แผนที่ - ประเทศมาเลเซีย (Malaysia)

โลก >  ทวีปเอเชีย >  ประเทศมาเลเซีย

ประเทศมาเลเซีย (Malaysia)


Warning: getimagesize(/Image/Map/MP1733045.gif): failed to open stream: No such file or directory in /home/mapnlee7/public_html/MAPNALL/geoname.php on line 861
ธงชาติมาเลเซีย
มาเลเซีย (มาเลเซีย: Malaysia) เป็นประเทศสหพันธรัฐราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วยรัฐ 13 รัฐ และดินแดนสหพันธ์ 3 ดินแดน และมีเนื้อที่รวม 330,803 ตารางกิโลเมตร (127,720 ตารางไมล์) โดยมีทะเลจีนใต้แบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วนซึ่งมีขนาดใกล้เคียงกัน ได้แก่ มาเลเซียตะวันตกและมาเลเซียตะวันออก มาเลเซียตะวันตกมีพรมแดนทางบกและทางทะเลร่วมกับไทย และมีพรมแดนทางทะเลร่วมกับสิงคโปร์ เวียดนาม และอินโดนีเซีย มาเลเซียตะวันออกมีพรมแดนทางบกและทางทะเลร่วมกับบรูไนและอินโดนีเซีย และมีพรมแดนทางทะเลกับร่วมฟิลิปปินส์และเวียดนาม เมืองหลวงของประเทศคือกัวลาลัมเปอร์ ในขณะที่ปูตราจายาเป็นที่ตั้งของรัฐบาลกลาง ด้วยประชากรจำนวนกว่า 30 ล้านคน มาเลเซียจึงเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับที่ 42 ของโลก ตันจุงปีไอ (Tanjung Piai) จุดใต้สุดของแผ่นดินใหญ่ทวีปยูเรเชียอยู่ในมาเลเซีย มาเลเซียเป็นประเทศในเขตร้อน และเป็นหนึ่งใน 17 ประเทศของโลกที่มีความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยิ่ง (megadiverse country) โดยมีชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่นเป็นจำนวนมาก

มาเลเซียมีต้นกำเนิดมาจากอาณาจักรมลายูหลายอาณาจักรที่ปรากฏในพื้นที่ แต่ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 24 เป็นต้นมา อาณาจักรเหล่านั้นก็ทยอยขึ้นตรงต่อจักรวรรดิบริเตน โดยอาณานิคมกลุ่มแรกของบริเตนมีชื่อเรียกรวมกันว่านิคมช่องแคบ ส่วนอาณาจักรมลายูที่เหลือกลายเป็นรัฐในอารักขาของบริเตนในเวลาต่อมา ดินแดนทั้งหมดในมาเลเซียตะวันตกรวมตัวกันเป็นครั้งแรกในฐานะสหภาพมาลายาในปี พ.ศ. 2489 มาลายาถูกปรับโครงสร้างเป็นสหพันธรัฐมาลายาในปี พ.ศ. 2491 และได้รับเอกราชเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2500 มาลายารวมกับบอร์เนียวเหนือ ซาราวัก และสิงคโปร์เป็นมาเลเซียเมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2506 แต่ไม่ถึงสองปีถัดมา คือในปี พ.ศ. 2508 สิงคโปร์ก็ถูกขับออกจากสหพันธ์

มาเลเซียเป็นประเทศพหุชาติพันธุ์และพหุวัฒนธรรมซึ่งมีบทบาทอย่างมากในด้านการเมือง ประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งหมดมีเชื้อสายมลายู โดยมีชนกลุ่มน้อยกลุ่มสำคัญคือ ชาวมาเลเซียเชื้อสายจีน ชาวมาเลเซียเชื้อสายอินเดีย และชนพื้นเมืองดั้งเดิมกลุ่มต่าง ๆ รัฐธรรมนูญประกาศให้ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจำชาติ แต่ก็ยังให้เสรีภาพในการนับถือศาสนาแก่ผู้ที่ไม่ใช่ชาวมุสลิม ระบบรัฐบาลมีรูปแบบคล้ายคลึงกับระบบรัฐสภาเวสต์มินสเตอร์ ระบบกฎหมายมีพื้นฐานอยู่บนระบบคอมมอนลอว์ ประมุขแห่งรัฐเป็นพระมหากษัตริย์หรือที่เรียกว่ายังดีเปอร์ตวนอากง ทรงได้รับเลือกจากบรรดาเจ้าผู้ครองรัฐในมาเลเซียตะวันตก 9 รัฐ โดยทรงดำรงตำแหน่งคราวละ 5 ปี ส่วนหัวหน้ารัฐบาลคือนายกรัฐมนตรี

นับตั้งแต่ได้รับเอกราช มาเลเซียเป็นประเทศที่มีประวัติทางเศรษฐกิจที่ดีที่สุดประเทศหนึ่งในเอเชีย โดยมีค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเติบโตขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 6.5 ต่อปีเป็นเวลาเกือบ 50 ปี ระบบเศรษฐกิจแต่เดิมได้รับการขับเคลื่อนด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ แต่ก็กำลังขยายตัวในภาควิทยาศาสตร์ การท่องเที่ยว การพาณิชย์ และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ทุกวันนี้ มาเลเซียเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ที่ใช้ระบบเศรษฐกิจแบบตลาดเสรี ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 3 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (รองจากอินโดนีเซียและไทย) เป็นสมาชิกจัดตั้งสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก และองค์การความร่วมมืออิสลาม และเป็นสมาชิกของความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก เครือจักรภพแห่งชาติ และขบวนการไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด

 
สกุลเงินตรา / ภาษา 
ISO สกุลเงินตรา สัญลักษณ์ เลขนัยสำคัญ
MYR ริงกิต (Malaysian ringgit) RM 2
ISO ภาษา
ZH กลุ่มภาษาจีน (Chinese language)
MS ภาษามลายู (Malay language)
ML ภาษามาลายาลัม (Malayalam language)
TA ภาษาทมิฬ (Tamil language)
PA ภาษาปัญจาบ (Panjabi language)
TH ภาษาไทย (Thai language)
TE ภาษาเตลูกู (Telugu language)

แผนที่ - ประเทศมาเลเซีย (Malaysia)

ละติจูด / ลองจิจูด : 2° 30' 0" N / 112° 30' 0" E | เขตเวลา : UTC+0 | สกุลเงินตรา : MYR | เครื่องโทรศัพท์ : 60  

แผนที่

โอเพินสตรีตแมป-แผนที่-ประเทศมาเลเซีย
โอเพินสตรีตแมป
แผนที่-ประเทศมาเลเซียMalaysia_regions_map.png
Malaysia_regions_map...
3008x1839
freemapviewer.org
แผนที่-ประเทศมาเลเซียmalaysia_rel98.jpg
malaysia_rel98.jpg
1440x1070
freemapviewer.org
แผนที่-ประเทศมาเลเซียmalaysia_pol98.jpg
malaysia_pol98.jpg
1456x1086
freemapviewer.org
แผนที่-ประเทศมาเลเซียMalaysia_relief_location_map.jpg
Malaysia_relief_loca...
1200x457
freemapviewer.org
แผนที่-ประเทศมาเลเซีย-malaysia-map.jpg
malaysia-map.jpg
4208x6350
saffainkorea.files.w...
แผนที่-ประเทศมาเลเซีย-map-johor.gif
map-johor.gif
2304x3327
www.wonderfulmalaysi...
แผนที่-ประเทศมาเลเซีย-large_detailed_road_map_of_malaysia.jpg
large_detailed_road_...
2859x1592
www.vidiani.com
แผนที่-ประเทศมาเลเซีย-malaysia.jpg
malaysia.jpg
1777x1417
www.lib.utexas.edu
แผนที่-ประเทศมาเลเซีย-malaysia%2Broad%2Bmap.jpg
malaysia%2Broad%2Bma...
1600x1500
2.bp.blogspot.com
แผนที่-ประเทศมาเลเซีย-full_detailed_road_map_malaysia.jpg
full_detailed_road_m...
2231x963
www.vidiani.com
แผนที่-ประเทศมาเลเซีย-Malaysia-Map-2.jpg
Malaysia-Map-2.jpg
2231x963
www.mappery.com
แผนที่-ประเทศมาเลเซีย-Malaysia-Map.jpg
Malaysia-Map.jpg
1200x1629
mappery.com
แผนที่-ประเทศมาเลเซีย-detailed_administrative_map_of_west_malaysia.jpg
detailed_administrat...
1200x1629
www.vidiani.com
แผนที่-ประเทศมาเลเซีย-Malaysia-Map.jpg
Malaysia-Map.jpg
1200x1629
www.mappery.com
แผนที่-ประเทศมาเลเซีย-malaysia-map-0.jpg
malaysia-map-0.jpg
1200x1629
www.orangesmile.com
แผนที่-ประเทศมาเลเซีย-peninsular-malaysia-map.jpg
peninsular-malaysia-...
1218x1523
travelmalaysiaguide....
แผนที่-ประเทศมาเลเซีย-peninsular-malaysia-map.jpg
peninsular-malaysia-...
1218x1523
1.bp.blogspot.com
แผนที่-ประเทศมาเลเซีย-detailed_road_map_of_west_malaysia.jpg
detailed_road_map_of...
1218x1523
www.vidiani.com
แผนที่-ประเทศมาเลเซีย-malaysia-map.jpg
malaysia-map.jpg
1654x1112
divezone.net
แผนที่-ประเทศมาเลเซีย-map-of-malaysia.jpg
map-of-malaysia.jpg
1654x1112
igomalaysia.com
แผนที่-ประเทศมาเลเซีย-IMAGE2741.JPG
IMAGE2741.JPG
1600x1144
3.bp.blogspot.com
แผนที่-ประเทศมาเลเซีย-large_detailed_topographical_map_of_malaysia.jpg
large_detailed_topog...
1664x1084
www.vidiani.com
แผนที่-ประเทศมาเลเซีย-Malaysia%2BMap.jpg
Malaysia%2BMap.jpg
1600x1064
4.bp.blogspot.com
แผนที่-ประเทศมาเลเซีย-NEW%2BMalaysia%2BMap.jpg
NEW%2BMalaysia%2BMap...
1600x1064
3.bp.blogspot.com
1 2 3 4 5 6 

ภาพถ่าย

ประเทศมาเลเซีย
ประเทศมาเลเซี...
ประเทศมาเลเซีย
ประเทศมาเลเซี...
ประเทศมาเลเซีย
ประเทศมาเลเซี...
ประเทศมาเลเซีย
ประเทศมาเลเซี...
ประเทศมาเลเซีย
ประเทศมาเลเซี...
ประเทศมาเลเซีย
ประเทศมาเลเซี...
ประเทศมาเลเซีย
ประเทศมาเลเซี...
ประเทศมาเลเซีย
ประเทศมาเลเซี...
ประเทศมาเลเซีย
ประเทศมาเลเซี...
ประเทศมาเลเซีย
ประเทศมาเลเซี...
ประเทศมาเลเซีย
ประเทศมาเลเซี...
ประเทศมาเลเซีย
ประเทศมาเลเซี...
ประเทศมาเลเซีย
ประเทศมาเลเซี...
ประเทศมาเลเซีย
ประเทศมาเลเซี...
ประเทศมาเลเซีย
ประเทศมาเลเซี...
ประเทศมาเลเซีย
ประเทศมาเลเซี...
ประเทศมาเลเซีย
ประเทศมาเลเซี...
ประเทศมาเลเซีย
ประเทศมาเลเซี...
ประเทศมาเลเซีย
ประเทศมาเลเซี...
ประเทศมาเลเซีย
ประเทศมาเลเซี...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 mapnall@gmail.com