Turkmenistansk manat

Turkmenistansk manat
m
Turkmensk Manat (Tm - Türkmen manat) är den valuta som används i Turkmenistan i Asien. Valutakoden är TMM. 1 Manat = 100 tennesi.

Valutan infördes den 1 november 1993 och ersatte den ryska rubeln. Vid bytet var omvandlingen 1 TMM = 500 rubel.

Valutan ges ut av Central Bank of Turkmenistan - CBT som grundades i november 1993 och har huvudkontoret i Ashgabat.

Land
  • Turkmenistan
    Turkmenistan (turkmeniska: Türkmenistan) är en republik i sydvästra Centralasien. Det sträcker sig från Kaspiska havet österut till Afghanistan och gränsar i söder till Iran, och i norr till Kazakstan och Uzbekistan.

    Kejsardömet Ryssland annekterade Turkmenistan 1884 och från 1906 började man kolonisera landet. 1924 blev Turkmenistan en socialistisk sovjetrepublik. Ända in på 1930-talet rådde häftigt motstånd mot sovjetiseringen. 1991 utropade Turkmenistan sin självständighet, men i politiskt hänseende har inte mycket förändrats sen dess, och landet har i praktiken förblivit en enpartistat. Den viktigaste skillnaden är emellertid att regeringen numera kan söka lån utomlands för att kunna exploatera de väldiga naturgasfyndigheterna, och man söker hellre stöd från de islamiska länderna än från Ryssland.