Gelska veja otoških keltskih jezikov

Gelska veja otoških keltskih jezikov
Gelska veja otoških keltskih jezikov (tudi goidelska veja ali gelščina) so jeziki otoške keltske jezikovne skupine. Vanjo spadajo:

* irska gelščina

* manska gelščina

* škotska gelščina

Dežela
  • Združeno kraljestvo