Karta - Svalbard

Svalbard
Svalbard är en norsk ögrupp i Arktis, med Spetsbergen som största ö. Öarna har omkring 2 600 invånare, alla på Spetsbergen. I ögruppen finns under året som mest ett tusental isbjörnar, de flesta i de östra och norra delarna. Svalbard styrs enligt Svalbardloven av sysselmästaren, som har sitt säte i Longyearbyen. Den näst största orten på Svalbard är det ryskägda gruvsamhället Barentsburg.

Ögruppens folkrättsliga ställning regleras av Spetsbergtraktaten från 1920, som ger traktatundertecknande staters medborgare rätt att bedriva näringsverksamhet, jakt och fiske där. Det ryska företaget Arktikugol är numera det enda utländska företag som bedriver gruvdrift i Svalbard. Tidigare har även andra länder, däribland Sverige, brutit kol där.

Före 1925 kallades större delen av ögruppen för Spetsbergen. Öarna Vitön, Kung Karls land, Hopen och Björnön räknades inte till det dåvarande Spetsbergen. Denna äldre nomenklatur lever kvar på sina håll.

* Svalbards ytterpunkter

* Svalbards största öar är:

* 1) Spetsbergen (37 673 km²)

* 2) Nordaustlandet (14 443 km²)

* 3) Edgeøya (5 074 km²)

* 4) Barentsøya (1 250 km²)

* 5) Vitön (682 km²) 
Karta - Svalbard
Karta
Google Earth - Karta - Svalbard
Google Earth
Open Street Map - Karta - Svalbard
Open Street Map
svalbard_map.jpg
1574x2225
water.iopan.gda.pl
svalbard_map_crop.jp...
1025x1407
www.jbiggs.com
spitzbergen-svalbard...
700x738
www.planetware.com
forsidekart-6..jpg
601x609
cruise-handbook.npol...
svalbard.jpg
504x631
arcticportal.org
286px-Norway_Svalbar...
286x400
upload.wikimedia.org
dsc_6565.jpg
300x305
fundreams.files.word...
map1.jpg
310x288
www.wideview.it
280px-Spitsbergen_la...
280x277
upload.wikimedia.org
Land - Svalbard och Jan Mayen
Svalbard och Jan Mayen är en statistisk beteckning på de norska områdena Svalbard och Jan Mayen som används i ISO-standarden ISO 3166-1. Även om områdena är en gemensam ISO-enhet, så är de administrativt två separata områden.

Valuta / Language  
ISO Language
NO Norska (Norwegian language)
Neighbourhood - Land  
Administrativ enhet
Land, State, Region,...