Karta - Sjundeå (Siuntio)

Världen >  Europa >  Finland >  Nyland >  Helsingfors >  Sjundeå

Sjundeå (Siuntio)

Sjundeå (finska Siuntio) är en kommun som ligger 4 mil väster om Helsingfors i landskapet Nyland i Finland. Dess grannkommuner är i öster Kyrkslätt, i väster Ingå, i nordväst Lojo och i norr Vichtis. Kommunen har invånare och en yta på km². Kommunen är tvåspråkig med finska som majoritetsspråk och svenska som minoritetsspråk. En knapp tredjedel (30,0 %) av invånarna är svenskspråkiga. Kommunen hade emellertid en svenskspråkig majoritet till 1970-talet.

Sjundeås historia går långt tillbaka i tiden och de första odlingsmarkerna i Finland fanns just i Kyrkådalen nära Sjundeå kyrka. Trakten har varit bebodd sedan stenåldern och på Krejansberget finns fem gravrösen från bronsåldern bevarade. Sjundeå omnämns redan 1382 i ett gåvobrev.

Sjundeå blev en viktig ort under medeltiden då två stora gods, Svidja gård (1540) och Sjundby gård (1560), uppfördes. Under 1500-talet var all mark mellan Lojoåsen och Finska viken kring Sjundeå å ägd av Svidja gård. Det var också Svidja gård som på 1500-talet lät uppföra Pickala gård, inte långt ifrån Sjundeå ås mynning i Pickalaviken. Pickala gård avskildes år 1815 från Svidja gård och övergick i Sjundby gårds ägo, för att senare under samma sekel bli en självständig egendom. Den nuvarande ljusröda karaktärsbyggnaden är från år 1851. Kungsvägen mellan Åbo och Viborgs slott – som använts av kungar, köpmän och pilgrimer sedan 1300-talet – korsar Pickala bro i Sjundeå, och löper sedan vidare genom kommunen i två förgreningar: en sydlig som leder till Degerby och Ingå, och en nordlig som via Sjundeå kyrkby och Lappers leder till Virkby i Lojo och därifrån vidare mot Svartå och Karis. Pickala bro har även spelat en viktig roll i historien då här ännu för ca 100 år sedan ordnades en traditionell marknad där Ekenäsköpmännen samlades på västra sidan av ån, Helsingforsköpmännen på den östra. Sjundeå å kan på så vis ses som en bokstavligt talat vattendelare för vad som är Helsingfors och Ekenäs influensområden.

Centrum som tidigare var förlagt till kyrkbyn och S:t Petri kyrka från 1460-talet försköts när kustbanan mellan Helsingfors och Åbo byggdes i början av förra seklet mot järnvägsstationen och nuvarande centrum. Författaren Aleksis Kivi bodde 1864-1871 i Fanjunkars torp som låg där centrum finns idag.

År 2011 föreslogs att kommunen skulle slås ihop med Lojo och Nummi-Pusula. I en folkomröstning söndagen den 25 september sade dock 63,5 procent av de röstande nej, medan 34,5 procent sade ja. Röstdeltagandet var på drygt 66 procent. I Nummi-Pusula röstade däremot 55 procent för ett sammangående. Den 9 november 2011 röstade kommunfullmäktige i Sjundeå igenom kommunsammanslagningen.

 

Karta - Sjundeå (Siuntio)

Latitud / Longitud : 60° 10' 0" N / 24° 10' 0" E | Tidszon : UTC+2:0 / UTC+3 | Valuta : EUR | Telefon : 358  

Karta

Google Earth-Karta-Sjundeå
Google Earth
Bing (sökmotor)-Karta-Sjundeå
Bing (sökmotor)
Open Street Map-Karta-Sjundeå
Open Street Map
Karta-Sjundeå-Esri.WorldImagery
Esri.WorldImagery
Karta-Sjundeå-Esri.WorldStreetMap
Esri.WorldStreetMap
Karta-Sjundeå-OpenStreetMap.Mapnik
OpenStreetMap.Mapnik
Karta-Sjundeå-OpenStreetMap.HOT
OpenStreetMap.HOT
Karta-Sjundeå-OpenTopoMap
OpenTopoMap
Karta-Sjundeå-CartoDB.Positron
CartoDB.Positron
Karta-Sjundeå-CartoDB.Voyager
CartoDB.Voyager
Karta-Sjundeå-OpenMapSurfer.Roads
OpenMapSurfer.Roads
Karta-Sjundeå-Esri.WorldTopoMap
Esri.WorldTopoMap
Karta-Sjundeå-Stamen.TonerLite
Stamen.TonerLite

Photograph

Sjundeå-Historia-Svensktalande Sjundeå
Historia
Svensktalande Sjundeå
Sjundeå
Sjundeå
Sjundeå
Sjundeå
1 

Land - Finland

Finlands flagga
Finland , officiellt Republiken Finland (Suomen tasavalta), är en republik i nordöstra Europa. Finland har landgränser till Norge, Sverige, Ryssland och i söder havsgräns mot Estland. Mellan Finland och Estland ligger Finska viken. Det svenskspråkiga Åland utgör ett självstyrande landskap inom landet. Finland är officiellt tvåspråkigt, med finska och svenska som nationalspråk. (Finska: ca. 90,0%, svenska: ca. 5,4%). Till ytan är Finland Europas åttonde största land och har en befolkning på ca. 5,4 miljoner invånare på slutet av 2012. Befolkningstätheten är förhållandevis låg och ligger på cirka 17,2 invånare per kvadratkilometer.

Finland är medlem i Europeiska unionen sedan 1995 och införde euro som sin valuta 2002. Innan euron togs i bruk använde man valutan finsk mark. Finland var tidigare en del av Sverige, som förlorade området 1809 till Ryssland. Finland blev självständigt 1917. Därefter följde ett inbördeskrig 1918 och i samband med andra världskriget två krig mot Sovjetunionen 1939–1944 och ett mot Tyskland vintern 1944–1945.
Valuta / Språk  
ISO Valuta Symbol Värdesiffra
EUR Euro (Euro) 2
ISO Språk
FI Finska (Finnish language)
SV Svenska (Swedish language)
Karta  
Neighbourhood - Land  
  •  Norge 
  •  Ryssland 
  •  Sverige 

Administrativ enhet

Stad, By,...

Facebook

 mapnall@gmail.com