Turkmeniska

Turkmeniska
Turkmeniska (Түркмен, Türkmen, Түркмен дили, Türkmen dili) är ett sydvästligt turkspråk som talas av omkring 5 miljoner. Det talas av omkring 3 430 000 personer i Turkmenistan, där det är officiellt språk, av cirka 500 000 i Iran, av cirka 400 000 i Afghanistan samt av mindre grupper i Irak, Syrien och Turkiet (cirka 1000 personer). I norra Irak finns en grupp som ibland benämns turkmener, men deras språk är egentligen en variant av azerbajdzjanskan.

Turkmeniska uppvisar vokalharmoni, agglutination, samt avsaknad av grammatiskt genus och oregelbundna verb. Ordföljden är subjekt–objekt–predikat.

Turkmeniska tillhör den turkiska språkfamiljen, vilken stundom grupperas i en altaisk överfamilj. Det tillhör den sydvästturkiska (eller oghuziska) undergruppen, mer specifikt till den östoghuziska gruppen. Denna grupp innefattar även khorasanturkiska. Till den sydvästturkiska (eller oghuziska) undergruppen tillhör också de turkietturkiska och azerbajdzjanska språken, samt några mindre språk.

Land
  • Afghanistan


  • Turkmenistan
    Turkmenistan (turkmeniska: Türkmenistan) är en republik i sydvästra Centralasien. Det sträcker sig från Kaspiska havet österut till Afghanistan och gränsar i söder till Iran, och i norr till Kazakstan och Uzbekistan.

    Kejsardömet Ryssland annekterade Turkmenistan 1884 och från 1906 började man kolonisera landet. 1924 blev Turkmenistan en socialistisk sovjetrepublik. Ända in på 1930-talet rådde häftigt motstånd mot sovjetiseringen. 1991 utropade Turkmenistan sin självständighet, men i politiskt hänseende har inte mycket förändrats sen dess, och landet har i praktiken förblivit en enpartistat. Den viktigaste skillnaden är emellertid att regeringen numera kan söka lån utomlands för att kunna exploatera de väldiga naturgasfyndigheterna, och man söker hellre stöd från de islamiska länderna än från Ryssland.