Språk - Västfrisiska

Språk  >  Västfrisiska

Västfrisiska

Västfrisiska (Westerlauwersk Frysk) talas i den nederländska provinsen Fryslân (Friesland). Det är den mest talade av Nordsjökustens frisiska varianter, och kallas därför vanligtvis bara för "frisiska". Västfrisiska är vid sidan om nederländska officiellt språk i Friesland och officiellt minoritetsspråk i resten av Nederländerna.

I Friesland har 55 % av invånarna, d.v.s. ungefär 350 000 personer, västfrisiska som modersmål. Drygt 100 000 av Frieslands invånare talar språket som andraspråk. Ytterligare 150 000 modersmålstalare finns i andra provinser i Nederländerna. Närmare 100 000 modersmålstalare bor utanför Nederländerna. Många friser är bosatta i Kanada, USA, Australien och Nya Zeeland, men det finns även en och annan som har hittat till Sverige.

Land

Nederländerna

Nederländerna (nederländska ) är ett land i Västeuropa. Landet gränsar till Nordsjön i norr och väster, Belgien i söder och Tyskland i öster. Till Nederländerna hör även kommunerna Bonaire, Saba och Sint Eustatius i Karibien. Nederländerna, Aruba, Curaçao och Sint Maarten bildar tillsammans Konungariket Nederländerna.

Nederländernas huvudstad är Amsterdam, men regeringen och generalstaterna har säte i Haag, där också monarken har sitt residens. Officiellt språk är nederländska. Frisiska är officiellt språk (vid sidan av nederländska) i provinsen Friesland. Ytterligare erkända regionala språk, dock inte med samma status som frisiska, är nedersaksiska och limburgiska. På Bonaire är papiamento officiellt språk, på Saba och Sint Eustatius engelska. Med cirka 400 invånare/km² är Nederländerna det befolkningstätaste landet i Europa (mikrostater borträknade). Nederländerna kallas ofta felaktigt Holland, vilket endast är namnet på en del av landet.

Språk

West Frisian language (English)  Dialetto frisone occidentale (Italiano)  Westerlauwers Fries (Nederlands)  Frison occidental (Français)  Westfriesische Sprache (Deutsch)  Западнофризский язык (Русский)  Idioma frisón occidental (Español)  Język zachodniofryzyjski (Polski)  西弗里斯語 (中文)  Västfrisiska (Svenska)  西フリジア語 (日本語)  Західнофризька мова (Українська)  Западнофризийски език (Български)  서프리슬란트어 (한국어)  Länsifriisi (Suomi)  Bahasa Frisia Barat (Bahasa Indonesia)  Westerlauwersfrisisk (Dansk)  Západofríština (Česky)  Zapadnofrizijski jezik (Hrvatski)  ภาษาฟรีเชียตะวันตก (ไทย)  Rietumfrīzu valoda (Latviešu)  Tiếng Tây Frisia (Tiếng Việt) 
 mapnall@gmail.com