Somaliska

Somaliska
Somaliska eller somali (somaliska: af-Soomaali) är ett afroasiatiskt språk av den östkushitiska undergruppen som talas i Somalia och i närliggande områden i Djibouti, Etiopien och Kenya. Inbördeskrig och migration har gjort att talare av språket numera finns över hela världen.

Somaliskan är närmast släkt med oromo och afar. Genom nära kontaker med den islamiska arabvärlden har somaliskan fått en stor mängd lånord från arabiskan. Det finns också en del lånord från kolonialmakternas språk engelska och italienska. I jämförelse med andra kushitiska språk är somaliska relativt väl studerat. Den första vetenskapliga publikationen som redogör för somaliskan utkom 1870.

Somaliskan är med stor sannolikhet Afrikas de facto tionde största språk, efter arabiskan, swahili, hausa, oromo, igbo, fula, amhariskan, yoruba och malagassiskan.

Standardsomaliska har 22 konsonantfonem, 10 enkla vokalfonem (som kan realiseras som långa resp. korta) och 2 diftonger (ay/ey resp. aw/ow; stavningen är inte etablerad). Vokalerna har kontrastiv vokallängd, och språket använder sig av vokalharmoni. Somaliska har en ordtonsystem av samma typ som svenskans accentsystem.

Land
  • Djibouti
    Djibouti (جيبوتي Jībūtī; Djibouti), formellt Republiken Djibouti (جمهورية جيبوتي; République de Djibouti), är en republik och suverän stat i Östafrika, på Afrikas horn. Landet blev självständigt från Frankrike 1977. Ismail Omar Guelleh är president sedan 1999.

    Landet gränsar i norr till Eritrea, i nordväst och väster till Etiopien och i söder till Somaliland. Det har ett viktigt strategiskt läge vid sundet Bab el-Mandeb som skiljer Röda havet från Adenviken och är genomfartsland för varor till och från östra Afrika. Landet är det tredje minsta på det afrikanska fastlandet. Huvudstaden har samma namn som landet, Djibouti.