ภาษา - ภาษาลาว

ภาษา  >  ภาษาลาว

ภาษาลาว

สำเนียงภาษาถิ่นของภาษาลาวสามารถแบ่งได้ 6 สำเนียงใหญ่ คือ:

ประเทศ

ประเทศลาว

ลาว (ລາວ) หรือชื่ออย่างเป็นทางการคือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ, อักษรย่อ: ສປປ.ລາວ) เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพื้นที่ 236,800 ตารางกิโลเมตร มีพรมแดนติดต่อกับจีน ทางทิศเหนือ ติดต่อกับพม่าทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ติดต่อกับเวียดนามทางทิศตะวันออก ติดต่อกับกัมพูชาทางทิศใต้ และติดต่อกับประเทศไทยทางทิศตะวันตก กั้นด้วยแม่น้ำโขงเป็นบางช่วง

ในภาษาอังกฤษ คำว่าลาวที่หมายถึงชื่อประเทศลาว สะกดว่า "Laos" ส่วนลาวที่หมายถึงคนลาวและภาษาลาวใช้ "Lao" ในบางครั้งจะเห็นมีการใช้คำว่า "Laotian" แทนเนื่องจากป้องกันการสับสนกับชาติลาวที่สะกดว่า Ethnic Lao

ภาษา

Lao language (English)  Lingua lao (Italiano)  Laotiaans (Nederlands)  Lao (Français)  Laotische Sprache (Deutsch)  Língua laociana (Português)  Лаосский язык (Русский)  Idioma lao (Español)  Język laotański (Polski)  老挝语 (中文)  Lao (Svenska)  Limba laoțiană (Română)  ラーオ語 (日本語)  Лаоська мова (Українська)  Лаоски език (Български)  라오어 (한국어)  Laon kieli (Suomi)  Bahasa Laos (Bahasa Indonesia)  Lao (Lietuvių)  Laoština (Česky)  Laoca (Türkçe)  Лаоски језик (Српски / Srpski)  Lao keel (Eesti)  Laoština (Slovenčina)  Lao nyelv (Magyar)  Laoski jezik (Hrvatski)  ภาษาลาว (ไทย)  Laosiešu valoda (Latviešu)  Λαοτινή γλώσσα (Ελληνικά)  Tiếng Lào (Tiếng Việt) 
 mapnall@gmail.com