Språk - Kroatiska

Språk  >  Kroatiska

Kroatiska

Kroatiska (hrvatski) är ett sydvästslaviskt språk som talas av cirka 5,6 miljoner personer, huvudsakligen i Kroatien och Bosnien och Hercegovina där det har officiell status. I samband med Kroatiens EU-inträde år 2013 blev kroatiska Europeiska unionens 24:e officiella språk. Därtill har kroatiska status som officiellt minoritetsspråk i Baranya i Ungern, Vojvodina i Serbien, Burgenland i Österrike, Molise i Italien, Carașova och Lupac i Rumänien, Slovakien, Tjeckien och i Montenegro.

Kroatiskan ingår tillsammans med bosniskan, montenegrinskan, serbiskan och slovenskan i den sydvästslaviska språkstammen. Tillsammans med den sydöstslaviska språkstammen, bestående av bulgariska och makedonska, utgör dessa språk den sydslaviska språkstammen som är en av tre huvudgrenar inom de slaviska språken.

Kroatiskan är i synnerhet nära besläktad med bosniskan, montenegrinskan och serbiskan. Mellan de standardiserade formerna av dessa språk råder till stora delar ömsesidig begriplighet. Den påtagligt liknande ortografin har lett till oenighet bland lingvister huruvida dessa språk är att betrakta som enskilda språk eller standardiserade dialekter av samma språk. Ur en historisk, kulturell och språksociologisk synvinkel skiljer sig kroatiskan dock från de övriga språken.

I den tidigare sydslaviska federala staten Jugoslavien agerade man på politisk nivå i ett försök utjämna olikheterna och skapa en gemensam språkstandard för talare av kroatiska, bosniska, montenegrinska och serbiska. Detta manifesterades bland annat genom att man i samband med Novi Sad-avtalet år 1954 antog det kontroversiella begreppet och samlingsnamnet "serbokroatiska" för vad som idag betraktas som olika språk. Begreppet "serbokroatiska" var i bruk åren 1954–1991 och sågs i Kroatien som ett uttryck för serbisk hegemoni, centralism och försök till att utplåna kroatiskans särskildhet.

Land

Bosnien och Hercegovina

Bosnien och Hercegovina eller Bosnien-Hercegovina är en förbundsrepublik i Sydeuropa på Balkanhalvön som gränsar till Kroatien, Serbien och Montenegro. Landet har lite mer än 3,8 miljoner invånare och dess huvudstad är Sarajevo. Landet befolkas av tre konstitutionella folkgrupper: bosniaker, serber och kroater.

Den första bosniska statsbildningen kom till i slutet av 1100-talet under banen Kulin Ban (1180–1204) och varade fram till 1463, då osmanerna erövrade större delen av det medeltida bosniska kungariket och gjorde det till en provins i sitt imperium. 1878 ockuperade Österrike-Ungern provinsen och annekterade den 30 år senare. Efter första världskriget hamnade landet i kungariket Jugoslavien och efter andra världskriget i Socialistiska federationen Jugoslavien. Bosnien och Hercegovina förklarade sig självständigt från Jugoslavien 1992, men efter Bosnienkriget som följde på självständighetsförklaringen är landet sedan fredsavtalet i Dayton 1995 uppdelat i två administrativa entiteter och ett distrikt: Federationen Bosnien och Hercegovina, Republika Srpska och Brčko-distriktet.

Kroatien

Kroatien , formellt Republiken Kroatien, är en republik i centrala/sydöstra Europa. Kroatien gränsar till Bosnien-Hercegovina och Serbien i öster, Slovenien i norr, Ungern i nordöst och Montenegro i söder. I väst och sydväst är Adriatiska havet en maritim statsgräns mot Italien. Kroatiens huvudstad och regeringssäte Zagreb är landets akademiska och vetenskapliga centrum samt en betydande trafikknutpunkt. Kroatien är medlem i Världshandelsorganisationen sedan 2000, försvarsalliansen Nato sedan 2009 och Europeiska unionen sedan 2013.


Montenegro

Montenegro (montenegrinska/serbiska: Црна Гора, Crna Gora (uttalas ['tsrna 'gora])) är en republik belägen vid Adriatiska havet i Sydeuropa, på Balkanhalvön. Montenegro gränsar till Kroatien och Bosnien och Hercegovina i norr, Serbien och Kosovo i öster samt Albanien i söder. Huvudstad är Podgorica. Landets invånare benämns montenegriner. Namnet Montenegro kommer från en översättning till venetiansk italienska av det montenegrinska namnet Crna Gora som betyder "Svarta berget".

Montenegro är medlem i Förenta nationerna sedan 2006 och Nato sedan juni 2017. Landet är ett kandidatland till Europeiska unionen.

Österrike

Österrike , officiellt Republiken Österrike (tyska: Republik Österreich), är en inlandsstat i Centraleuropa. Österrike gränsar till både Tyskland och Tjeckien i norr, Slovakien och Ungern i öster, Slovenien och Italien i söder och Schweiz och Liechtenstein i väster. Huvudstaden är Wien som ligger vid floden Donau.

Österrikes ursprung dateras tillbaka till 800-talet då territorierna Oberösterreich och Niederösterreich blev alltmer befolkade. Namnet "Ostarrichi" finns först dokumenterat i ett officiellt dokument år 996. Sedan dess har det här ordet utvecklats till Österreich.

Photograph

-Standardsprk och dialekter-Fil:Croatian dialects in Cro and BiH 1
Standardsprk och dialekter
Fil:Croatian dialects in Cro and BiH 1
-Grammatik-Fil:Bascanska ploca
Grammatik
Fil:Bascanska ploca
Kroatiska
Kroatiska
Kroatiska
Kroatiska
Kroatiska
Kroatiska
Kroatiska
Kroatiska
Kroatiska
Kroatiska
Kroatiska
Kroatiska
Kroatiska

Språk

Croatian language (English)  Lingua croata (Italiano)  Kroatisch (Nederlands)  Croate (Français)  Kroatische Sprache (Deutsch)  Língua croata (Português)  Хорватский язык (Русский)  Idioma croata (Español)  Język chorwacki (Polski)  克罗地亚语 (中文)  Kroatiska (Svenska)  Limba croată (Română)  クロアチア語 (日本語)  Хорватська мова (Українська)  Хърватски език (Български)  크로아티아어 (한국어)  Kroatian kieli (Suomi)  Bahasa Kroasia (Bahasa Indonesia)  Kroatų kalba (Lietuvių)  Kroatisk (Dansk)  Chorvatština (Česky)  Hırvatça (Türkçe)  Хрватски језик (Српски / Srpski)  Horvaadi keel (Eesti)  Chorvátčina (Slovenčina)  Horvát nyelv (Magyar)  Hrvatski jezik (Hrvatski)  ภาษาโครเอเชีย (ไทย)  Hrvaščina (Slovenščina)  Horvātu valoda (Latviešu)  Κροατική γλώσσα (Ελληνικά)  Tiếng Croatia (Tiếng Việt) 
 mapnall@gmail.com