Tamil

Tamil
Tamil eller tamul (தமிழ், Tamɨḻ) är ett av de fyra största dravidiska språken, med omkring 68 miljoner modersmålstalare. Totalt kan omkring 76 miljoner människor tala språket. Tamil är officiellt språk i Indien, Sri Lanka och Singapore, och talas även i Malaysia. I Indien talas språket främst i den södra delen, framför allt i delstaten Tamil Nadu och i det indiska unionsterritoriet Puducherry. Tamil är ett av de klassiska språken i världen, med rik litteratur från de senaste tvåtusen åren.

Skriftspråket har förändrats lite under denna period, vilket innebär att den klassiska litteraturen är en del av vardagstamil lika mycket som den moderna litteraturen. Tamilska skolbarn får till exempel fortfarande lära sig alfabetet med átticúdi, en alfabetsvers som skrevs omkring första århundradet e.v.t.

Namnet 'tamil' är en anpassad form av det inhemska namnet தமிழ். Slutbokstaven i namnet, som oftast transkriberas som litet l eller zj, är ett retroflext r. I fonetiska transkriptioner betecknas det vanligtvis med retroflex approximant.

Tamil har till skillnad från Indiens övriga traditionella litterära språk inte sitt ursprung i sanskrit, men har lånat några ord från språket under delar av sin historia. Tamil har också lånat ord till många andra språk, bland annat sanskrit och engelska.

Det tamilska alfabetet är fonetiskt. Språket har 12 vokaler och 18 konsonanter.

* Tamil är ett agglutinerande språk.

* Substantiven är relationella alternativt icke-relationella.

* Varje pronomen har ett pronominellt affix.

* Betoningen ligger på första stavelsen.

* Första person pluralis har exklusiv samt inklusive form.
Land
  • Sri Lanka
    Sri Lanka, formellt Demokratiska socialistiska republiken Sri Lanka, är en östat i Sydasien, belägen sydöst om Indien. Sri Lanka har drygt tjugo miljoner invånare och består av en stor tropisk ö (oftast kallad Ceylon) samt ett antal småöar.

    Sri Lanka var en brittisk koloni från 1796. Landet fick 1948 full självständighet som staten Ceylon, och 1972 blev landet en republik under namnet Sri Lanka. Landet är medlem i Brittiska samväldet.