσα Γκουτζαράτι (Ελληνικά)  Tiếng Gujarat (Tiếng Việt) 
 mapnall@gmail.com