แผนที่ - สาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์แชลล์ (Republic of the Marshall Islands)

โลก >  โอเชียเนีย >  สาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์แชลล์

สาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์แชลล์ (Republic of the Marshall Islands)

หมู่เกาะมาร์แชลล์ (Marshall Islands; มาร์แชลล์: Aelōn̄ in M̧ajeļ) หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์แชลล์ (Republic of the Marshall Islands; มาร์แชลล์: Aolepān Aorōkin M̧ajeļ) เป็นประเทศเกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก ตั้งอยู่ทางเหนือของประเทศนาอูรูและประเทศคิริบาส ตั้งอยู่ทางตะวันออกของประเทศไมโครนีเซียและอยู่ทางใต้ของเกาะเวกของสหรัฐอเมริกา

ประเทศประกอบด้วย 29 หมู่เกาะ และ 5 เกาะเดี่ยว หมู่เกาะและเกาะเดี่ยวที่สำคัญที่สุดแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ แนวเกาะราตัก (Ratak Chain) และ แนวเกาะราลิก (Ralik Chain) (หมายถึงแนวเกาะ "ดวงอาทิตย์ขึ้น" และ "ดวงอาทิตย์ตก") 2 ใน 3 ของประชากรอาศัยบนมาจูโร (เมืองหลวง) และ เอเบเย (Ebeye) หมู่เกาะทางด้านนอกมีคนอาศัยอยู่น้อย เนื่องจากไม่มีโอกาสทางการงานและการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ

 

แผนที่ - สาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์แชลล์ (Republic of the Marshall Islands)

ละติจูด / ลองจิจูด : 7° 6' 47" N / 171° 14' 10" E | เขตเวลา : UTC+0 | สกุลเงินตรา : USD | เครื่องโทรศัพท์ : 692  

แผนที่

1 2 3 

ท่าอากาศยาน

เฟซบุ๊ก

 mapnall@gmail.com