แผนที่ - ดาดราและนครหเวลี (Union Territory of Dādra and Nagar Haveli)

โลก >  ทวีปเอเชีย >  ประเทศอินเดีย >  ดาดราและนครหเวลี

ดาดราและนครหเวลี (Union Territory of Dādra and Nagar Haveli)

ดาดราและนครหเวลี (દાદરા અને નગર હવેલી, दादरा आणि नगर हवेली, दादर और नगर हवेली) ดินแดนสหภาพแห่งหนึ่งของสาธารณรัฐอินเดีย เป็นเขตการปกครองที่มีดินแดนส่วนแยกเป็นสองส่วนคือดาดรา และนครหเวลี ซึ่งนครหเวลีถือเป็นดินแดนส่วนใหญ่ที่ถูกโอบล้อมโดยรัฐมหาราษฏระกับรัฐคุชราต ส่วนดาดราเป็นเขตขนาดเล็กที่อยู่ทางตอนเหนือของนครหเวลี เป็นดินแดนส่วนแยกถูกโอบล้อมโดยพื้นที่ของรัฐคุชราตทั้งหมด บางส่วนของพื้นที่ห่างจากเมืองดามันประมาณ 10-30 กิโลเมตร มีเมืองเอกคือ เมืองสิลวัสสะ

 

แผนที่ - ดาดราและนครหเวลี (Union Territory of Dādra and Nagar Haveli)

ละติจูด / ลองจิจูด : 20° 10' 0" N / 73° 1' 60" E | เขตเวลา : UTC+5:30 | สกุลเงินตรา : INR | เครื่องโทรศัพท์ : 91  

ประเทศ - ประเทศอินเดีย

ธงชาติอินเดีย
ประเทศอินเดีย หรือชื่อทางการว่า สาธารณรัฐอินเดีย ตั้งอยู่ในทวีปเอเชียใต้ เป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของอนุทวีปอินเดีย มีประชากรมากเป็นอันดับที่สองของโลก และเป็นประเทศประชาธิปไตยที่มีประชากรมากที่สุดในโลก โดยมีประชากรมากกว่าหนึ่งพันล้านคน มีภาษาพูดแปดร้อยภาษาโดยประมาณ ด้านเศรษฐกิจ อินเดียมีอำนาจการซื้อมากเป็นอันดับที่สี่ของโลก ทั้งนี้ อาณาเขตทางทิศเหนือติดกับจีน เนปาล และภูฏาน ทางตะวันตกเฉียงเหนือติดกับปากีสถาน ทางตะวันออกติดพม่า ทางตะวันตกเฉียงใต้จรดมหาสมุทรอินเดีย ทางตะวันออกเฉียงใต้ติดศรีลังกา ล้อมรอบบังกลาเทศทางทิศเหนือ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก และด้วยพื้นที่ 3,287,590 ตารางกิโลเมตร อินเดียจึงเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดอันดับ 7 ของโลก

สกุลเงินตรา / ภาษา  
ISO สกุลเงินตรา สัญลักษณ์ เลขนัยสำคัญ
INR รูปีอินเดีย (Indian rupee) 2
ISO ภาษา
KN ภาษากันนาดา (Kannada language)
MR ภาษามราฐี (Marathi language)
ML ภาษามาลายาลัม (Malayalam language)
AS ภาษาอัสสัม (Assamese language)
UR ภาษาอูรดู (Urdu)
HI ภาษาฮินดี (Hindi)
TA ภาษาทมิฬ (Tamil language)
GU ภาษาคุชราต (Gujarati language)
PA ภาษาปัญจาบ (Panjabi language)
OR ภาษาโอริยา (Oriya language)
BN ภาษาเบงกาลี (Bengali language)
TE ภาษาเตลูกู (Telugu language)
Neighbourhood - ประเทศ  
  •  ประเทศภูฏาน 
  •  ประเทศบังกลาเทศ 
  •  ประเทศพม่า 
  •  ประเทศจีน 
  •  ประเทศปากีสถาน 
  •  ประเทศเนปาล 

Administrative Subdivision

ประเทศ, รัฐ, ดินแดน,...

เฟซบุ๊ก

 mapnall@gmail.com