ธงชาติ - ธงชาติจอร์เจีย

ธงชาติ  >  ธงชาติจอร์เจีย

ธงชาติจอร์เจีย

ธงชาติจอร์เจีย (: საქართველოს სახელმწიფო დროშა, sakartvelos sakhelmtsipo drosha) ที่ใช้ในปัจจุบันได้แก่ธงที่มีชื่อเรียกว่า "ธงห้ากางเขน" หรือ "ธงห้ากากบาท" (The five-cross flag) ซึ่งได้นำมาใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2547 หลังธงนี้ได้เลิกใช้มานานถึง 500 ปี ในอดีตธงนี้เป็นธงของอาณาจักรจอร์เจียโบราณในยุคกลางของทวีปยุโรป และเคยใช้เป็นสัญลักษณ์ของพรรคการเมืองจอร์เจียที่มีชื่อว่า พรรคขบวนการเอกภาพแห่งชาติ หรือพรรค ENM (ย่อมาจาก Ertiani Natsionaluri Modzraoba)

แต่เดิมมาธงขาวมีรูปกางเขนแห่งนักบุญจอร์จได้ใช้เป็นสัญลักษณ์ของอาณาจักรจอร์เจียมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 5 ในสมัยพระเจ้าวากห์ตัง จอร์กาซาลี (Vakhtang Gorgasali) ต่อมาในสมัยศตวรรษที่ 13 ซึ่งนับว่าเป็นยุคทองของจอร์เจียโบราณ พระราชินีทามาร์แห่งจอร์เจีย (Queen Tamar of Georgia) ได้ทรงเปลี่ยนธงชาติจากธงกางเขนนักบุญจอร์จ มาเป็นธงห้ากางเขน ลักษณะดังที่ปรากฏเป็นธงชาติจอร์เจียในปัจจุบัน โดยกางเขนใหญ่ตรงกลางหมายถึงนักบุญจอร์จในศาสนาคริสต์ ผู้เป็นนักบุญประจำประเทศจอร์เจีย (ซึ่งธงลักษณะอย่างเดียวกันนี้ก็ปรากฏในธงชาติอังกฤษและมีการใช้ในความหมายเดียวกันด้วย) ส่วนกางเขนขนาดเล็กอีก 4 รูปนั้น จิออร์จี กาเบสกีเรีย (Giorgi Gabeskiria) กล่าวว่า รูปดังกล่าวอาจเพิ่มขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าจอร์จที่ 5 แห่งจอร์เจีย ผู้ทรงสามารถขับไล่กองทัพมองโกลให้พ้นไปจากแผ่นดินจอร์เจียได้ ทั้งนี้ธงนี้ยังใช้เป็นสัญลักษณ์ของนักรบครูเสดในระยะเวลาเดียวกัน เพื่อเป็นเครื่องหมายถึงการตรึงกางเขนของพระเยซูคริสต์เพื่อไถ่บาปให้มวลมนุษย์

หลังสมัยกลางของยุโรป ธงนี้ก็ได้เลิกใช้เป็นธงชาติจอร์เจีย แต่ขบวนการชาวจอร์เจียผู้รักชาติซึ่งเรียกร้องเอกราชจากสหภาพโซเวียตได้นำธงนี้กลับมาใช้เป็นสัญลักษณ์ของจอร์เจียอีกครั้งในปี พ.ศ. 2534 โดยชาวจอร์เจียส่วนใหญ่ที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายต่างๆ ได้สนับสนุนให้มีการใช้ธงนี้เป็นธงชาติจอร์เจียอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 รัฐสภาจอร์เจียได้ผ่านกฎหมายฟื้นฟูการใช้ธงห้ากากเขนเป็นธงชาติจอร์เจีย แต่ประธานาธิบดีเอดูอาร์ด เชฟเวิร์ดนาซี (Eduard Shevardnadze) ปฏิเสธให้การรับรองกฎหมายดังกล่าว พรรคขบวนการเอกภาพแห่งชาติหรือพรรค ENM ซึ่งเป็นพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาล จึงได้นำธงห้ากางเขนมาใช้เป็นธงสัญลักษณ์ของการต่อต้านการปกครองของประธานาธิบดีเชวาร์ดนัดเซ

ธงห้ากางเขนได้ผ่านการรับรองเป็นธงชาติจอร์จเจียจากรัฐสภาจอร์เจียเมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2547 และได้ผ่านการลงนามรับรองจากประธานาธิบดีมีเคอิล ซาคัชวีลี เมื่อวันที่ 25 มกราคม ปีเดียวกัน โดยไม่มีการโต้แย้งใดๆ จากทุกฝ่าย แม้จะมีการวิจารณ์ว่าการรับรองธงนี้ซึ่งเคยใช้เป็นธงพรรคการเมืองมาก่อนเป็นธงชาติถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่เป็นประชาธิปไตยก็ตาม

ธงชาติสาธารณรัฐจอร์เจีย, ตามคำสั่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐจอร์เจีย เลขที่. 31 วันที่ 25 มกราคม, 2547:

ธงชาติสาธารณรัฐจอร์เจีย มีลักษณะเป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นสีขาว กลางธงมีกางเขนสีแดงพาดผ่าน ในพื้นสีขาวทั้งสี่ช่องมีรูปกางเขนสีแดงช่องละ 1 รูป. กางเขนสีแดงที่มุมทั้งสี่ของธงชาติ เรียกว่ากางเขนบอลนิซี, bolnur-katskhuri กางเขนดังกล่าวมีสีเดียวกัน (กับกางเขนใหญ่).

แบบการสร้างธงชาติจอร์เจีย (ธงห้ากางเขน)

ในช่วงที่จอร์เจียเป็นรัฐเอกราชระยะเวลาสั้นๆ ระหว่างปี พ.ศ. 2461-2464 ภายใต้ชื่อว่า "สาธารณรัฐประชาธิปไตยจอร์เจีย" ได้มีการใช้ธงชาติเป็นธงสามสี ลักษณะเป็นธงพื้นสีแดงเข้ม ที่มุมธงบนด้านคันธงเป็นแถบสีแนวนอนสองสี แถบบนสีดำ แถบล่างสีขาว ธงนี้เป็นแบบธงที่ชนะเลิศการประกวดแบบธงชาติ โดยเป็นผลงานของช่างทาสีชื่อ จาคอบ นิโคลาดเซ (Jakob Nikoladze) ต่อมาได้ถูกห้ามใช้เมื่อสหภาพโซเวียตเข้ามามีอำนาจปกครองจอร์เจียในปี พ.ศ. 2464 แต่ภายหลังได้มีการฟื้นฟูการใช้ธงนี้อีกครั้งโดยสภาสูงสุดแห่งสาธารณรัฐจอร์เจียเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2533 หลังจากนั้นธงนี้ก็ไม่ได้รับความนิยมจากประชาชน เนื่องจากมีความสัมพันธ์กับช่วงเวลาแห่งความยุ่งเหยิงและนองเลือดจากการต่อสู้เพื่อเรียกร้องเอกราชของจอร์เจียจากสหภาพโซเวียต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบรรดาชนกลุ่มน้อยกลุ่มต่างๆ

ธงชาติ 
ธงชาติจอร์เจีย

ประเทศ - ประเทศจอร์เจีย

จอร์เจีย (; , Sakartvelo) เดิมระหว่างปี พ.ศ. 2534-2538 เรียกว่า สาธารณรัฐจอร์เจีย เป็นประเทศที่อยู่ทางตะวันออกของทะเลดำในคอเคซัสตอนใต้ ในอดีตเป็นสาธารณรัฐหนึ่งของสหภาพโซเวียต มีอาณาเขตทางเหนือจรดประเทศรัสเซีย ทางใต้จรดประเทศตุรกี ประเทศอาร์เมเนีย และประเทศอาเซอร์ไบจาน

Neighbourhood - ประเทศ  

  •  ประเทศอาร์เมเนีย 
  •  ประเทศอาเซอร์ไบจาน 
  •  ประเทศตุรกี 
  •  ประเทศรัสเซีย 

ภาษา

Flag of Georgia (English)  Bandiera della Georgia (Italiano)  Vlag van Georgië (Nederlands)  Drapeau de la Géorgie (Français)  Flagge Georgiens (Deutsch)  Bandeira da Geórgia (Português)  Флаг Грузии (Русский)  Bandera de Georgia (Español)  Flaga Gruzji (Polski)  格鲁吉亚国旗 (中文)  Georgiens flagga (Svenska)  Drapelul Georgiei (Română)  ジョージアの国旗 (日本語)  Прапор Грузії (Українська)  Национално знаме на Грузия (Български)  조지아의 국기 (한국어)  Georgian lippu (Suomi)  Bendera Georgia (Bahasa Indonesia)  Gruzijos vėliava (Lietuvių)  Georgiens flag (Dansk)  Gruzínská vlajka (Česky)  Gürcistan bayrağı (Türkçe)  Застава Грузије (Српски / Srpski)  Gruusia lipp (Eesti)  Vlajka Gruzínska (Slovenčina)  Grúzia zászlaja (Magyar)  Zastava Gruzije (Hrvatski)  ธงชาติจอร์เจีย (ไทย)  Zastava Gruzije (Slovenščina)  Gruzijas karogs (Latviešu)  Σημαία της Γεωργίας (Ελληνικά)  Quốc kỳ Gruzia (Tiếng Việt) 
 mapnall@gmail.com