แผนที่ - ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี (Indira Gandhi International Airport)

โลก >  ทวีปเอเชีย >  ประเทศอินเดีย >  เดลี >  South West Delhi >  ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี

ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี (Indira Gandhi International Airport)

ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี เป็นสนามบินหลักของเขตเมืองหลวงของเดลี ประเทศอินเดีย ตั้งอยู่ที่ปาลาม ห่างจากตัวเมืองนิวเดลีทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นระยะทาง 16 km ตั้งชื่อตามนางอินทิรา คานธี อดีตนายกรัฐมนตรีของอินเดีย ในปัจจุบันเป็นสนามบินหลัก และมีผู้โดยสารมากที่สุดของอินเดีย

หลังจากการเปิดใช้อาคารผู้โดยสารแห่งใหม่ หรือ อาคาร 3 ท่าอากาศยานแห่งนี้จึงได้กลายเป็นสนามบินที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียใต้ และเป็นศูนย์กลางการบินที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาค พร้อมศักยภาพในการขนส่งผู้โดยสารกว่า 46 ล้านคนต่อปี และมีเป้าหมายที่ 100 ล้านคนต่อปีภายในปีค.ศ. 2030 โดยเมื่อรวมกับท่าอากาศยานนานาชาติฉัตรปติ ศิวาชีที่มุมไบ จะสามารถขนส่งผู้โดยสารมากกว่าครึ่งหนึ่งของภูมิภาคเอเชียใต้ โดยมีบริษัท เดลี อินเตอร์แนชันนัล แอร์พอร์ต ไพรเวท จำกัด (Delhi International Airport Private Limited (DIAL)) เป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งมีเป้าหมายและความมุ่งมั่นที่จะทำให้ท่าอากาศยานแห่งนี้เป็นฐานการบินนานาชาติ

ในปีค.ศ. 2011 - ค.ศ. 2012 ท่าอากาศยานอินทิรา คานธี ได้รองรับผู้โดยสารเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 35.88 ล้านคน และโครงการต่อเติมในอนาคตจะเพิ่มขีดศักยภาพให้สามารถรับได้ถึง 100 ล้านคนต่อปีในปีค.ศ. 2030 โดยมีอาคารผู้โดยสาร 3 ที่สามารถรองรับผู้โดยสารเพิ่มมากขึ้นถึง 34 ล้านคนต่อปีตั้งแต่การเปิดกีฬาคอมมอนเวลท์ (Commonwealth Game) ในปีค.ศ. 2010 ซึ่งอาคารผู้โดยสาร 3 นี้เคยได้ถูกบันทึกเป็นอาคารผู้โดยสารที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่ 8 ของโลก ในเดือนกันยายน ค.ศ. 2008 ได้มีการเฉลิมฉลองการเปิดทางขึ้นลงของเครื่องบินที่มีความยาวถึง 4.43 กิโลเมตร ต่อมาในปีค.ศ. 2010 ได้รับรางวัลท่าอากาศยานที่ดีที่สุดในโลกอันดับที่ 4 ประเภทผู้โดยสาร 15-25 ล้านคน และรางวัล Best Improved Airport ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดย Airport Council International และในปีค.ศ. 2011 ได้รับรางวัลท่าอากาศยานที่ดีที่สุดในโลกอันดับที่ 2 ประเภทผู้โดยสาร 25-40 ล้านคน และในปีค.ศ. 2011 ได้รับการบันทึกเป็นอันดับที่ 27 ของท่าอากาศยานที่มีความหนาแน่นสูงสุดในกรณีจำนวนผู้โดยสาร ด้วยจำนวนผู้โดยสารทั้งสิ้น 34,729,467 คน โดยถือว่าเป็นการเติบโตถึงร้อยละ 17.8 จากปีที่ผ่านมา

 
 IATA Code DEL  ICAO Code VIDP  FAA Code
 เครื่องโทรศัพท์  โทรสาร  อีเมล
 Home Page  เฟซบุ๊ก  ทวิตเตอร์

แผนที่ - ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี (Indira Gandhi International Airport)

ละติจูด / ลองจิจูด : 28° 33' 59" N / 77° 6' 11" E | เขตเวลา : UTC+5:30 | สกุลเงินตรา : INR | เครื่องโทรศัพท์ : 91  
แผนที่ - ท่าอากาศยานนานาชาติอินทิรา คานธี (Indira Gandhi International Airport)  

แผนที่

ประเทศ - ประเทศอินเดีย

ธงชาติอินเดีย
ประเทศอินเดีย หรือชื่อทางการว่า สาธารณรัฐอินเดีย ตั้งอยู่ในทวีปเอเชียใต้ เป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของอนุทวีปอินเดีย มีประชากรมากเป็นอันดับที่สองของโลก และเป็นประเทศประชาธิปไตยที่มีประชากรมากที่สุดในโลก โดยมีประชากรมากกว่าหนึ่งพันล้านคน มีภาษาพูดแปดร้อยภาษาโดยประมาณ ด้านเศรษฐกิจ อินเดียมีอำนาจการซื้อมากเป็นอันดับที่สี่ของโลก ทั้งนี้ อาณาเขตทางทิศเหนือติดกับจีน เนปาล และภูฏาน ทางตะวันตกเฉียงเหนือติดกับปากีสถาน ทางตะวันออกติดพม่า ทางตะวันตกเฉียงใต้จรดมหาสมุทรอินเดีย ทางตะวันออกเฉียงใต้ติดศรีลังกา ล้อมรอบบังกลาเทศทางทิศเหนือ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก และด้วยพื้นที่ 3,287,590 ตารางกิโลเมตร อินเดียจึงเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดอันดับ 7 ของโลก

สกุลเงินตรา / ภาษา  
ISO สกุลเงินตรา สัญลักษณ์ เลขนัยสำคัญ
INR รูปีอินเดีย (Indian rupee) 2
ISO ภาษา
KN ภาษากันนาดา (Kannada language)
MR ภาษามราฐี (Marathi language)
ML ภาษามาลายาลัม (Malayalam language)
AS ภาษาอัสสัม (Assamese language)
UR ภาษาอูรดู (Urdu)
HI ภาษาฮินดี (Hindi)
TA ภาษาทมิฬ (Tamil language)
GU ภาษาคุชราต (Gujarati language)
PA ภาษาปัญจาบ (Panjabi language)
OR ภาษาโอริยา (Oriya language)
BN ภาษาเบงกาลี (Bengali language)
TE ภาษาเตลูกู (Telugu language)
Neighbourhood - ประเทศ  
  •  ประเทศภูฏาน 
  •  ประเทศบังกลาเทศ 
  •  ประเทศพม่า 
  •  ประเทศจีน 
  •  ประเทศปากีสถาน 
  •  ประเทศเนปาล 

ท่าอากาศยาน - ประเทศอินเดีย

เฟซบุ๊ก

 mapnall@gmail.com