Jazyk - Interlingua

Jazyk  >  Interlingua

Interlingua

Interlingua alebo interlingva je umelý medzinárodný jazyk založený voľne na románskych jazykoch, hlavne na latinčine.

Do istej miery ide o zjednodušenú latinčinu.

V definitívnej podobe bol publikovaný v roku 1951 Medzinárodnou asociáciou pre pomocný jazyk.

Za pôvodcu jazyka možno považovať Medzinárodnú asociáciu pre pomocný jazyk, ktorá na podobnom projekte pracovala od svojho založenia v roku 1923.

V priebehu vývinu jazyka bolo navrhnutých veľa variantov, väčšinou to mali byť revízie dovtedajších umelých jazykov, napríklad esperanta, ida či interlingue (occidentalu.) Nakoniec bol navrhnutý úplne nový umelý jazyk, hoci dosť podobný esperantu.

Jazyk

Interlingua (English)  Interlingua (Italiano)  Interlingua (Nederlands)  Interlingua (Français)  Interlingua (Deutsch)  Interlíngua (Português)  Интерлингва (Русский)  Interlingua (Español)  Interlingua (Polski)  因特語 (中文)  Interlingua (Svenska)  Interlingua (Română)  インターリングア (日本語)  Інтерлінгва (Українська)  Интерлингва (Български)  인테르링구아 (한국어)  Interlingua (Suomi)  Interlingua (Bahasa Indonesia)  Interlingua (Lietuvių)  Interlingua (Česky)  İnterlingua (Türkçe)  Интерлингва (Српски / Srpski)  Interlingua (Eesti)  Interlingua (Slovenčina)  Interlingva nyelv (Magyar)  Interlingua (Hrvatski)  ภาษาอินเทอร์ลิงกวา (ไทย)  Interlingua (Slovenščina)  Interlingva (Latviešu)  Ιντερλίνγκουα (Ελληνικά)  Interlingua (Tiếng Việt) 
 mapnall@gmail.com