แผนที่ - จัณฑีครห์ (Union Territory of Chandīgarh)

โลก >  ทวีปเอเชีย >  ประเทศอินเดีย >  จัณฑีครห์

จัณฑีครห์ (Union Territory of Chandīgarh)

จัณฑีครห์ (Chandigarh) เป็นเมืองหลวงของสองรัฐคือรัฐปัญจาบและรัฐหรยาณา ชื่อของเมืองแปลว่าปราสาทของจัณฑี ซึ่งเป็นเทวีในศาสนาฮินดู

สาเหตุที่ทำให้จัณฑีครห์กลายเป็นเมืองหลวงของสองรัฐพร้อมกัน เนื่องจากการที่อินเดียได้รับการปลดปล่อยจากการเป็นอาณานิคมของอังกฤษ ในปี ค.ศ. 1947 ดินแดนของอินเดียส่วนหนึ่งถูกแบ่งแยกออกเป็นประเทศปากีสถาน หนึ่งในนั้นเป็นรัฐปัญจาบที่ต้องสูญเสียเมืองหลวงลาฮอร์ไปอยู่ในฝั่งปากีสถาน รัฐบาลอินเดียในขณะนั้น ซึ่งมี ชวาหระลาล เนห์รู เป็นนายกรัฐมนตรีจึงมีนโยบายที่จะสร้างสัญลักษณ์แห่งการเริ่มต้นใหม่ และจัณฑีครห์ก็ถูกเลือกขึ้นเป็นเมืองหลวงแห่งใหม่ของรัฐปัญจาบ ต่อมาหรยาณาได้แยกตัวออกจากรัฐปัญจาบมาเป็นรัฐหรยาณา เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน ค.ศ. 1966 ด้วยเหตุผลว่าประชากรมีภาษาที่แตกต่างไปจากประชากรของรัฐปัญจาบ และตกลงกันไม่ได้เพราะต่างก็ต้องการจะได้จัณฑีครห์เป็นเมืองหลวง ซึ่งในที่สุดก็ได้ทางออกแบบพบกันครึ่งทางคือ ให้จัณฑีครห์เป็นเมืองหลวงของทั้งสองรัฐ ซึ่งในภายหลังก็มีการตัดสินใจแบบนี้อีกครั้งหนึ่งคือ การกำหนดให้ไฮเดอราบัดเป็นเมืองหลวงของรัฐอานธรประเทศกับรัฐเตลังกานาที่แยกออกมาใหม่

ปัจจุบัน จัณฑีครห์เป็นเมืองที่ได้รับการกล่าวขานมาก แม้จะเป็นเมืองขนาดเล็ก แต่ก็มีความโดดเด่นหลายด้าน โดยได้รับเลือกให้เป็นเมืองที่มีการวางผังเมืองที่ดีที่สุดของอินเดีย อีกทั้งยังถือว่าเป็นเป็นหนึ่งในเมืองที่ร่ำรวยที่สุดในประเทศอินเดีย คือ ประชากรมีรายได้เฉลี่ยสูงมากที่สุดเมืองหนึ่ง โดยประชากรมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวอยู่ที่ประมาณ 150,000 รูปีต่อปี (ประมาณ 75,000 บาทต่อปี) และยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองที่น่าอยู่และสะอาดที่สุดในอินเดียอีกด้วย โดยมีการจัดระเบียบการจราจรและถนนต่าง ๆ ชัดเจน มีการกำหนดเขตธุรกิจ ราชการ อุตสาหกรรม และที่พักอาศัยอย่างชัดเจน ก็ช่วยกระจายความแออัดของเมือง

จัณฑีครห์มีพื้นที่เพียง 114 ตารางกิโลเมตร มีประชากรตามสัมมะโนประชากรปี ค.ศ. 2011 จำนวน 1,054,686 คน และถือว่ามีสัดส่วนของความเป็นเมืองสูงถึงร้อยละ 98 นั่นคือ มีเขตที่เป็นชนบทเพียงร้อยละ 2 เท่านั้น แม้จะเป็นเมืองเล็ก แต่จัณฑีครห์ก็มีอุตสาหกรรมที่หลากหลายได้แก่ อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมเภสัชภัณฑ์ อุตสาหกรรมผลิตเครื่องจักรกล อุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอุปกรณ์ยานยนต์และที่สำคัญคือ อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือไอที เนื่องจากอยู่ใกล้กับกรุงเดลี เมืองหลวงของประเทศ ทำให้มีบริษัทไอทีขนาดใหญ่ระดับโลกไปตั้งสำนักงานอยู่ที่จัณฑครห์ นอกจากนี้ ปัจจุบันจัณฑีครห์ยังมี Rajiv Gandhi Chandigarh Technology Park ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ดึงดูดนักลงทุนให้เข้าไปลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอีกด้วย และจากการสำรวจในปี ค.ศ. 2014 พบว่าจัณฑีครห์ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองที่ดีที่สุดอันดับ 9 ของโลกสำหรับธุรกิจ Outsourcing และ IT เหนือกว่าอีกหลาย ๆ เมืองใหญ่เช่น ปักกิ่ง

นอกจากนี้จัณฑีครห์ยังมีการจัดสรรพื้นที่สำหรับเขตอุตสาหกรรมอีกในพื้นที่ 2.35 ตารางกิโลเมตร โดยกำหนดให้เป็นพื้นที่สำหรับอุตสาหกรรมเบาและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งปัจจุบันนี้เมืองกำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาระยะที่ 3 และคาดว่าภายในปี ค.ศ. 2021 จัณฑีครห์จะมีประชากรเพิ่มขึ้นเป็น 1.95 ล้านคนหรือเพิ่มขึ้น 4 เท่าตัวจากเมื่อเริ่มสร้างเมืองนี้ขึ้นมา ประชากรของจัณฑีครห์ส่วนใหญ่ยังอยู่ในวัยทำงานโดยประชากรในช่วงอายุ 19-55 ปี เป็นประชากรที่มีสัดส่วนมากที่สุดของเมือง และพฤติกรรมการบริโภคจะเน้นไปสินค้าฟุ่มเฟือยฟรือแฟชั่นมากกว่าสินค้าบริโภค

ปัจจุบัน จัณฑีครห์มีศูนย์การค้าสมัยใหม่เปิดให้บริการแล้วจำนวน 3 แห่ง บนพื้นที่รวมกันประมาณ 1.6 ล้านตารางฟุต โดยศูนย์การค้าที่ได้รับความนิยม 8nv ศูนย์การค้า Elante Mall และ The North Country Mall

 

แผนที่ - จัณฑีครห์ (Union Territory of Chandīgarh)

ละติจูด / ลองจิจูด : 30° 45' 0" N / 76° 48' 0" E | เขตเวลา : UTC+5:30 | สกุลเงินตรา : INR | เครื่องโทรศัพท์ : 91  

ประเทศ - ประเทศอินเดีย

ธงชาติอินเดีย
ประเทศอินเดีย หรือชื่อทางการว่า สาธารณรัฐอินเดีย ตั้งอยู่ในทวีปเอเชียใต้ เป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของอนุทวีปอินเดีย มีประชากรมากเป็นอันดับที่สองของโลก และเป็นประเทศประชาธิปไตยที่มีประชากรมากที่สุดในโลก โดยมีประชากรมากกว่าหนึ่งพันล้านคน มีภาษาพูดแปดร้อยภาษาโดยประมาณ ด้านเศรษฐกิจ อินเดียมีอำนาจการซื้อมากเป็นอันดับที่สี่ของโลก ทั้งนี้ อาณาเขตทางทิศเหนือติดกับจีน เนปาล และภูฏาน ทางตะวันตกเฉียงเหนือติดกับปากีสถาน ทางตะวันออกติดพม่า ทางตะวันตกเฉียงใต้จรดมหาสมุทรอินเดีย ทางตะวันออกเฉียงใต้ติดศรีลังกา ล้อมรอบบังกลาเทศทางทิศเหนือ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก และด้วยพื้นที่ 3,287,590 ตารางกิโลเมตร อินเดียจึงเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดอันดับ 7 ของโลก

สกุลเงินตรา / ภาษา  
ISO สกุลเงินตรา สัญลักษณ์ เลขนัยสำคัญ
INR รูปีอินเดีย (Indian rupee) 2
ISO ภาษา
KN ภาษากันนาดา (Kannada language)
MR ภาษามราฐี (Marathi language)
ML ภาษามาลายาลัม (Malayalam language)
AS ภาษาอัสสัม (Assamese language)
UR ภาษาอูรดู (Urdu)
HI ภาษาฮินดี (Hindi)
TA ภาษาทมิฬ (Tamil language)
GU ภาษาคุชราต (Gujarati language)
PA ภาษาปัญจาบ (Panjabi language)
OR ภาษาโอริยา (Oriya language)
BN ภาษาเบงกาลี (Bengali language)
TE ภาษาเตลูกู (Telugu language)
Neighbourhood - ประเทศ  
  •  ประเทศภูฏาน 
  •  ประเทศบังกลาเทศ 
  •  ประเทศพม่า 
  •  ประเทศจีน 
  •  ประเทศปากีสถาน 
  •  ประเทศเนปาล 

Administrative Subdivision

ประเทศ, รัฐ, ดินแดน,...

ท่าอากาศยาน

เฟซบุ๊ก

 mapnall@gmail.com