Vlajka Zambie

Vlajka Zambie
Vlajka Zambie - tvorí ju list zelenej farby.

V jeho dolnom vlajúcom cípe je umiestnená trikolóra zvislých pruhov vo farbách červenej, čiernej a oranžovej, nad ňou je oranžový orol zo štátneho znaku v realistickej kresbe s roztiahnutými krídlami.

Orol je symbolom zambijskej vôle po slobode (bol už v znaku Severnej Rodézie) a znamená aj schopnosť ľudu riešiť problémy krajiny.

Zelená predstavuje prírodné bohatstvo štátu, jeho lesy a polia, červená boj za slobodu, čierna zambijský ľud a oranžová nerastné bohatstvo Zambie, hlavne meď.

Sú to zároveň farby vládnucej Jednotnej strany národnej nezávislosti (UNIP).

Vlajka Zambie
Country - Zambia

Warning: getimagesize(/Image/Map/MP895949.gif): failed to open stream: No such file or directory in /home/mapnlee7/public_html/MAPNALL/article.php on line 532
Zambia, dlhý tvar Zambijská republika (1911 – 1963 Severná Rodézia), je vnútrozemský štát v južnej Afrike. Má rozlohu a jej hlavné mesto je Lusaka.

Britský protektorát Severná Rodézia, ktorý bol v roku 1953 – 1963 časťou Stredoafrickej federácie, získal v roku 1964 nezávislosť v rámci Britského spoločenstva ako republika Zambia. Nový štát sa snažil najprv získať hospodársku nezávislosť od Južnej Rodézie (Zimbabwe), ktorá bola spočiatku kolóniou a roku 1965 jednostranne vyhlásila samostatnosť. V Zambii začala afrikanizácia, v rokoch 1968 – 1970 boli čiastočne zoštátnené zahraničné podniky. Zambia podporuje černošské africké národne oslobodzovacie hnutie v Zimbabwe a v celej južnej Afrike. V zahraničnej politike sa hlási k politike neúčasti v blokoch. Od 8. storočia rozšírili svoje obchodné kontakty na južné prístavy Arabi. Medzi 11. a 15. storočím vzniklo na pobreží asi 37 nových miest, z ktorých viedli cesty do vnútrozemia, k náleziskám zlata a medi. Keď od roku 1500 začali prichádzať na zambijské územie Portugalci a prevzali výnosný obchod zo zlatom, pomery sa zmenili. Zanikol obchod zo slonovinou na sever od Zambezi a Ríša Marawi (Malawi) sa dostala do krízy. Okolo roku 1500 začali kmene Zimba od Zambezi napádať Marawi a portugalské osady. Až v 17. storočí vznikol v západnej Zambii štát Barotská ríša. Kmene na severovýchode sa však nespojili do väčších celkov. Arabskí lovci otrokov odvliekli zo severovýchodných území naraz celé dediny, čo trvalo až do zrušenia otroctva na konci 19. storočia.
Neighbourhood - Country
  •  Angola 
  •  Konžská demokratická republika 
  •  Malawi 
  •  Mozambik 
  •  Namíbia 
  •  Tanzánia 
  •  Zimbabwe