ภาษา - ภาษายิดดิช

ภาษา  >  ภาษายิดดิช

ภาษายิดดิช

ภาษายิดดิช (ภาษายิดดิช: ייִדיש, Yiddish, = "Jewish") เป็นภาษากลุ่มเยอรมัน มีผู้พูดทั่วโลก 3 ล้านคนเขียนด้วยอักษรฮีบรู กำเนิดจากวัฒนธรรมอาสเกนาซี ที่พัฒนาขึ้นเมื่อราวพ.ศ. 1500 ในยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก และแพร่กระจายไปยังประเทศอื่นด้วยการอพยพ ในครั้งแรกเรียกภาษานี้ว่า loshn-ashkenaz (ภาษาอาสเกนาซี) ในด้านการใช้ ภาษานี้เรียก mame-loshn (สำเนียงแม่) เพื่อให้ต่างจากภาษาฮีบรูและภาษาอราเมอิกที่เรีกว่า loshn-koydesh (สำเนียงศักดิ์สิทธิ์) คำว่า”ยิดดิช” เริ่มใช้เมื่อราว พ.ศ. 2300 แบ่งเป็นสองสำเนียงคือยิดดิชตะวันตกกับยิดดิชตะวันออก สำเนียงตะวันออกยังคงใช้อยู่ในปัจจุบัน ต่างจากสำเนียงตะวันตกที่มีอิทธิพลจากภาษากลุ่มสลาวิก

วัฒนธรรมอาสเกนาซีมีรากฐานในช่วงพ.ศ. 1500 ในยุโรปกลางและยุโรปตะวันออก ชื่อนี้มาจาก Ashkenaz ชื่อของชาวยิวในยุคกลางในเขตที่ปัจจุบันอยุ่ในประเทศเยอรมัน ชนกลุ่มนี้เข้ากับชาวคริสต์ในเยอรมันไม่ได้สนิท ดินแดนนี้รวมถึงตอนเหนือของฝรั่งเศสไปจนถึงขอบเขตชาวยิวเชื้อสายสเปนที่กินพื้นที่เข้ามาถึงฝรั่งเศสตอนใต้ ต่อมาเขตนี้ได้ขยายออกไปทางตะวันออกด้วย

ภาษาแรกของชาวยิวในยุโรปคือภาษาอราเมอิก (Kast, 2004) ซึ่งเป็นภาษาของชาวยิวในปาเลสไตน์และเมโสโปเตเมีย ในสมัยโรมัน ชาวยิวในโรมและอิตาลีใต้ใช้ภาษากรีก ซึ่งต่อมาได้มีอิทธิพลต่อภาษายิดดิชด้วย ผู้พูดในอาสเกนาซีได้รับอิทธิพลจากภาษาเยอรมันจนถือว่าเป็นสำเนียงของภาษาเยอรมัน

ภาษา

Yiddish language (English)  Lingua yiddish (Italiano)  Jiddisch (Nederlands)  Yiddish (Français)  Jiddisch (Deutsch)  Língua iídiche (Português)  Идиш (Русский)  Yidis (Español)  Jidysz (Polski)  意第緒語 (中文)  Jiddisch (Svenska)  Limba idiș (Română)  イディッシュ語 (日本語)  Їдиш (Українська)  Идиш (Български)  이디시어 (한국어)  Jiddiš (Suomi)  Bahasa Yiddi (Bahasa Indonesia)  Jidiš (Lietuvių)  Jiddisch (Dansk)  Jidiš (Česky)  Yidiş (Türkçe)  Јидиш (Српски / Srpski)  Jidiši keel (Eesti)  Jidiš (Slovenčina)  Jiddis nyelv (Magyar)  Jidiš (Hrvatski)  ภาษายิดดิช (ไทย)  Jidiš (Slovenščina)  Jidišs (Latviešu)  Γίντις (Ελληνικά)  Tiếng Yiddish (Tiếng Việt) 
 mapnall@gmail.com