Kaart (cartografie) - Frankrijk (Republic of France)

Frankrijk (Republic of France)
Vlag van Frankrijk
Frankrijk, officieel de Franse Republiek (Frans: République française) ( uitspraak), is een land in West-Europa en qua oppervlakte het op twee na grootste Europese land. Frankrijk ligt tussen het Kanaal, de Atlantische Oceaan en de Golf van Biskaje (in het westen), België en Luxemburg (in het noorden), Duitsland, Zwitserland en Italië (in het oosten) en Spanje, Andorra, de Middellandse Zee en Monaco (in het zuiden). Ook het eiland Corsica in de Middellandse Zee behoort tot Frankrijk, alsook vele overzeese gebieden. Frankrijk maakt aanspraak op een deel van Antarctica: Adélieland.

Inclusief overzeese gebieden heeft het land een oppervlakte van 674.843 km² en een bevolkingsaantal van ongeveer 67,06 miljoen inwoners (januari 2020). Frankrijk, vanwege de zeshoekige vorm ook l'Hexagone genoemd, is naar oppervlakte het grootste land binnen de Europese Unie en qua inwoners het op een na grootste land, na Duitsland. De hoofdstad is Parijs, dat ook de grootste stad van het land is.

Sinds het Verdrag van Verdun in 843 kent Frankrijk, dat zijn naam dankt aan de Franken, in zijn geschiedenis enige continuïteit als bestuurlijke en culturele eenheid. Frankrijk is daarmee de oudste bestaande geopolitieke factor in de Europese machtsverhoudingen. De landsgrenzen liggen sinds de Vrede van Nijmegen in 1678 redelijk vast en vallen voor een groot deel samen met natuurlijke grenzen.

Frankrijk vormt een gedecentraliseerde eenheidsstaat en een democratische semi-presidentiële republiek. Het land is lid van internationale organisaties zoals de Europese Unie (een van de zes oprichtende leden van de EU), de Verenigde Naties, de Veiligheidsraad (permanent, met vetorecht), de NAVO, de G8, de OESO en de WTO. Frankrijk was een van de initiatiefnemers van de Economische en Monetaire Unie, die in 2002 leidde tot de invoering van de euro als wettig betaalmiddel in een groot aantal lidstaten van de Europese Unie, waaronder Frankrijk. In 1960 werd Frankrijk na de Verenigde Staten, de Sovjet-Unie en het Verenigd Koninkrijk de vierde mogendheid met kernwapens. Frankrijk behoort tot de 30 meest ontwikkelde landen ter wereld.

Frankrijks culturele identiteit kreeg rond 50 v.Chr. een impuls die van blijvende betekenis zou blijken te zijn door de verovering van het Keltische Gallië door Romeinse legers onder bevel van Julius Caesar. De Latijnse taal en cultuur, alsmede het via Rome verbreide katholieke Christendom, overleefden de val van het Romeinse Rijk, al ontstond er een door Germanen gedomineerd Frankisch Rijk. Frankrijk kent sinds de deling in 843 van dit rijk en het ontstaan van West-Francië enige bestuurlijke continuïteit, met Parijs als machtscentrum; het is daarmee de oudste geopolitieke entiteit in Europa.

Sinds de vroege middeleeuwen is Frankrijk door de omvang van het grondgebied en van de bevolking altijd een factor van belang geweest in de Europese machtsverhoudingen. De landsgrenzen kregen bij de Vrede van Nijmegen in 1678 ongeveer de vorm die ze sinds 1945 weer hebben en vallen grotendeels samen met natuurlijke grenzen. In de 17e, 18e en begin 19e eeuw was Frankrijk de grootste mogendheid op het Europese continent. Door de Franse Revolutie in 1789 veranderde Frankrijk van een absolute monarchie in een republiek, waarvan de beginselen als bedreigend werden ervaren door andere Europese mogendheden. Die probeerden dan de revolutie met militaire middelen de kop in te drukken. Onder het bewind van Napoleon keerde het tij en werden veel aspecten van de revolutie geëxporteerd; dit ging gepaard met spectaculaire veroveringen, die echter tussen 1812 en 1815 weer geheel verloren gingen. Frankrijk heeft zich sinds ongeveer 1300 uitdrukkelijker dan andere West-Europese landen ontwikkeld tot een centralistische natiestaat, die in de 19e eeuw tot volle wasdom kwam. Vandaag de dag hebben de 92 departementen waarin het moederland is verdeeld, erg weinig autonomie ten opzichte van de regering in Parijs. Vanaf de Vroegmoderne Tijd heeft het land ook grote internationale culturele invloed, al is die in de afgelopen decennia wat verminderd.

In de loop van de 19e eeuw werd Frankrijk overvleugeld door het Britse Rijk als grootste koloniale en maritieme mogendheid en bleef nogal achter in industriële ontwikkeling en bevolkingsgroei bij oude en nieuwe rivalen: de Britten, de Duitsers en de Amerikanen. Vooral vanaf de Conferentie van Berlijn (1885) deed Frankrijk echter wel volop mee in de Europese wedijver in koloniale expansie. Zowel economische, culturele alsook raciale motieven speelden hierin een rol. Tegelijkertijd ontwikkelde Frankrijk zich, net als andere landen in West-Europa, tot een parlementaire democratie, met algemeen stemrecht. Hierbij werd in de loop van de 19e eeuw wel herhaaldelijk van regeringsvorm gewisseld tussen keizerrijk, koninkrijk en republiek. Sinds 1871 is het een republiek gebleven.

In de 20e eeuw werd Frankrijk ten gevolge van twee wereldoorlogen, die voor Frankrijk uitliepen op pyrrusoverwinningen, genoodzaakt vanaf 1945 tussen de twee supermachten een nieuwe rol te zoeken als middelgrote moderne Europese mogendheid. In de jaren 1950 groeide het besef dat de kolonies in Azië en Afrika niet behouden konden worden. Het grootste politieke probleem was de gehechtheid aan de kolonie in Algerije.

Frankrijk kende een aanzienlijke industriële ontwikkeling, een eigen nucleaire afschrikkingsmacht, een leidende rol in het naoorlogse Europese integratieproject met behoud van een zelfstandige militaire rol, zowel in de eigen postkoloniale invloedssfeer als binnen de NAVO. Van de NAVO was Frankrijk vanaf 1966 alleen nog maar politiek lid, dat wil zeggen zonder dat de Franse strijdkrachten deel uitmaakten van de geïntegreerde commandostructuur. In maart 2009 besloot Frankrijk daarin weer terug te keren. Het verlies van wereldwijde culturele invloed, vooral ten gevolge van het Angelsaksische overwicht, is een bron van nationale zorg. De samenleving kent enkele breuklijnen die een efficiënt bestuur moeilijk maken. Er is de breuklijn tussen links en rechts, tussen de grote steden en het platteland én tussen autochtonen en immigranten.

 
Valuta / Taal 
ISO Valuta Symbool Significant cijfer
EUR Euro (Euro) € 2
ISO Taal
EU Baskisch (Basque language)
BR Bretons (Breton language)
CA Catalaans (Catalan language)
CO Corsicaans (Corsican language)
FR Frans (French language)
OC Occitaans (Occitan language)
Buurt - Land (geografie)  
Kaart (cartografie) - Frankrijk (Republic of France)
Kaart (cartografie)
Kaart (cartografie) - FrankrijkNuclear_plants_map_France.jpg
Nuclear_plants_map_F...
1200x1150
freemapviewer.org
Kaart (cartografie) - FrankrijkFrance_topography_%26_population_density.jpg
France_topography_%2...
1940x1810
freemapviewer.org
Kaart (cartografie) - FrankrijkFrance-regions.png
France-regions.png
1996x2085
freemapviewer.org
Kaart (cartografie) - Frankrijkfrance_admin91.jpg
france_admin91.jpg
1058x1114
freemapviewer.org
Kaart (cartografie) - Frankrijk2000px-France_map_Lambert-93_topographic-blank.svg.png
2000px-France_map_La...
2000x1898
freemapviewer.org
france.jpg
2631x2705
www.footiemap.com
Vichy_France_Map.jpg
2442x2589
upload.wikimedia.org
France_map_blank.png
2400x2400
upload.wikimedia.org
France_map_modern.pn...
2400x2400
upload.wikimedia.org
large_detailed_physi...
2218x2054
www.vidiani.com
france_1921.jpg
2469x1781
www.lib.utexas.edu
France_map.jpg
2069x2098
map.vbgood.com
France-Under-Louis-X...
1677x2220
mappery.com
France_map_with_Loir...
1797x1796
upload.wikimedia.org
PowerGridFranceMap.g...
1500x1845
sob-zine.org
France_language_map_...
1559x1726
upload.wikimedia.org
map-of-france-region...
1440x1714
www.gite.com
MapFranceAND.gif
1800x1350
www.gpspassion.com
map-france-sncf.gif
1500x1570
wecpark.com
France-physical-map....
1412x1415
www.ezilon.com
France-physical-map....
1412x1415
franceahead.co.uk
France-political-map...
1412x1411
www.ezilon.com
France-road-map.gif
1412x1410
www.ezilon.com
ext_of_france_map7_1...
1828x1078
images.nationmaster....
map-of-france-region...
1260x1500
2.bp.blogspot.com