Språk - Vitryska

Språk  >  Vitryska

Vitryska

Vitryska (беларуская мова, belaruskaja mova) är ett östslaviskt språk som talas främst i Vitryssland. Totalt har det 3 312 610 talare, varav 2,22 miljoner i Vitryssland, övriga främst i Ryssland (299 000), Ukraina (53 000), Polen (50 000), Litauen (29 000), Lettland (18 000), Kazakstan (11 000) och Uzbekistan (11 000).

Vitryskans historia kan spåras tillbaka till storfurstendömet Litauen på 1100-talet, då en föregångare till vitryskan, kanslirutenska, användes som officiellt språk av statsmakten. Boktryckaren och humanisten Frantsysk Skaryna lade grunden för det vitryska språket med sina bibelöversättningar på 1500-talet. Efter det att Polsk-litauiska samväldet ombildades till en realunion 1569 ökade polskans och latinets betydelse och stora delar den aristokratin övergick till att tala polska, medan vitryskan överlevde på landsbygden.

Efter Polens delning 1795 införlivade Kejsardömet Ryssland de vitrysktalande områdena i Polen-Litauen som kom att utgöra guvernementen Grodno, Minsk, Mogiljov, Vitebsk och Vilna. De ryska myndigheterna uppmuntrade användning av ryska och förbjöd periodvis användning av det vitryska språket, som kom att främst talas på landsbygden, medan större delen av stadsbefolkningen talade ryska, polska eller jiddisch.

Under slutet av 1800-talet uppstod en vitrysk nationell rörelse som strävade efter att främja det vitryska språket och författare som Frantsisjak Bahusjevitj försökte skapa en litteratur på det vitryska språket, något som de tsarryska myndigheterna motarbetade. 1859 utfärdades ett förbud mot att trycka det vitryska språket i latinsk skrift och språket fick inte användas inom skolorna.

Under början på 1900-talet inleddes vad som brukar kallas det "vitryska återuppvaknandet", som dateras från c:a 1903 till 1921. 1905 hävdes förbudet mot att trycka böcker med latinsk skrift och följande år uppstod tidskriften Naša niva, där författare som Jakub Kolas och Janka Kupala lade grunden för en modern vitrysk litteratur.

Efter ryska revolutionen 1917 fick det vitryska språket ytterligare utrymme i offentligheten och 1918 genomförde Branislaŭ Tarasjkevitj en stavningsreform, ofta kallad tarasjkevitsa, som standardiserade det vitryska språket. i det Vitryska SSR blev vitryska ett av de fyra officiella språken (de andra tre var ryska, polska och jiddisch) och fler vitryska författare fick möjlighet att publicera sina verk.

Under 1930-talet inledde de sovjetiska myndigheterna en kampanj för att undertrycka vitryskan och 1933 genomfördes en kontroversiell stavningsreform som förde vitryskan närmare rysk stavning. Andra världskriget slog också hårt mot Vitryska SSR, som förlorade hälften av sin befolkning. I samband med avstaliniseringen kunde romanförfattare som Vasil Bykov publicera verk på vitryska, men under återstoden av den sovjetiska eran blev ryska språket i praktiken allenarådande som prestigespråk i Vitryska SSR.

Efter Vitrysslands självständighet 1991 blev vitryskan enda officiella språk, men detta beslut revs upp i en omstridd folkomröstning 1995, som erkände ryska som officiellt språk tillsammans med vitryska. I praktiken fungerar ryska som främsta kommunikationsmedel i Vitryssland medan vitryska endast talas av en minoritet av befolkningen. I folkräkningen år 2009 uppgav 23,4 % att de hade vitryska som modersmål. Den vanligast förekommande formen är trasianka, en lantlig blandform mellan ryska och vitryska som är vanligt förekommande hos landsortsbefolkningen. Ren vitryska talas främst av begränsade grupper nationalister och/eller akademiker. I städerna dominerar ryskan totalt i alla samhällsskikt.

I Vitryssland är både ryska och vitryska officiella språk, men det vitryska språket har endast en ceremoniell betydelse i det offentliga livet. Alla barn läser vitryska i skolan men har därefter i allmänhet ingen användning för språket. Inom kultursfären finns några tidskrifter på vitryska men utgivningen av nya litterära verk är föremål för skarp statlig censur. Gatuskyltarna i Vitryssland är på vitryska och i andra officiella sammanhang är det vanligt att det "för syns skull" förekommer olika vitryska texter. I praktiken är emellertid språket förtryckt och användning utanför statlig kontroll betraktas med misstänksamhet av statens företrädare.

En stavningsreform av det officiella vitryska språket beslutades 23 juli 2008 och trädde i kraft 1 september 2010, som i vissa ord gör stavningen mer lik Tarasjkevitjs system.

Land

Vitryssland

Vitryssland, officiellt Republiken Vitryssland (vitryska: Белару́сь, officiellt Рэспу́бліка Белару́сь, Belarus, officiellt Respublika Belarus; ryska: Белору́ссия eller Белару́сь, officiellt Респу́блика Белару́сь, Belorussija eller Belarus, officiellt Respublika Belarus) är ett land i Östeuropa. Landet är en inlandsstat och gränsar till Lettland, Litauen, Polen, Ryssland och Ukraina. Vitrysslands huvudstad är Minsk.

Fram till 1991, då Vitryssland frigjorde sig från det sönderfallande Sovjetunionen och utropade sin självständighet, hette landet Vitryska socialistiska sovjetrepubliken och var en av Sovjetunionens förbundsrepubliker. Under Vitrysslands långa, dramatiska historia har landet erövrats, styrts och ibland härjats av en rad främmande överhögheter. På 500-talet koloniserades landet av slaviska folkstammar, och på 800-talet inlemmades det i Kievriket. Trehundra år senare erövrades det av invasionsstyrkor från grannlandet Litauen. På 1500-talet, då Litauen förenats med Polen, dominerade polskt inflytande. Under 1700-talet erövrades området av Ryssland, och fortfarande är Vitryssland starkt ekonomiskt beroende av Ryssland.

Språk

Belarusian language (English)  Lingua bielorussa (Italiano)  Wit-Russisch (Nederlands)  Biélorusse (Français)  Weißrussische Sprache (Deutsch)  Língua bielorrussa (Português)  Белорусский язык (Русский)  Idioma bielorruso (Español)  Język białoruski (Polski)  白俄罗斯语 (中文)  Vitryska (Svenska)  Limba bielorusă (Română)  ベラルーシ語 (日本語)  Білоруська мова (Українська)  Беларуски език (Български)  벨라루스어 (한국어)  Valkovenäjän kieli (Suomi)  Bahasa Belarus (Bahasa Indonesia)  Baltarusių kalba (Lietuvių)  Hviderussisk (Dansk)  Běloruština (Česky)  Beyaz Rusça (Türkçe)  Белоруски језик (Српски / Srpski)  Valgevene keel (Eesti)  Bieloruština (Slovenčina)  Belarusz nyelv (Magyar)  Bjeloruski jezik (Hrvatski)  ภาษาเบลารุส (ไทย)  Beloruščina (Slovenščina)  Baltkrievu valoda (Latviešu)  Λευκορωσική γλώσσα (Ελληνικά)  Tiếng Belarus (Tiếng Việt) 
 mapnall@gmail.com