Turkmenščina

Turkmenščina
Turkmenščina (turkmensko Türkmen dili, تورکمن ﺗﻴﻠی) je uradni jezik Turkmenistana. Govori se tudi v Iranu, Iraku, Afganistanu in Turčiji. Piše se v prilagojeni turški latinici. Jezik ima približno 7,6 milijona govorcev, od katerih je polovica v Turkmenistanu, ostali pa živijo v sosednjih državah.

Najbližja sorodna jezika sta krimska tatarščina in salarščina. Sporazumevanje je mogoče tudi s turško in azerbajdžansko govorečimi sogovorniki.

Turkmenščina je aglutinacijski jezik, ne razlikuje spolov in nima nepravilnih glagolov.

Do oktobrske revolucije leta 1917 so Turkmeni, natančneje ozek sloj prebivalcev iz višjih družbenih razredov, uporabljali arabsko pisavo. Po revoluciji se je nekaj časa uporabljala reformirama arabska pisava, potem pa je bila uvedena latinica.

Cirilica je bila uvedena leta 1946, po osamosvojitvi Turkmenistana pa se je ponovno uvedla latinica.

Sodobna uradna pisava je bila uvedena leta 1991 in se imenuje Täze Elipbiýi. Na začetku je vsebovala veliko tujih simbolov in simbolov za valute, ki so se kasneje zamenjali z zapisi z osnovnimi črkami. Cirilica je še vedno zelo razširjena.

Dežela
  • Turkmenistan
    Turkmenistan, lahko tudi Turkmenija, uradno Republika Turkmenistan (Respublika Turkmenija), je država v Srednji Aziji. Leži vzhodno od Kaspijskega jezera, na severu meji na Kazahstan, na severu in severovzhodu na Uzbekistan, na jugovzhodu na Afganistan, na jugozahodu na Iran.

    Turkmenistan obsega Turansko nižavje s puščavo Karakum (»Črni pesek«), kjer se pojavljajo manjša slana jezera in sipine, na severozahodu sega Ustjurtska planota do Kaspijskega jezera. Proti meji z Iranom leži pogorje Kopet Dag z najvišjim vrhom Reza (2942 m). Jugovzhodni del pokriva rodovitna polpuščavska ravnina.