Jazyk - Macedónčina

Jazyk  >  Macedónčina

Macedónčina

Rozšírenie macedónčiny

Macedónčina je indoeurópsky jazyk, a patrí do južnej vetvy slovanských jazykov. Spolu s blízko príbuznou bulharčinou patrí medzi analytické jazyky – to znamená, že podstatné mená sa neskloňujú a vzťahy medzi vecami vyjadruje pomocou predložiek. Typické pre macedónčinu i bulharčinu je používanie členov ako je to napríklad v rumunčine alebo vo švédčine. Používanie členov sa v žiadnych ďalších súčasných slovanských jazykoch nevyskytuje. Pozor na dôsledné rozlišovanie slovanskej macedónčiny od tzv. starej macedónčiny, čo je jazyk podobný gréčtine a s tou slovanskou macedónčinou nemá nič spoločné.

Macedónsky sa hovorí v Severnom Macedónsku, kde je úradným jazykom. Menší počet macedónsky hovoriacich ľudí je v Srbsku, Čiernej Hore, Albánsku, Bulharsku, Grécku, USA, Kanade a Austrálii a ďalších krajinách Európy. Celkovo ňou hovorí niečo medzi 2-3 miliónmi ľudí.

Macedónčina používa abecedu - cyrilika, ktorá je odvodená z hlaholiky, ktorú vytvoril sv. Cyril a Metod. Pri kodifikácii v roku 1945 bola upravená podľa srbskej cyriliky. Macedónska cyrilika má 31 znakov.

Písmená rozdielne medzi srbskou a macedónskou cyrilikou - líšia sa trochu vo výslovnosti, ale pri prepise srbských slov do macedónčiny a naopak, sa navzájom nahradzujú - ide vlastne o rovnaké písmeno, ktorého výslovnosť sa vplyvom rozdielnych podmienok začala líšiť. V severomacedónskych nárečiach je výslovnosť týchto macedónskych písmen totožná so srbskou:

Ќ, ќ [transkripcia do latinsky ako ḱ] (palatalizované "zmäkčené" k) vyslovuje sa ako [k(j)´, ť] oproti srbskému Ћ, ћ (Ć, ć) (výslovnosť medzi č a ť)

Ѓ, ѓ [transkripcia do latinky ako ǵ] (palatalizované "zmäkčené" g) vyslovuje sa ako [g(j)´, ď] oproti srbskému Ђ, ђ (Đ, đ, Dj, dj) (výslovnosť medzi č a ť)

Jedinečným písmenom, ktoré sa nepoužíva v žiadnom inom jazyku píšucom sa v cyrilike je Ѕ, ѕ vyslovuje sa ako slovenské "dz"

Country

Macedónsko

Macedónsko, dlhý tvar Macedónska republika (do OSN bola prijatá – kvôli obavám Grécka z územných nárokov na jeho región Makedónia – pod názvom Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko, čiže FYROM – Former Yugoslav Republic of Macedonia), je štát na Balkánskom polostrove. Hlavné mesto je Skopje, druhé najväčšie je Bitola (gr. Monastiri). Minister zahraničných vecí 17. júna 2018 podpísal s gréckym ministrom zahraničných vecí za účasti predsedov oboch vlád dohodu, že štát bude používať názov Republika Severné Macedónsko, dohoda bude podrobená rozhodovaniu oboch parlamentov a na strane juhoslovanskej republiky Macedónsko ešte referendu. Názov vznikol po historickej dohode s Gréckom, kedy sa obe strany jasne dohodli na uznaní pôvodnej (starovekej) Macedónie na území dnešného Grécka a na existencii modernej a slovanskej (teda severnej) Macedónie, ktorá si ďalej nebude privlastňovať históriu a osobnosti starovekej Macedónie, ktorá sa na tomto území nenachádzala. Na zrealizovanie tejto dohody je však potrebný súhlas ľudu v referende v Macedónsku aj hlasovanie v gréckom parlamente, pričom tam sa väčšina poslancov za nenachádza. Preto je táto dohoda nevyriešená.

V EÚ a na multilaterálnych fórach sa momentálne používa názov Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko.

Jazyk

Macedonian language (English)  Lingua macedone (Italiano)  Macedonisch (Nederlands)  Macédonien (Français)  Mazedonische Sprache (Deutsch)  Língua macedônia (Português)  Македонский язык (Русский)  Idioma macedonio (Español)  Język macedoński (Polski)  马其顿语 (中文)  Makedonska (Svenska)  Limba macedoneană (Română)  マケドニア語 (日本語)  Македонська мова (Українська)  Македонска литературна норма (Български)  마케도니아어 (한국어)  Makedonian kieli (Suomi)  Bahasa Makedonia (Bahasa Indonesia)  Makedonų kalba (Lietuvių)  Makedonsk (Dansk)  Makedonština (Česky)  Makedonca (Türkçe)  Македонски језик (Српски / Srpski)  Makedoonia keel (Eesti)  Macedónčina (Slovenčina)  Macedón nyelv (Magyar)  Makedonski jezik (Hrvatski)  ภาษามาซิโดเนีย (ไทย)  Makedonščina (Slovenščina)  Maķedoniešu valoda (Latviešu)  Σλαβομακεδονική γλώσσα (Ελληνικά)  Tiếng Macedonia (Tiếng Việt) 
 mapnall@gmail.com