Zambisk kwacha

Zambisk kwacha
ZK
Zambisk kwacha (ZK - Zambian kwacha) är den valuta som används i Zambia i Afrika. Valutakoden var ZMK fram till den 1 januari 2013 då den ändrades till ZMW. 1 kwacha = 100 ngwee.

Valutan infördes 1968 och ersatte det tidigare zambiska pundet och har fått sitt namn från bantuspråket chichewas ord kwacha för "gryning" och ngwee för "ljus".

2003 blev Zambia det första afrikanska landet som gav ut sedlar i plastmaterial då både 500-kwacha- och 1000-kwachasedlarna trycktes på plast.

Valutan ges ut av Bank of Zambia - BoZ som grundades 1964 och ersatte den tidigare Southern Rhodesia Currency Board och har huvudkontoret i Lusaka.

Land
  • Zambia
    Zambia, formellt Republiken Zambia (the Republic of Zambia), är en kustlös suverän stat och republik i södra Afrika, gränsande till Angola i väst, Kongo-Kinshasa och Tanzania i norr, Malawi i öst, och Moçambique, Namibia, Botswana och Zimbabwe i söder. Huvudstad är Lusaka.

    Den brittiska kolonin Nordrhodesia blev en självständig stat 24 oktober 1964 med namnet Zambia, efter Zambezifloden. Landet räknas som ett lägre medelinkomstland, samtidigt som över halva befolkningen lever i fattigdom.