Jazyk - Cirkevná slovančina

Jazyk  >  Cirkevná slovančina

Cirkevná slovančina

Evanjelia podľa svätého Lukáša (Lk 20,20 – 26) v cirkevnoslovanskom jazyku]] Cirkevná slovančina je jazyk (súbor jazykov), ktorý sa vyvinul zo staroslovienčiny v 11. storočí. Dodnes sa používa ako liturgický jazyk pravoslávnej a gréckokatolíckej cirkvi. "Cirkevná slovančina" bolo v minulosti označenie pre to, čo dnes označujeme ako staroslovienčina (prípadne vrátane cirkevnej slovančiny).

Cirkevná slovančina je vlastne súhrnné označenie pre "jazyky", ktoré sa vyvinuli z rôznych variantov staroslovienčiny v 11. storočí. Rozlišujeme najmä bulharskú cirkevnú slovančinu (stredná bulharčina), ruskú cirkevnú slovančinu, srbskú cirkevnú slovančinu, chorvátsku cirkevnú slovančinu a českú cirkevnú slovančinu. Jednotlivé varianty cirkevnoslovanského jazyka sa označujú ako "redakcie".

Niektoré odlišnosti medzi redakciami cirkevnej slovančiny:

* ѣ – v ukrajinskej redakcii (aj na Slovensku) sa vyslovuje ako "i", v ruskej a srbskej ako "e"

* г – v ukrajinskej redakcii je vyslovované ako "h", v ruskej ako "g"

* ы – v ruskej redakcii je vyslovované ako "y", v srbskej ako "i"

V minulosti sa cirkevná slovančina v Rusku (do 18. storočia), Bielorusku, na Ukrajine, v Rumunsku, Srbsku, Bulharsku, Macedónsku a na východnom Slovensku používala nie len ako liturgický jazyk, ale do značnej miery aj ako literárny jazyk. V cirkevnom prostredí sa dlho používala aj ako úradný jazyk.

Jej súčasná podoba (najmä čo sa týka pravopisu) sa ustálila po reformách v polovici 17. storočia za čias moskovského patriarchu Nikona.

Na Slovensku sa cirkevná slovančina používa ako bohoslužobný jazyk v gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi. Používa sa prispôsobená ukrajinská redakcia cirkevnej slovančiny. V prostredí pravoslávnej cirkvi sa však ojedinele vyskytujú aj tendencie používať ruskú redakciu cirkevnej slovančiny.

V minulosti sa na slovenskom území (v prostredí Mukačevskej a Prešovskej eparchie) používala cirkevná slovančina aj ako jazyk literárny a úradný (v cirkevnom prostredí), pričom jej podoba bola často ovplyvnená ľudovým jazykom. Na začiatku 20. storočia sa začali vydávať knihy s bohoslužobnými textami pre ľud (tzv. zborníky), ktoré už neboli písané cyrilikou, ale latinkou. Bohoslužobné knihy pre duchovenstvo sú však podnes tlačené cyrilikou.

Jazyk

Church Slavonic language (English)  Lingua slava ecclesiastica (Italiano)  Kerkslavisch (Nederlands)  Slavon d'église (Français)  Kirchenslawisch (Deutsch)  Língua eslava eclesiástica (Português)  Церковнославянский язык (Русский)  Eslavo eclesiástico (Español)  Język cerkiewnosłowiański (Polski)  教會斯拉夫語 (中文)  Kyrkslaviska (Svenska)  Limba slavonă (Română)  教会スラヴ語 (日本語)  Церковнослов'янська мова (Українська)  Църковнославянски език (Български)  교회 슬라브어 (한국어)  Kirkkoslaavi (Suomi)  Kirkeslavisk (Dansk)  Církevní slovanština (Česky)  Kilise Slavcası (Türkçe)  Црквенословенски језик (Српски / Srpski)  Kirikuslaavi keel (Eesti)  Cirkevná slovančina (Slovenčina)  Crkvenoslavenski jezik (Hrvatski)  Cerkvenoslovanščina (Slovenščina) 
 mapnall@gmail.com