แผนที่ - ประเทศพม่า (Union of Burma)

โลก >  ทวีปเอเชีย >  ประเทศพม่า

ประเทศพม่า (Union of Burma)

ธงชาติพม่า
พม่า หรือ เมียนมา (မြန်မာ,, มฺยะหฺม่า) มีชื่อทางการว่า สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า หรือ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်, ปหฺยี่เด่าง์ซุ ตัมมะดะ มฺยะหฺม่า ไหฺน่หฺงั่นด่อ) เป็นรัฐเอกราชในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพรมแดนติดกับอินเดีย บังกลาเทศ จีน ลาว และไทย หนึ่งในสามของพรมแดนพม่าที่มีความยาว 1,930 กิโลเมตรเป็นแนวชายฝั่งตามอ่าวเบงกอลและทะเลอันดามัน ด้วยพื้นที่ 676,578 ตารางกิโลเมตร ประเทศพม่าเป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 40 ของโลก และใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำมะโนของประเทศในปี 2557 เผยว่าประเทศพม่ามีประชากรน้อยกว่าที่คาดการณ์ โดยมีบันทึกประชากร 51 ล้านคน มีเมืองหลวง คือ กรุงเนปยีดอ และนครใหญ่สุด คือ ย่างกุ้ง

อารยธรรมช่วงต้นของประเทศพม่ามีนครรัฐปยูที่พูดภาษาตระกูลทิเบต-พม่าในพม่าตอนบน และราชอาณาจักรมอญในพม่าตอนล่าง ในคริสต์ศตวรรษที่ 9 ชาวพม่าได้เข้าครอบครองบริเวณลุ่มแม่น้ำอิรวดีตอนบน และสถาปนาราชอาณาจักรพุกามในช่วงคริสต์ทศวรรษที่ 1050 ภาษาและวัฒนธรรมพม่าพร้อมด้วยศาสนาพุทธนิกายเถรวาทค่อย ๆ ครอบงำในประเทศ อาณาจักรพุกามล่มสลายเพราะการบุกครองของมองโกลและรัฐหลายรัฐกำเนิดขึ้น ในคริสต์ศตวรรษที่ 16 ราชวงศ์ตองอูสร้างเอกภาพอีกครั้ง และช่วงสั้น ๆ เป็นจักรวรรรดิใหญ่สุดในประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ต้นศตวรรษที่ 19 ราชวงศ์โก้นบองได้ปกครองพื้นที่ประเทศพม่าและควบคุมมณีปุระและอัสสัมในช่วงสั้น ๆ ด้วย บริติชพิชิตพม่าหลังสงครามอังกฤษ-พม่าทั้งสามครั้งในคริสต์ศตวรรษที่ 19 และประเทศกลายเป็นอาณานิคมบริติช ประเทศพม่าได้รับเอกราชใน ค.ศ. 1948 ช่วงต้นปกครองแบบชาติประชาธิปไตย และหลังรัฐประหารใน ค.ศ. 1962 เป็นการปกครองแบบเผด็จการทหาร แม้เผด็จการทหารสิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการใน ค.ศ. 2011 แต่ผู้นำพรรคการเมืองส่วนใหญ่ยังเป็นอดีตนายทหาร

ประเทศพม่าอยู่ภายใต้การต่อสู้ชาติพันธุ์ที่รุนแรง กลุ่มชาติพันธุ์มากมายของพม่าเกี่ยวข้องกับสงครามกลางเมืองที่ดำเนินอยู่ยาวที่สุดสงครามหนึ่งของโลก ระหว่างช่วงนี้ สหประชาชาติและอีกหลายองค์การรายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่องภายในประเทศ ใน ค.ศ. 2011 มีการยุบคณะทหารผู้ยึดอำนาจการปกครองอย่างเป็นทางการหลังการเลือกตั้งทั่วไป ค.ศ. 2010 และมีการตั้งรัฐบาลในนามพลเรือน แต่อดีตผู้นำทหารยังมีอำนาจภายในประเทศ กองทัพพม่าดำเนินการสละการควบคุมรัฐบาล ร่วมถึงการปล่อยตัวอองซานซูจีและนักโทษทางการเมือง มีการปรับปรุงสิทธิมนุษยชนและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จนนำไปสู่การผ่อนปรนการลงโทษทางการค้าและเศรษฐกิจอื่นๆ ทว่ายังมีการวิจารณ์การปฏิบัติต่อชนกลุ่มน้อยโรฮีนจาของรัฐบาลและการสนองต่อการปะทะกันทางศาสนา

ประเทศพม่าอุดมด้วยหยก อัญมณี น้ำมัน แก๊สธรรมชาติและทรัพยากรแร่อื่นๆ ใน ค.ศ. 2013 จีดีพี (ราคาตลาด) อยู่ที่ 56,700 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และจีดีพี (อำนาจซื้อ) อยู่ที่ 221,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ช่องว่างรายได้ของประเทศพม่ากว้างที่สุดประเทศหนึ่งในโลก เพราะเศรษฐกิจสัดส่วนใหญ่ถูกผู้สนับสนุนอดีตรัฐบาลทหารควบคุม ใน ค.ศ. 2014 จากดัชนีการพัฒนามนุษย์ (HDI) ประเทศพม่ามีระดับการพัฒนามนุษย์ต่ำ โดยจัดอยู่อันดับที่ 148 จาก 188 ประเทศ

ประวัติศาสตร์ของพม่านั้นมีความยาวนานและซับซ้อน มีประชาชนหลายเผ่าพันธุ์เคยอาศัยอยู่ในดินแดนแห่งนี้ เผ่าพันธุ์เก่าแก่ที่สุดที่ปรากฏได้แก่ชาวมอญ ต่อมาราวพุทธศตวรรษที่ 13 ชาวพม่าได้อพยพลงมาจากบริเวณพรมแดนระหว่างจีนและทิเบต เข้าสู่ที่ราบลุ่มแม่น้ำอิรวดี และได้กลายเป็นชนเผ่าส่วนใหญ่ที่ปกครองประเทศในเวลาต่อมา ความซับซ้อนของประวัติศาสตร์พม่ามิได้เกิดขึ้นจากกลุ่มชนที่อาศัยอยู่ในดินแดนพม่าเท่านั้น แต่เกิดจากความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านอันได้แก่ จีน อินเดีย บังกลาเทศ ลาว และไทย

 
สกุลเงินตรา / ภาษา 
ISO สกุลเงินตรา สัญลักษณ์ เลขนัยสำคัญ
MMK จัต (Myanmar kyat) Ks 2
ISO ภาษา
MY ภาษาพม่า (Burmese language)

แผนที่ - ประเทศพม่า (Union of Burma)

ละติจูด / ลองจิจูด : 21° 0' 0" N / 96° 0' 0" E | เขตเวลา : UTC+6:30 | สกุลเงินตรา : MMK | เครื่องโทรศัพท์ : 95  

แผนที่

กูเกิล เอิร์ธ-แผนที่-ประเทศพม่า
กูเกิล เอิร์ธ
โอเพินสตรีตแมป-แผนที่-ประเทศพม่า
โอเพินสตรีตแมป
แผนที่-ประเทศพม่าMyanmar_BMNG.png
Myanmar_BMNG.png
484x1024
freemapviewer.org
แผนที่-ประเทศพม่าMyanmar_Railways%27_network_map.jpg
Myanmar_Railways%27_...
527x954
freemapviewer.org
แผนที่-ประเทศพม่า1200px-Myanmar_location_map.svg.png
1200px-Myanmar_locat...
1200x2520
freemapviewer.org
แผนที่-ประเทศพม่าUn-myanmar.png
Un-myanmar.png
2366x3092
freemapviewer.org
แผนที่-ประเทศพม่าimage.jpg
image.jpg
1410x1808
freemapviewer.org
แผนที่-ประเทศพม่า-detailed_road_and_administrative_map_of_burma.jpg
detailed_road_and_ad...
1788x2261
www.vidiani.com
แผนที่-ประเทศพม่า-txu-oclc-124072555-burma_admin_2007.jpg
txu-oclc-124072555-b...
1789x2257
www.lib.utexas.edu
แผนที่-ประเทศพม่า-Myanmar-physical-map.gif
Myanmar-physical-map...
1412x2577
www.ezilon.com
แผนที่-ประเทศพม่า-Myanmar-road-map.gif
Myanmar-road-map.gif
1412x2369
www.ezilon.com
แผนที่-ประเทศพม่า-political-map-of-Myanmar.gif
political-map-of-Mya...
1412x2359
www.ezilon.com
แผนที่-ประเทศพม่า-Burma_topo_en.jpg
Burma_topo_en.jpg
1892x1400
upload.wikimedia.org
แผนที่-ประเทศพม่า-1328609267_Myanmar.jpg
1328609267_Myanmar.j...
1113x1777
www.trailsofindochin...
แผนที่-ประเทศพม่า-atowizard9.png
atowizard9.png
1444x1360
superjer.com
แผนที่-ประเทศพม่า-Myanmar-Map.jpg
Myanmar-Map.jpg
1098x1772
www.mappery.com
แผนที่-ประเทศพม่า-Water_hyacinth_Inle_Lake.JPG
Water_hyacinth_Inle_...
1200x1600
upload.wikimedia.org
แผนที่-ประเทศพม่า-Myanmar-Tourist-Map.jpg
Myanmar-Tourist-Map....
1099x1500
www.mappery.com
แผนที่-ประเทศพม่า-burma_rel_96.jpg
burma_rel_96.jpg
1136x1436
www.lib.utexas.edu
แผนที่-ประเทศพม่า-burma_rel91.jpg
burma_rel91.jpg
1056x1276
www.lib.utexas.edu
แผนที่-ประเทศพม่า-SC3A1mi_shaman_drum.jpg
SC3A1mi_shaman_drum....
1000x1336
i36.photobucket.com
แผนที่-ประเทศพม่า-HYG3tTv1Xf0.jpg
HYG3tTv1Xf0.jpg
1280x800
cs315518.vk.me
แผนที่-ประเทศพม่า-LdGHdlFF9YM.jpg
LdGHdlFF9YM.jpg
1280x800
cs315518.vk.me
แผนที่-ประเทศพม่า-EL55fezNapY.jpg
EL55fezNapY.jpg
1280x800
cs315518.vk.me
แผนที่-ประเทศพม่า-DSCF7970.JPG
DSCF7970.JPG
1024x994
imgs.inkfrog.com
แผนที่-ประเทศพม่า-trajectoire.png
trajectoire.png
760x1325
www.meteo.fr
แผนที่-ประเทศพม่า-Rune_drum_1691AD.jpg
Rune_drum_1691AD.jpg
1000x974
i36.photobucket.com
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ภาพถ่าย

ประเทศพม่า
ประเทศพม่า
ประเทศพม่า
ประเทศพม่า
ประเทศพม่า
ประเทศพม่า
ประเทศพม่า
ประเทศพม่า
ประเทศพม่า
ประเทศพม่า
ประเทศพม่า
ประเทศพม่า
ประเทศพม่า
ประเทศพม่า
ประเทศพม่า
ประเทศพม่า
ประเทศพม่า
ประเทศพม่า
ประเทศพม่า
ประเทศพม่า
ประเทศพม่า
ประเทศพม่า
ประเทศพม่า
ประเทศพม่า
ประเทศพม่า
ประเทศพม่า
ประเทศพม่า
ประเทศพม่า
ประเทศพม่า
ประเทศพม่า
ประเทศพม่า
ประเทศพม่า
ประเทศพม่า
ประเทศพม่า
ประเทศพม่า
ประเทศพม่า
ประเทศพม่า
ประเทศพม่า
ประเทศพม่า
ประเทศพม่า
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 mapnall@gmail.com