ภาษา - ภาษาแบชเคียร์

ภาษา  >  ภาษาแบชเคียร์

ภาษาแบชเคียร์

ภาษาแบชเคียร์ (Bashkir language) เป็นภาษากลุ่มเตอร์กิก มีผู้พูดเป็นภาษาแม่ในรัสเซียมากกว่า 1,047,000 คน เมื่อ พ.ศ. 2532 มีผู้พูดเป็นภาษาที่สอง 26,737 คน โดยมีชาวแบชเคียร์ราว 300,000 กล่าวว่าพวกตนใช้ภาษาตาตาร์เป็นภาษาแม่ ผู้พูดส่วนใหญ่อยู่ในสาธารณรัฐบัชคอร์โตสถานของรัสเซีย รวมทั้งในสาธารณรัฐข้างเคียงคือสาธารณรัฐตาตาร์สถานและสาธารณรัฐอุดมูร์ต และมีที่เป็นชนกลุ่มน้อยในคาซัคสถานและอุซเบกิสถาน

เริ่มแรกชาวบัชกีร์เป็นชนเผ่าอูกริกหรือฟินนิก ใช้ภาษาโบลการ์ หลังการรุกรานของชาวมองโกล ภาษาคิปชัคกลายเป็นภาษาที่มีอิทธิพลในบริเวณนี้ไป ภาษาแบชเคียร์ในปัจจุบันมีรากฐานมาจากภาษาคิปชัคมากเช่นเดียวกับภาษาตาตาร์ ภาษานี้ใกล้เคียงกับภาษาตาตาร์ ในอดีตชาวบัชกีร์ใช้ภาษาตาตาร์เป็นภาษาเขียน จนถูกแทนที่ด้วยภาษาชะกะไตเมื่อพุทธศตวรรษที่ 20 และใช้มาจนถึง พ.ศ. 2466 ทั้งภาษาตาตาร์และภาษาชะกะไตเขียนด้วยอักษรอาหรับ

พ.ศ. 2466 มีการออกแบบระบบการเขียนสำหรับภาษาแบชเคียร์ มีการเขียนวรรณคดีด้วยภาษาแบชเคียร์ เริ่มแรกภาษานี้เขียนด้วยอักษรอาหรับดัดแปลง พ.ศ. 2473 เปลี่ยนมาเขียนด้วยอักษรละติน และเปลี่ยนเป็นอักษรซีริลลิก เมื่อ พ.ศ. 2481 อักษรซีริลลิกที่ใช้เป็นแบบเดียวกับภาษารัสเซีย มีอักษรเพิ่มเติมคือ: Ә ә [æ], Ө ө [œ], Ү ү [y], Ғ ғ [ɣ], Ҡ ҡ [q], Ң ң [ŋ], Ҙ ҙ [ð], Ҫ ҫ [θ], Һ һ [h]

แบชเคียร์

ภาษา

Bashkir language (English)  Lingua baschira (Italiano)  Basjkiers (Nederlands)  Bachkir (Français)  Baschkirische Sprache (Deutsch)  Língua basquir (Português)  Башкирский язык (Русский)  Idioma baskir (Español)  Język baszkirski (Polski)  巴什基尔语 (中文)  Basjkiriska (Svenska)  Limba bașchiră (Română)  バシキール語 (日本語)  Башкирська мова (Українська)  Башкирски език (Български)  바시키르어 (한국어)  Baškiirin kieli (Suomi)  Bahasa Bashkir (Bahasa Indonesia)  Baškirų kalba (Lietuvių)  Basjkirsk (Dansk)  Baškirština (Česky)  Başkurtça (Türkçe)  Башкирски језик (Српски / Srpski)  Baškiiri keel (Eesti)  Baškirčina (Slovenčina)  Baskír nyelv (Magyar)  Baškirski jezik (Hrvatski)  ภาษาแบชเคียร์ (ไทย)  Baškirščina (Slovenščina)  Baškīru valoda (Latviešu)  Γλώσσα Μπασκίρ (Ελληνικά)  Tiếng Bashkir (Tiếng Việt) 
 mapnall@gmail.com