แผนที่ - ยาเรน (Yaren)

โลก >  โอเชียเนีย >  ประเทศนาอูรู >  Yaren >  ยาเรน

ยาเรน (Yaren)

ยาเรน (Yaren) เป็นเมืองหลวงโดยพฤตินัยของประเทศนาอูรู ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศ มีประชากรราว 1,100 คน ซึ่งที่นี่เป็นที่ตั้งของทำเนียบรัฐบาลนาอูรู และท่าอากาศยานนานาชาตินาอูรู เนื่องจากประเทศนาอูรูไม่มีเมืองหลวงอย่างเป็นทางการ ยาเรนจึงถือว่าเป็นเมืองหลวงโดยอนุโลม

หมวดหมู่:เมืองในประเทศนาอูรู

 

แผนที่ - ยาเรน (Yaren)

ละติจูด / ลองจิจูด : 0° 33' 3" S / 166° 55' 31" E | เขตเวลา : UTC+12 | สกุลเงินตรา : AUD | เครื่องโทรศัพท์ : 674  

ภาพถ่าย

ยาเรน
ยาเรน
ยาเรน
ยาเรน
ยาเรน
ยาเรน
ยาเรน
ยาเรน
ยาเรน
ยาเรน
ยาเรน
ยาเรน
ยาเรน
ยาเรน
ยาเรน
ยาเรน
ยาเรน
ยาเรน
ยาเรน
ยาเรน
ยาเรน
ยาเรน
ยาเรน
ยาเรน
ยาเรน
ยาเรน
1 

ประเทศ - ประเทศนาอูรู

ธงชาตินาอูรู
นาอูรู (Nauru, ; Naoero) หรือชื่ออย่างเป็นทางการ สาธารณรัฐนาอูรู (Republic of Nauru; Ripublik Naoero) เป็นประเทศเกาะตั้งอยู่ในภูมิภาคไมโครนีเซีย ทางตอนใต้ของมหาสมุทรแปซิฟิก ประเทศนาอูรูตั้งอยู่ใกล้กับเกาะบานาบาของประเทศคิริบาสมากที่สุด โดยอยู่ห่างกัน 300 กิโลเมตร ไปทางตะวันออก ประเทศนาอูรูเป็นประเทศที่มีขนาดเล็กที่สุดในมหาสมุทรแปซิฟิกและเล็กเป็นอันดับ 3 ของโลกรองจากประเทศโมนาโกและนครรัฐวาติกัน โดยมีพื้นที่ 21 km2 และมีประชากรอาศัยอยู่ทั้งสิ้น 9,488 คนcvv

ดินแดนที่เป็นประเทศนาอูรูในปัจจุบันมีชาวไมโครนีเซียและโพลินีเซียเข้ามาอยู่อาศัย ในระยะเวลาต่อมาจักรวรรดิเยอรมนีได้ผนวกดินแดนนาอูรูเข้าเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 1 สิ้นสุด นาอูรูกลายเป็นดินแดนในอาณัติของสันนิบาตชาติโดยมีออสเตรเลีย นิวซีแลนด์และสหราชอาณาจักรเป็นผู้บริหารกิจการต่าง ๆ ในเกาะแห่งนี้ร่วมกัน ในช่วงระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 จักรวรรดิญี่ปุ่นได้เข้ามายึดครองนาอูรู เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุด นาอูรูกลายเป็นดินแดนในภาวะทรัสตีและได้รับเอกราชในปี ค.ศ. 1968
สกุลเงินตรา / ภาษา  
ISO สกุลเงินตรา สัญลักษณ์ เลขนัยสำคัญ
AUD ดอลลาร์ออสเตรเลีย (Australian dollar) $ 2
ISO ภาษา
NA ภาษานาอูรู (Nauru language)

เฟซบุ๊ก

 mapnall@gmail.com